Registreer en leer

SIN-NL is een fel voorstander van registreren, onderzoeken en voorkomen van medische fouten en vat dit principe samen onder het thema: Registreer en Leer.

Juridisch gezien zijn artsen en ziekenhuizen, voorheen op grond van de Kwaliteitswet, thans op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg verplicht tot het melden bij de Inspectie Gezondheidszorg van medische fouten met ernstige gevolgen, zoals invaliditeit en overlijden, doch de facto rapporteert slechts 2 % der artsen en 13% der verpleegkundigen.

Wanneer medische fouten niet geregistreerd worden, worden ze ook niet onderzocht en wordt er niet van geleerd! 50-75% van medische fouten zijn nb herhalingsfouten, zie het rapport van Rein Willems, voormalig voorzitter van Shell Nederland Hier werk je veilig of werk je niet, 2004.

SIN-NL is geen voorstander van Veilig Melden, dwz anoniem melden, want uit ervaring in het buitenland blijkt dit nauwelijks verbetering te geven. Bovendien is persoonlijke verantwoordelijkheid een morele verplichting.