Revalidatiekliniek OCA: Ook rechter moet zich gaan mengen in zorgdiscussie

Zelfstandige kliniek wil einde aan beperking van vrije artsenkeuze

Mag de zorgverzekeraar op de stoel van de arts gaan zitten? Dat is volgens Hermine van Schaik, directeur van revalidatiekliniek OCA, de principiële vraag die dinsdagmiddag aan de rechtbank van Breda wordt voorgelegd. Het is een vraag die al langer rondzoemt in het publieke debat over de zorg, maar OCA is voor zover bekend de eerste partij die de rechter om een beslissing vraagt. De revalidatiekliniek met 26 vestigingen heeft een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid over revalidatiebehandelingen die de verzekeraars weigeren te vergoeden. Volgens de artsen in de kliniek is er bij hun patiënten een indicatie om een revalidatietraject — onderdeel van het basispakket — te starten, naar het oordeel van de zorgverzekeraars is die indicatie er niet.

Het niet vergoeden van de zorg lijkt samen te hangen met het feit dat de verzekeraars geen contract met OCA hebben afgesloten. Want hoewel verzekeraars wettelijk verplicht zijn ook de behandeling van niet-gecontracteerde zorgaanbieders gedeeltelijk te vergoeden, komt het in de praktijk voor dat zij die zorg weigeren te betalen. Dat blijkt uit ervaringen van OCA en dat bevestigen verzekeraars.

Van Schaik: ‘We zien dat ze precies dezelfde behandelingen bij gecontracteerde klinieken wel vergoeden. Een van onze medisch specialisten werkt bijvoorbeeld ook bij een collega-kliniek en kreeg daar een patiënt op het spreekuur die hij eerder al bij ons had onderzocht. Bij deze kliniek werd dezelfde behandeling ineens wel vergoed.’

Over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, waarin is vastgelegd dat zorgverzekeraars behandelingen van niet-gecontracteerde partijen deels moeten vergoeden, ontstond twee jaar geleden een heftige discussie. Minister Schippers van Volksgezondheid wilde de regel schrappen, zodat zorgverzekeraars scherper op kwaliteit en prijs in konden kopen. Tegenstanders van het afschaffen van de vrije artsenkeuze, zoals het voornemen ook wel genoemd werd, vreesden dat de zorgverzekeraars te veel macht zouden krijgen. Eind 2014 stemde de Eerste Kamer uiteindelijk tegen het voorstel van Schippers.

Dezelfde arts, dezelfde behandeling, maar in een andere kliniek en dus vergoedt de verzekeraar niet.
 
Het gaat om de vraag of de zorgverzekeraar op de stoel van de arts mag zitten.

Bij zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid geldt nu dat van de zorg in niet-gecontracteerde klinieken 75% vergoed wordt, maar om voor die vergoeding in aanmerking te komen moet de verzekeraar wel een goedkeuring voor de behandeling geven. En die machtiging, zoals deze in de polisvoorwaarden wordt genoemd, wordt volgens Van Schaik niet altijd afgegeven. ‘Wij houden ons aan de algemene richtlijnen van de beroepsgroep, maar deze verzekeraars hanteren andere criteria en keuren de behandelingen stelselmatig af’, zegt Van Schaik in een toelichting. ‘Terwijl de behandelingen door andere verzekeraars wel worden vergoed.’

Een woordvoerder van CZ bevestigt dat de verplichte machtiging bedoeld is als een ‘extra rem’ voor niet-gecontracteerde partijen. ‘Anders zou contracteren geen zin hebben’, zegt de woordvoerder. ‘Een medisch adviseur toetst de aanvraag en als het naar ons oordeel niet de best passende zorg is, wordt de aanvraag afgekeurd.’ Dat gebeurde bij OCA in zo’n drie kwart van de gevallen. Volgens Van Schaik gaat het om ongeveer €1,3 mln aan behandelingen die de kliniek wel heeft uitgevoerd, maar niet betaald kreeg.

Toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit heeft tot nu toe niet ingegrepen.
————————

Zorgverzekeraars steeds vaker op stoel arts

kort geding bron: ad.nl 15 12 2016
Revalidatiespecialist OCA wil via de rechter afdwingen dat CZ en Zorg en Zekerheid zich niet langer bemoeien met het oordeel van de arts. De verzekeraars wijzen nu massaal aanvragen af.

Patiënten die zijn doorverwezen naar een revalidatiekliniek wachten maandenlang op behandeling omdat verzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid het oordeel van de specialist in de wind slaan.Voor OCA – goed voor 3.000 patiënten per jaar verspreid over 26 behandelcentra – is de maat vol. Terwijl andere verzekeraars als Menzis en VGZ hun revalidatietrajecten gewoon vergoeden, wijzen CZ en Zorg en Zekerheid hun patiënten massaal af.

Het gaat om mensen met onder meer ernstige pijnklachten en restklachten na een trauma of ernstige ziekte als kanker. Via een kort geding wil OCA de verzekeraars nu dwingen zich niet langer te bemoeien met het oordeel van de revalidatiearts.

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen stelt dat veel meer zelfstandige behandelcentra zoals OCA tegen dit probleem aanlopen. Zij hebben geen contract afgesloten met CZ en Zorg en Zekerheid. Hadden ze wel zo’n afspraak met de verzekeraar, dan was een verwijzing van een huisarts of specialist genoeg om duizenden euro’s per behandeltraject vergoed te krijgen. Nu moeten de klinieken per patiënt soms weken- tot maandenlang motiveren waarom een patiënt recht heeft op revalidatie.

Het is zorgelijk dat de verzekeraar zo in de behandelkamer treedt en zoveel gegevens nodig heeft

Renske Leijten

Vertrouwensband
En daar blijft het niet bij, zegt OCA. Zo worden revalidatiearts en patiënt verzocht allerlei vertrouwelijke informatie uit het medisch dossier te leveren. ,,En dat tast de vertrouwensband tussen arts en patiënt aan”, stelt OCA-directeur Hermine van Schaik. Baten doet het nauwelijks: uiteindelijk keurde CZ dit jaar slechts 47 van de 148 aanvragen goed. Zorg en Zekerheid maar 1 van de 15.

Intussen staat de patiënt in de wacht, weken, zo niet maanden, betreurt OCA. Twee andere revalidatiecentra die niet met naam in de krant willen omdat ze bang zijn dat CZ dan hélemaal niets meer zal vergoeden, onderschrijven het verhaal van hun collega-kliniek. ,,De kosten voor revalidatie bij pijnklachten zijn behoorlijk toegenomen in de afgelopen jaren. CZ probeert dat nu in te dammen, maar in plaats van te vertrouwen op het oordeel van de revalidatiearts gaan ze zelf voor dokter spelen. En dat terwijl hun medische adviseurs helemaal geen expertise hebben op dit gebied”, aldus een van de directeurs.

Doelmatigheid
CZ zegt in de gaten te moeten houden of de zorg wel ‘doelmatig’ is. Dat heeft te maken met een groeiend aanbod van klinieken waarmee zij geen contract hebben. Bovendien zijn de kosten van revalidatietrajecten, waar jaarlijks zo’n 90.000 mensen gebruik van maken, hoog. ,,Revalidatiezorg wordt uit het basispakket betaald en wij moeten dus aantonen dat we dat goed besteden. De Nederlandse Zorgautoriteit controleert ons daarop”, aldus een woordvoerder.

Dat Menzis 99 procent van alle aanvragen van zelfstandige revalidatiecentra goedkeurt en dus blijkbaar wel vertrouwen heeft in het oordeel van OCA, kan CZ niet verklaren. Volgens de verzekeraar is de medische informatie die wordt opgevraagd volledig veilig, want alleen in handen van medische teams met artsen en verpleegkundigen. Zij baseren hun oordeel volledig op de richtlijn voor medische specialistische revalidatiezorg die door de beroepsgroep zelf is opgesteld, aldus CZ.

Zorgelijk
Verzekeraars moeten niet op de stoel van de revalidatiearts zitten, zegt de Twentse hoogleraar revalidatiegeneeskunde Hans Rietman. ,, Alleen als er sprake is van complexe problemen leveren wij de zorg. Als het niet nodig is, verwijzen we de patiënt terug naar de huisarts, fysiotherapeut of psycholoog. Denk aan iemand met een amputatie, die pijn heeft, moet leren lopen en moeite heeft werk en zijn sociale leven op te pakken. Dan is klip en klaar dat een revalidatietraject nodig is.”

Dinsdag dient het kort geding van OCA tegen CZ en Zorg en Zekerheid. SP-Kamerlid Renske Leijten stelt Kamervragen over de kwestie. ,,Het is zorgelijk dat de verzekeraar zo in de behandelkamer treedt en zoveel gegevens nodig heeft.”