Reactie Tergooiziekenhuis: herkent beeld zwijggeld niet……

reactie rond 14.00 u op website Tergooi

Reactie Tergooi op vragen Argos over vaststellingsovereenkomst

02 april 2016

Argos stelde vragen over de zogenaamde vaststellingsovereenkomst tussen het Tergooi-ziekenhuis en de nabestaanden van de in het ziekenhuis overleden Rogier.
Hieronder de reactie van het ziekenhuis bij monde van woordvoerder Sebastiaan Dingemans.

Naar aanleiding van het telefonische verzoek mail ik namens Tergooi hierbij het antwoord op de vragen waarom er met betrekking tot het overlijden van Rogier een vaststellingsovereenkomst tussen partijen is gesloten en waarom daarin bepaalde voorwaarden zijn opgenomen.

In geval van een medische calamiteit kan er tussen betrokken partijen een noodzaak en behoefte worden gevoeld om praktische, juridische en financiële zaken officieel te regelen en vast te leggen. Een vaststellingsovereenkomst is daartoe een gebruikelijk document. Ook in geval van deze tragische gebeurtenis zijn in een dergelijke overeenkomst de gemaakte afspraken met betrekking tot kostenvergoeding en een tegemoetkoming in de schade neergelegd op verzoek van de familie bijgestaan door een advocaat.

Alle zaken die met het overlijden van de patiënt te maken hebben zijn in alle openheid met de familie gedeeld, besproken en vastgelegd en naar tevredenheid opgelost zodat de familie zoals door hen gewenst tot een afsluiting konden komen. Beide partijen hebben daarbij aangegeven en uitgesproken geen behoefte te hebben om over deze gebeurtenis – op wat voor manier ook – nu of in de toekomst naar buiten te treden. Op expliciet verzoek en initiatief van de familie is dat met wederzijdse instemming in de vorm van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden opgenomen. Tergooi respecteert die wens en heeft om die reden ook gekozen de aansprakelijkheidsverzekeraar buiten beeld te laten.

Wij willen niet in de uitzending reageren en laten het daarom bij deze schriftelijke reactie.
——————–
reactie rond 22.00 u op website Tergooi

Tergooi betreurt tekortschieten zorg, maar herkent zich niet in beeld zwijggeld

Hilversum, 2 april 2016 – Tergooi betreurt ten zeerste dat de zorg tekort is geschoten en heeft geleid tot het tragische overlijden van een 21-jarige patiënt. Het ziekenhuis herkent zich echter volstrekt niet in het beeld over het betalen van zwijggeld aan de nabestaanden, zoals dat vanmiddag door het NPO-radioprogramma Argos is geschetst. Volgens het ziekenhuis zijn alle zaken die met het overlijden van de patiënt te maken hebben in alle openheid met de familie gedeeld, besproken en vastgelegd, zodat de familie tot de door haar gewenste afsluiting kan komen. De familie heeft tegenover Tergooi verklaard tevreden te zijn met de uitkomst van de gesprekken.

Na een medische calamiteit kan er tussen betrokken partijen noodzaak en behoefte worden gevoeld om praktische, juridische en financiële zaken officieel te regelen en vast te leggen. In dit geval is dat gebeurd. Op verzoek van de familie, daarin bijgestaan door een advocaat, zijn de gemaakte afspraken met betrekking tot kostenvergoeding en een tegemoetkoming in de schade vastgelegd in een overeenkomst. Beide partijen hebben aangegeven en uitgesproken geen behoefte te hebben om over deze gebeurtenis – op wat voor manier ook – nu of in de toekomst naar buiten te treden. Op initiatief en expliciet verzoek van de familie is dat met wederzijdse instemming en in de vorm van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden opgenomen. Verder heeft Tergooi na het overlijden intensief contact gehouden met de familie en zo goed mogelijk nazorg en begeleiding geboden. Dat zal het ook in de toekomst blijven doen.

Tergooi benadrukt het tragische overlijden van de 21-jarige patiënt ten zeerste te betreuren en realiseert zich terdege dat het de familie van het slachtoffer en alle betrokken medewerkers van het ziekenhuis diep heeft geraakt. Het ziekenhuis heeft inmiddels maatregelen getroffen en de in het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) genoemde verbeterpunten opgepakt en procedures en protocollen aangepast, verbeterd en geborgd. Zo zijn er bijvoorbeeld aanvullende afspraken gemaakt over de beoordeling van patiënten door medisch specialisten en is afgesproken dat bij overplaatsing tussen locaties de patiënt na overplaatsing altijd wordt herbeoordeeld door een arts.

Met deze maatregelen en de permanente in- en externe controle daarop streeft Tergooi naar de kwaliteit en veiligheid van zorg van het allerhoogste niveau. Tergooi heeft inmiddels met de Inspectie afgesproken dat de vaststellingsovereenkomst door hen getoetst zal worden.