Registratie uitkomst van zorg: Tien jaar DICA: data maken sprong naar de spreekkamer

Tien jaar DICA: data maken sprong naar de spreekkamer

Medisch specialisten hebben een nieuw hulpmiddel om samen met hun patiënten de beste behandelmethode uit te kiezen. DICA introduceerde de Codman Dashboard op zijn congres op 21 juni in Amsterdam.

DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing, ontwikkelt klinische kwaliteitsregistraties om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de transparantie te vergroten en kosten te besparen. Tien jaar geleden ging DICA van start met de Dutch Surgical Colorectal Audit voor de darmkankerchirurgie.
Inmiddels maakt DICA voor registraties voor 23 aandoeningen. Aan de registraties werken zorgverleners, specialisten, onderzoekers en andere medische professionals mee.

Codman Dashboard

Met het Codman Dashboard maken de data uit de DICA-registraties een sprong naar de spreekkamers van specialisten. Het benchmark-instrument moet medisch specialisten helpen om samen met de patiënt te beslissen over het te volgen zorgtraject. “Het Codman Dashboard is een grote sprong voorwaarts richting verdere kwaliteitsverbetering in de zorg”, zegt Eric Hans Eddes, directeur van DICA. “Medisch specialisten kunnen met behulp van het nieuwe dashboard hun behandelresultaten filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten en chirurgische technieken om zo de meest optimale behandelmethode uit te kiezen.”

DICA geneesmiddelen

Een ander nieuw project dat afgelopen jaar is gestart is ‘DICA geneesmiddelen’. Van veel dure geneesmiddelen is niet altijd bekend wat de effectiviteit hiervan is in de dagelijkse praktijk. Tegelijkertijd vormen dure medicijnen een bedreiging voor kostenbeheersing en toegankelijkheid van de zorg. Het doel van het project is om geneesmiddelengebruik te koppelen aan klinische uitkomsten om zodoende de waarde van dure geneesmiddelen vast te stellen. Hierdoor moet het beter mogelijk om de juiste behandeling voor het individu te kiezen.

Slimmer registreren

“In de tien jaar na de start van onze eerste kwaliteitsregistratie hebben we veel bereikt: betrouwbare kwaliteitsdata die de medisch specialist in staat stelt zichzelf te verbeteren, hebben inmiddels een vaste plek in de zorg”, vervolgt Eddes. “Dit jaar blijkt weer dat we in diverse gebieden kwaliteitsverbetering hebben kunnen bewerkstelligen, zoals onder andere in de bariatrische zorg en de behandeling van een herseninfarct. Door middel van het project ‘Slimmer registreren’ hopen we nog meer stappen te maken en daarnaast ook de registratielast voor artsen te verminderen.”

Mét patiënten

Tijdens het jaarlijks congres overhandigde Eric Hans Eddes de resultaten van de kwaliteitsregistraties aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Bij de opening van het congres riep Gerritsen op tot samenwerking, tussen partijen in de zorg, tussen kwaliteitsregistraties, maar vooral mét patiënten. “We hebben ongelooflijk goede, gedreven professionals en onderzoekers. We hebben geëmancipeerde patiënten. Als we die bij elkaar brengen, dan gaat het lukken! De oplossingen om de uitkomst voor patiënten te verbeteren liggen in het midden, waar het ‘van iedereen is’. Daar moeten we de verbinding zoeken, zodat we het leven een beetje beter kunnen maken voor patiënten”, aldus Gerritsen.