Reactie SIN-NL op ingezonden brief Ingrid Henssen-van Hees over zwartelijstartsen.nl in Medisch Contact

Medisch Contact publiceerde op 18 oktber een ingezonden reactie van Ingrid Henssen-van Hees waarin zij  zwartelijstartsen.nl op onprofessionele wijze bekritiseert.

Deze website -eigendom van de stichting SIN-NL-bevat oa alle namen van zorgverleners die op de zgn zwarte lijst van het BIG-register staan, dwz in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door een tuchtcollege voor de gezondheidszorg, door het College van Medisch Toezicht of door een rechter in het buitenland, bevoegdheidsbeperkende bevelen opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, doorhalingen op grond van een uitspraak van een Nederlandse of buitenlandse rechter.

Lijdt Ingrid Henssen – van Hees, arts maatschappij en gezondheid, te Beek aan dyslexie oftewel woordblindheid, naast een gebrek aan realiteitszin en empathie? Het lijkt er op.
Ook is het pijnlijk te zien dat zij zich bedient van infantiel woordgebruik voor het bagatelliseren van medische noodsituaties door te vergelijken met zwarte Pieten.
Ingrid is klaarblijkelijk niet in staat om te lezen dat SIN-NL staat voor Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland. Zij schrijft Slachtoffers Iatrogene schade Nederland….
Ingrid is helaas  ook niet in staat om te lezen dat bij iedere geplaatste persoon duidelijk de reden van vermelding staat, bv berisping wegens schending beroepsgeheim, wegens onvoldoende informatieverstrekking, schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag.

Erger nog, Ingrid is niet in staat tot zelfreflectie of tot reflectie over het disfunctioneren van haar medische beroepsgroep ten aanzien van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.
Per dag overlijden in Nederland circa 20 patiënten in ziekenhuizen en worden circa 20 patiënten in ziekenhuizen ziek of invalide door medische fouten, cijfers Europese Commissie 2008.
Artsen verstrekken de getroffenen van medisch falen veelal geen info, geen vervolgdiagnostiek en geen herstelbehandeling, uit angst voor hun reputatie (lees: portemonnee) zoals 23 april 2008 letterlijk toegegeven is door de NVZ, de Orde van Medisch Specialisten en de VenVN, bij monde van Marjan Kaljouw, thans NZa. Tot op heden is hier geen verandering te melden.
Dit komt neer op doodzwijgen, in strijd met de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
SIN-NL is het met Ingrid eens dat iedereen een fout kan maken. Maar het gaat er om wat artsen meestal nà de medische fout doen, doodzwijgen dus….in plaats van zorgvuldigheid betrachten.

Daarbij komt dat de kans op gerechtigheid voor slachtoffers van medische fouten zeer gering is.
Artsen zijn nauwelijks bereid tot het opstellen van objectieve rapportages, nodig voor tuchtzaken of andere procedures en dekken veelal hun collega s.
Het aantal patiënten dat een tuchtprocedure start is zeer gering, minder dan 2000 per jaar.
Het grootste deel van de klachten die bij de tuchtcolleges ingediend worden, wordt ongegrond verklaard.
Het aantal patiënten dat per jaar een letselschadeprocedure bij de rechter start is ook zeer gering. Deze procedures duren meestal jaren, zijn slopend en leiden nauwelijks tot succes.

Op 18 okt 2018 publiceerde Gijs van Loef, socioloog in Medisch Contact nr 42 het artikel:
Nederlandse zorg valt van haar voetstuk en schreef dat er nauwelijks inzicht is in de kwaliteit van individuele zorgverleners en de relatie tussen prijs en kwaliteit.
Drs Gijs van Loef is oprichter van het Platform Betrouwbare Zorgcijfers waar SIN-NL lid van is.

De zwarte lijst van artsen is een noodzakelijk middel om patiënten te informeren -in het algemeen belang- en is een noodzakelijk middel om falende zorgverleners ter verantwoording te roepen.
Verwijdering van de zwarte lijst is mogelijk, indien de zorgverlener aantoonbaar alsnog aan zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht heeft voldaan.
Overigens staat zwartelijstartsen.nl online sinds september 2009, met toestemming van de rechtbank Groningen, op verzoek van neuroloog Kuks, UMCG.

18 okt 2018 bron: medischcontact.nl

Het zwarte vlekje op de witte jas door Ingrid Henssen – van Hees, arts maatschappij en gezondheid, Beek

Het zal je maar gebeuren, dat een patiënt je zomaar uit het niets confronteert met: “U staat op de zwarte lijst”. Dat is schrikken. Zeker als je nog nooit hebt gehoord van www.zwartelijstartsen.nl, een initiatief van Slachtoffers Iatrogene schade Nederland (SIN) en je blijkt er uitgebreid met pasfoto en doopnamen op te staan.
Bovenstaande overkwam een vakgenoot. Een half jaar eerder heeft ze een berisping van het tuchtcollege gehad. Het is een vervelend traject geweest, maar ze heeft er zich bij neergelegd. Nóg zorgvuldiger als voorheen doet ze haar werk. Collegae vinden haar een goede arts. Ze reageren niet veroordelend, maar weten dat de smet op het blazoen, of beter het zwarte vlekje op de witte doktersjas hen zelf ook had kunnen overkomen. Immers niemand is onfeilbaar en als een patiënt zijn dokter de zwarte Piet wil toespelen is dat niet moeilijk.
Dat ze door de tuchtzaak nu ook nog eens gratis lid werd van de club van zwarte artsen voelt misschien wel als de grootste straf. Haar lidmaatschap opzeggen kan niet, want – hoe goed ze ook haar best doet – éénmaal op de lijst, kom je er niet meer vanaf.
Ook haar organisatie heeft er last van. Zwart heeft de lading van negatief en slecht. Er is geen team dat daarmee geassocieerd wil worden.
Mijn bezwaar is niet de lijst zelf, maar het feit dat op de zwartelijst-website geen kleurnuances toegevoegd worden. Alle andere tinten dan zwart ontbreken. Daarom begrijp ik ook niet zo goed dat “zwarte piet” niet meer mag, maar de lijst met zwarte dokters, zelfs onder de nieuwe AVG-wet, gewoon blijft bestaan.
Misschien wordt het tijd de zwarte-dokter-discussie in gang te zetten? Net zoals er gele kaas-pieten en bruine pepernoot-pieten zijn gekomen zou er een nieuwe kleur dokters geïntroduceerd kunnen worden. De Dalmatiër-dokters: wit met zwarte vlekjes, en in een situatie als hierboven zelfs: Strálend wit, met slechts 1 zwart plekje.