RIVM: bijna 700 klachten over borstimplantaten

Bijna 700 klachten over borstimplantaten

Bijna 700 vrouwen hebben klachten ervaren na de plaatsing van siliconen borstimplantaten, maakte gezondheidsinstituut RIVM donderdag bekend. Een kleine duizend vrouwen (976) deden mee aan het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

281 Vrouwen gaven aan geen klachten te hebben na de plaatsing van implantaten. Het RIVM kondigde het onderzoek naar gezondheidsklachten eerder dit jaar aan. Het doel daarvan was een beter beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen ervaren. Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om het implantaat) zijn de meest gehoorde klachten in de borst. Ook chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten komen vaak voor. “Een deel van de vrouwen geeft aan dat de klachten ernstig zijn en een belemmering voor het dagelijks functioneren”, aldus het RIVM.

Cosmetisch

Driekwart van de vrouwen die meededen aan het onderzoek kreeg implantaten voor een cosmetische borstvergroting. Volgens het RIVM is het op basis van dit onderzoek niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig.

De afgelopen jaren is er veel ophef geweest over gezondheidsproblemen bij vrouwen door ondeugdelijke implantaten. Zo werden implantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed verboden omdat tijdens een controle bleek dat er glasvezeldeeltjes op zaten die daar niet thuis horen. Eerder raakte een Franse fabrikant van borstprotheses, van het merk PIP, in opspraak. Deze implantaten hadden een verhoogde kans op scheuren en lekken. Honderden Nederlandse vrouwen hebben zich in de afgelopen jaren aangesloten bij rechtszaken tegen de fabrikant en de instantie die de implantaten had goedgekeurd. (ANP)
————–

bron: rivm.nl

RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat

Met dit rapport wordt een breed en actueel beeld gegeven van de gezondheidsklachten die vrouwen met een siliconen borstimplantaat in Nederland ervaren. Dit brede beeld is het resultaat van een inventarisatie die het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen Inspectie voor de Gezondheidszorg). Op basis van deze inventarisatie is het niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Wel bieden de resultaten uit deze inventarisatie een basis voor vervolgonderzoek waartoe de minister van VWS het RIVM opdracht geeft.

Vrouwen met borstimplantaten en gezondheidsklachten zijn opgeroepen om deel te nemen aan de inventarisatie door een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is opgesteld in overleg met een aantal medisch experts en het Steunpunt SVS (Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties). In totaal hebben 976 vrouwen de vragenlijst ingevuld. Hiervan gaven 695 vrouwen aan gezondheidsklachten te ervaren nadat zij een of meerdere keren implantaten hadden laten plaatsen. 281 vrouwen gaven aan geen klachten te hebben ervaren na de implantatie(s).

Resultaten

Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om het implantaat) zijn de meest gerapporteerde klachten in de borst. Chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten zijn de meest genoemde andere, algemene, klachten. Een deel van de vrouwen geeft aan dat de klachten ernstig zijn en een belemmering voor het dagelijks functioneren. Bij bijna alle vrouwen verbeterden de klachten in de borst nadat de laatste implantaten verwijderd waren en bij iets minder dan de helft verbeterden ook de algemene klachten na verwijdering. Bij iets minder dan de helft bleven de algemene klachten hetzelfde, en bij een klein deel verergerden deze. Sommige vrouwen gaven aan al klachten te hebben voordat zij borstimplantaten kregen. Deze klachten werden in de meeste gevallen als minder ernstig ervaren dan de klachten die na het krijgen van borstimplantaten ontstonden.

Aanbeveling verder onderzoek

Allerlei factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan van klachten. Daarom is het moeilijk mogelijke patronen in de klachten te duiden. Sommige klachten lijken vaker voor te komen bij vrouwen met bepaalde kenmerken. Vrouwen met bepaalde chronische ziekten zoals allergieën rapporteren bijvoorbeeld vaker algemene klachten. Een van de aanbevelingen in dit rapport is dit verder te onderzoeken.

Home / Documenten en publicaties / Inventarisatie klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat