Recensie: Het pillenprobleem door Dick Bijl

Het pillenprobleem door Dick Bijl
Waarom we zoveel medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen

Het antwoord is misleiding door de farmaceutische bedrijven in verband met grote financiële belangen geholpen door de overheid en de politiek die weigeren om in te grijpen. 
Door conflicterende belangen gingen bij Seroxat door de fabrikant gesponsorde kinderpsychiaters onderzoekers universitaire afdelingshoofden en redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften wereldwijd mee in de misleiding. Winstmaximalisatie is het devies voor farma. 
Dit is in het kort het antwoord door Dick Bijl tot 1 juli 2017 hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin.

Bijl, arts en epidemioloog heeft zich gestort op het bestuderen van wetenschappelijke literatuur omtrent de ontwikkeling, effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen en kwam tot het advies:
slik maar wat minder.
Hij ontdekte dat fabrikanten van geneesmiddelen negatieve voor hen ongunstige uitkomsten van onderzoeken niet publiceerden en niet vrijgaven en dat fabrikanten zelfs regelrecht fraudeerden met hun uitkomsten.
Bijl beschrijft de meest voorgeschreven medicijnen in Nederland en de meest voorkomende ziekten in de huisartsenpraktijk. 
Psychofarmaca worden uitgebreid besproken omdat deze zijn speciale interesse hebben. 
Hij neemt medicijnen onder de loep die ernstiger en meer bijwerkingen hebben dan bestaande, beschrijft medicijnen die nauwelijks of niet werken, medicijnen voor alledaagse klachten met ernstige bijwerkingen en medicijnen die je niet moet gebruiken.

Bij het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen signaleert Bijl 5 problemen:
-ontbreken van controle door de registratie autoriteit
-onvoldoende controlemogelijkheden bij de autoriteit zelf
-financiele belangenverstrengeling met de industrie
-gebrek aan transparantie
-het zich boven de wetenschap stellen door de autoriteit.
Dit alles brengt de veiligheid van patiënten in gevaar.
Het toezicht en de controle op bijwerkingen van medicijnen is niet goed geregeld. Jaarlijks overlijden circa 200.000 burgers van de EU, door het gebruik van medicijnen, dit is een schatting ivm gebrek aan exacte registratie.

Betrouwbare informatie over bijwerkingen van medicijnen kunt u oa vinden op de website van de Britse psychiater David Healy RxIsk.org en ook de website van het Duitse Arznei-Telegramm.

Er zijn teveel pillen, met meer bijwerkingen. Henk Jan Out, de ex medewerker van MSD farmaceutische industrie is hier NB geen tegenstander van, omdat hij vindt dat bv vrouwen keuzemogeijkheid moeten hebben in anticonceptiemiddelen…., terwijl de vrouwen niet op de hoogte zijn van de bijwerkingen van de nieuwe middelen.
Bijl hekelt terecht de weinig kritische houding van de media.

Het blijkt dat het overgrote deel van handelingen door artsen niet wetenschappelijk onderbouwd is, dit geldt ook voor medicijnen. 
Voordat u een medicijnen neemt, dient u zich af te vragen:
– is het nodig?
– werkt het medicijn tegen de klacht/het symptoom/ ervaart de patient voordeel?
– zijn er bijwerkingen, op korte termijn, op lange termijn?

Bijl constateert het volgende:
Nieuwe antistollingsmiddelen: de belangen van patiënten werden verwaarloosd en patiënten werden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Apixaban en edoxaban worden voorgeschreven zonder dat tegengif beschikbaar is!
Anticonceptiemiddelen: alle middelen verhogen het risico op trombose of longembolie . De media faalden in hun signalerende taak.
Nieuwe diabetes middelen: de twee oudste middelen zijn nog steeds de beste. Rosiglitazon veroorzaakte wereldwijd minstens 47.000 doden. Actos verhoogt het risico op hartfalen en blaaskanker.
Antidepressiva: kwaliteit van de onderzoeken naar de werking van antidepressiva laat vaak veel te wensen over. 
Medicijnonderzoeken met negatieve uitkomsten worden vrijwel nooit gepubliceerd.
Bijl geeft voorbeelden van immense fraude door fabrikanten van antidepressiva. De werkzaamheid van antidepressiva is vrijwel niet aangetoond, ook hebben deze middelen veel ernstige bijwerkingen.

Hoedt u voor Anton Loonen bijzonder hoogleraar Groningen die arts Selma Eikelenboom onrechtmatig betitelde als charlatan en volstrekt integer arts Peter Götsche als psychiatrisch patient. Loonen kreeg terecht de tuchtmaatregel berisping opgelegd.

Ten aanzien van oncolytica medicijnen tegen kanker concludeert Bijl dat nieuwe middelen nauwelijks relevante verbeteringen teweegbrengen. Hij adviseert patiënten om de website van Cochrane te raadplegen.
Bij antipsychotica ontbreken goede methodologische onderzoeken naar lange termijneffecten.

Offlabel voorschrijven gaat gepaard met ernstige bijwerkingen. 
Mbt slaapmiddelen prefereert Bijl een niet-medicamenteuze benadering en anders de kort durende middelen zoals lormetazepam en temazepam.
Bijl is ook voorstander van niet medicamenteuze behandeling van a-specifieke plasklachten bij mannen, en raadt bij medicamenteuze behandeling alpha blokkers aan.
Vermageringspillen hebben teveel bijwerkingen en hun positieve werking is te weinig en niet goed onderzocht. Het is beter om een adequaat dieet te volgen en meer te bewegen.
Er is geen bewijs uit gerandomiseerd onderzoek dat de griepvaccinatie bij ouderen en risico patiënten werkzaam en effectief is.
In recente jaren is duidelijk geworden dat de pijnstiller Rofecoxib (Cox-2-remmer) en bestaande NSAIDs zoals diclofenac, ibuprufen en naproxen een verhoogd risico op hartinfarcten hebben. Andere cardio vasculaire bijwerkingen zijn hoge bloeddruk, harfalen, nierfalen, hartritmesoornissen en overlijden door hart-en vaatziekten.

Bijl wijdt een apart hoofdstuk aan middelen die je beter niet kunt gebruiken. Onder deze categorie vallen middelen tegen ADHD. Gegevens over lange termijneffecten van ADHD middelen zijn niet beschikbaar.

Conclusie:
de toegevoegde waarde van de meeste nieuwe medicijnen is afwezig of gering. 
Van de meeste medicijnen is niet bewezen dat ze werken en patiënten genezen. Fabrikanten verdoezelen bijwerkingen.
Daar de overheid en ambtenaren onvoldoende de belangen van de patiënten/burgers in deze behartigen moeten burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen, door informatie in te winnen bij de door Bijl genoemde bronnen, zie pag 187 en 188 van zijn boek.
Dit is een belangrijk boek geschreven door een expert op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek,  dringend aanbevolen!