Rechter bevestigt opnieuw de rechtmatigheid van websites zwartelijstartsen.nl en www.sin-nl.org


Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in twee zaken bepaald heeft dat Hillenaar zijn beroep als GZ psycholoog niet meer mag uitoefenen.
Lees: de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege ECLI NL TGZCTG 2010 YG566 dd 2 sept. 2010
Lees : uitspraak Centraal Tuchtcollege ECLI NL TGZCTG  2010 YG0567 dd 2 sept. 2010


Rechter: SIN-NL mag in BIG register doorgehaalde GZ-psycholoog Hillenaar op zwartelijstartsen.nl handhaven in navolging van vonnis inzake neuroloog Kuks, rechtbank Groningen 25 sept. 2009.

Voorjaar 2017 spande GZ-psycholoog E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register ivm het hebben van seks met een patiente in zijn spreekkamer, een procedure aan bij de rechtbank Midden Nederland te Utrecht tegen de stichting SIN-NL.
Doel: verwijdering van de persoonsgegevens van Hillenaar van de websites zwartelijstartsen.nl en www.sin-nl.org, verbod tot toekomstige publicaties, alsmede schadevergoeding.
De rechtbank Midden Nederland wees op 24 oktober 2018 alle vorderingen van Hillenaar af en veroordeelde Hillenaar in de kosten van de procedure.
Dit is van enorme betekenis voor de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en voor patientveiligheid.

De rechter bevestigde opnieuw het belang van het de websites www.zwartelijstartsen.nl, in navolging van de uitspraak van de rechtbank Groningen sept. 2009 en ook van www.sin-nl.org.
De rechtbank te Groningen stond al in 2009 aan SIN-NL publicatie van zwartelijstartsen.nl toe, alsmede handhaving van falend neuroloog Kuks, ondanks het ontbreken van enige tuchtrechtelijke veroordeling.

SIN-NL heeft in deze procedure de rechter erop gewezen dat de namen van zorgverleners die vermeld worden in het overzicht van het BIG-register aan wie een maatregel is opgelegd (berisping, schorsing, doorhaling) niet geïndexeerd zijn bij Google, dus niet gevonden worden. Dit is blijkbaar de opdracht van het Ministerie van VWS….
Dit betekent dat Google belangrijke informatie voor burgers-patienten niet publiceert.

SIN-NL laat Google de namen van zorgverleners op zwartelijstartsen.nl en publicaties over gebreken in patientveiligheid uiteraard wel via Google indexeren, zodat Google de namen en feiten wel vindt en publiceert. 
De rechter heeft hiernaar geluisterd en heeft dit feit bij zijn beoordeling betrokken.

De rechter te Utrecht erkent het belang “van de gevoelde noodzaak kritisch te blijven op werkzaamheden van een gezondheidszorgwerker na een dergelijke doorhaling. 
Doel van het BIG-register is immers mede te voorkomen dat personen wier inschrijving is doorgehaald niet op een andere manier alsnog doen wat hen niet is toegestaan. 
Het kan de Stichting niet worden tegengeworpen dat zij kritisch is op het verwerkelijken van deze doelstelling.”

Overigens oordeelde de rechter dat de toevoegingen van SIN-NL op zwartelijstartsen.nl op de doorhaling van Hillenaar “niet onrechtmatig zijn. De aanvullingen zijn van feitelijke aard en niet feitelijk onjuist. Deze vallen onder het recht van de vrijheid van meningsuiting”.

Het betreft de volgende toevoegingen:
-De inschrijving in het register van GZ psychologen is per 2 september 2010 doorgehaald
-Lees de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege
-Ed Hillenaar profileert zich als psycholoog en gezondheidswetenschapper op zijn website www.totalegezondheid.nl

De rechter veroordeelde Hillenaar tot betaling van de proceskosten, betaling van het salaris van de gemachtigde van SIN-NL.