RIVM: bewijs voor nut mondkapjesplicht ontbreekt

Van Ark benadrukte dat het houden van 1,5 meter afstand “het meest effectief” is tegen corona. Volgens haar is het daarom belangrijk nu in te zetten op het beïnvloeden van gedrag, zodat meer mensen zich aan de regels houden.

Het RIVM heeft “uitvoerig gekeken naar wetenschappelijke bewijsvoering” over het effect van mondkapjes in de openbare ruimte. Maar genoeg bewijs hierover “ontbreekt domweg”, aldus Van Dissel. Het is al de derde keer dat het Rijksinstituut zich over het gebruik van niet-medische mond-neuskapjes buigt, merkte hij op.

Basisregels

Over het toenemend aantal besmettingen in Nederland, zei Van Dissel dat die te verwachten waren, omdat de coronaregels nu eenmaal zijn versoepeld. Op familiepartijtjes en bij studentenborrels ontstaan nu vooral clusters, aldus Van Dissel. Bij feestjes thuis moeten de basisregels gewoon worden nageleefd, aldus de RIVM-chef: bij ziekte thuis blijven en anderhalve meter afstand houden.

Publiekscampagnes

Ook Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad, hamerde erop dat vooral die regels moeten worden nageleefd. Bruls zegt dat men “alles uit de kast moet halen om gedrag weer goed te krijgen.” Hij denkt daarbij onder andere aan publiekscampagnes, maar ook op het gericht aanspreken van bepaalde doelgroepen zoals jongeren. “Het belangrijkste is dat regio’s de ruimte hebben om op te treden.”

Ook terugkerende toeristen zijn volgens Bruls een punt van zorg. Donderdag maakt het kabinet daar meer over bekend. (ANP)