Rapport IGZ 3 dec 2013: misstanden RvP ziekenhuis cardiologie, andere afdelingen, dossiers, info overdracht,

Commentaar SIN-NL
Maar internist Prof S. Danner AMC produceerde een rapport dat de sterftecijfers van het RvP niet afweken en presenteerde hierover een lezing op 30 okt 2013 tijdens het Kwaliteitscongres van de Orde van Medisch Specialisten. Hoe kan dat? Zou er misschien ook hier sprake zijn van vriendjespolitiek door Prof. S.Danner?

3 december 2013 http://www.nu.nl/binnenland/3644092/veel-mis-in-ruwaard-van-putten.html

‘Veel mis in Ruwaard van Putten’
De gang van zaken in het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis heeft lange tijd te wensen over gelaten. Tussen 2010 en 2012 ging het op veel vlakken mis.
Dat blijkt uit een rapport dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag uitbracht over de periode van verscherpt toezicht in het ziekenhuis.
Volgens IGZ waren financiële en individuele belangen belangrijker dan die van patiënten, dossiers werden niet goed bijgehouden, er werd niet goed gecommuniceerd over de patiënten en de supervisie van arts-assistenten was niet in orde.
Dat was niet alleen zo op de afdeling cardiologie, waar de problemen als eerste aan het licht kwamen, maar ook op andere afdelingen.

Eilandencultuur
De inspectie spreekt van een ‘eilandencultuur’ in het ziekenhuis, “waar het bieden van veilige en verantwoorde zorg niet in samenhang werd georganiseerd en niet vanzelfsprekend was”.
Bij de vakgroep cardiologie, en bij andere vakgroepen, werd niet correct gehandeld omtrent euthanasie en slaapmedicatie tijdens de stervensfase, stelt de IGZ. Dat is inmiddels wel goed geregeld. De supervisie van de arts-assistenten is ook weer op orde. Inmiddels zijn er ziekenhuisbrede afspraken over hoofdbehandelaarschap, dossiervoering en informatieoverdracht.
Sterftecijfer
Eind 2011 bleek dat het ziekenhuis het hoogste sterftecijfer van alle ziekenhuizen in Nederland had. Het ziekenhuisbestuur liet daarop een onderzoek uitvoeren, waarna in de zomer van 2012 al vele misstanden aan het licht kwamen.
De medische staf werd toen op deze fouten gewezen, maar er werden vervolgens geen verbetermaatregelen genomen, aldus het IGZ. “Tot dat moment had het ziekenhuis adequaat gereageerd, maar toen de uitkomsten van dat onderzoek bekend werden, koos het ziekenhuis ervoor fundamentele problemen in de patiëntenzorg niet te erkennen en geen structurele verbeteringen in te zetten.”
In het najaar werd het ziekenhuis op last van de inspectie gesloten. De IGZ heeft vorige maand een tuchtklacht ingediend tegen drie cardiologen van het ziekenhuis.
Toezicht
Afgelopen zomer werd het ziekenhuis failliet verklaard. Het Spijkenisse Medisch Centrum is op dezelfde locatie inmiddels een nieuw ziekenhuis gestart. De inspectie houdt in ieder geval nog tot het einde van dit jaar intensief toezicht op het ziekenhuis totdat het uit de opstartfase is.
Door: ANP/NU.nl Zie ook bericht hieronder afkomstig van website IGZ
03-12-2013 bron: http://igz.nl/actueel/nieuws/publieksrapport_verscherpt_toezicht_ruwaard_van_putten_ziekenhuis.aspx
Publieksrapport Verscherpt Toezicht Ruwaard van Putten ziekenhuis

De inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) heeft vandaag het rapport over het verscherpt toezicht op het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis openbaar gemaakt.
Deze publieksversie bevat lessen voor bestuurders, interne toezichthouders en professionals zoals artsen, verpleegkundigen en paramedici als het gaat om samenwerken als onderdeel van hun professioneel handelen. Het rapport biedt daarnaast inzicht aan het publiek in de wijze waarop de inspectie haar toezicht heeft uitgevoerd om de patiëntveiligheid te verbeteren.
Veilige en kwalitatief goede zorg bieden moet een gedeelde ambitie zijn van het bestuur van een ziekenhuis, van alle medisch specialisten, verpleegkundigen, medewerkers en niet in de laatste plaats de interne toezichthouders in een ziekenhuis. Zonder die gedeelde ambitie lgaan belangen uiteenlopen. Om patiëntveiligheid te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat al deze krachten in balans zijn.
In het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse was die balans over een langere periode verstoord. De medische staf was geruime tijd niet gericht op het structureel verbeteren van de zorg en veiligheid. De raad van bestuur was niet in staat dit te veranderen en de raad van toezicht was niet bij machte hierop in te grijpen. Ook het middenmanagement en de ondersteunende staf bleken niet in staat de wezenlijke verbeteringen tot stand te brengen die nodig waren. Dit alles leidde tot een eilandencultuur in het ziekenhuis waar het bieden van veilige en verantwoorde zorg niet in samenhang werd georganiseerd en niet vanzelfsprekend was.
Tijdens de periode van verscherpt toezicht was een grote verandering in de onderlinge relaties in het ziekenhuis zichtbaar en ging men zich collectief richten op veiligheid en kwaliteit van zorg. Het ziekenhuis verkeerde echter al geruime tijd in financiële nood en kon na juni 2013 niet meer zelfstandig voortbestaan. Op de locatie van het voormalige Ruwaard van Putten is het Spijkenisse Medisch Centrum inmiddels een nieuw ziekenhuis gestart. Omdat het zorgprofiel van dit ziekenhuis nog niet helemaal duidelijk is, houdt de inspectie nog tot in ieder geval eind van dit jaar intensief toezicht.
De inspectie hoopt dat iedereen in de ziekenhuissector, op uiteenlopend niveau, zijn voordeel doet met de belangrijke lessen die over patiëntveiligheid uit dit rapport te leren zijn. In het belang van de patiënt.
RTL nieuws:
03 december 2013 bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/keihard-inspectierapport-slechte-zorg-ruwaard
Misstanden Ruwaard Keihard inspectierapport: slechte zorg in Ruwaard

De zorg voor patiënten in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis was drie jaar achtereen onder de maat.
Dat concludeert de zorginspectie in een uiterst kritisch rapport.
Het bestuur, de raad van toezicht en vooral ook de medische staf hebben op tal van punten gefaald, blijkt uit het rapport dat is gemaakt nadat het ziekenhuis in Spijkenisse eind vorig jaar onder verscherpt toezicht kwam te staan wegens een verdacht hoog aantal sterfgevallen. “De Vereniging Medische Staf had vooral aandacht voor financiën en minder voor kwaliteit en veiligheid”, schrijft de inspectie.
Slechte zorg
Op de cardiologie-afdeling was de zorg volgens de inspectie onverantwoord. Maar ook elders in het ziekenhuis waren er in de periode 2010 tot eind 2012 ernstige tekortkomingen. “De medische staf was niet gericht op het structureel verbeteren van zorg en veiligheid.” Er was sprake van een ‘eilandencultuur’ en ‘een cultuur waarin persoonlijke belangen, conflicten en slechte communicatie dominant waren’.
Basiszaken in de zorg waren niet goed geregeld, bleek ook eerder al uit onderzoek van onze researchredactie (SIN-NL betreft sterftecijfers). De inspectie constateert tal van problemen: met patiëntendossiers, de supervisie op arts-assistenten, de overdracht van informatie, de behandeling en het naleven van protocollen. Zo werd bij verschillende vakgroepen niet gewerkt volgens de landelijke richtlijn voor euthanasie en palliatieve sedatie.
Geld belangrijker dan patiëntenzorg
Ook de raad van toezicht en het bestuur van het Ruwaard krijgen forse kritiek, vooral het bestuur dat tot eind 2010 onder leiding stond van de voormalige voorzitter Letty van Atteveld. Bij dat bestuur stond ‘het belang van de patiëntenzorg niet centraal en werd door individuele en financiële belangen overschaduwd’.
Maar ook daarna bleven maatregelen uit, zelfs toen er ‘alarmerende signalen’ kwamen zoals hoge sterftecijfers.

Toezichthouders niet kritisch
De raad van toezicht was volgens de zorginspectie onvoldoende kritisch en greep niet in bij een langslepende ruzie tussen bestuur en artsen. Terwijl de toezichthouders volgens de inspectie konden weten dat die ruzie gevolgen had voor de patiëntenzorg.
In hoeveel gevallen de slechte zorg leidde tot onnodige sterfgevallen of complicaties bij patiënten, daar spreekt de Inspectie zich niet over uit. Tegen drie cardiologen wordt een tuchtzaak voorbereid.
Over het eigen optreden in dit schandaal – de vraag of de inspectie op tijd heeft ingegrepen – zegt het rapport niets.
De zorg in het Spijkenisse Medisch Centrum, dat na het faillissement van Ruwaard dit jaar een doorstart maakte, voldoet inmiddels weer aan alle regels.
* publicatie RTL Nieuws 14 juni 2013 inzake sterftecijfers Ruwaard van Putten ziekenhuis
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/te-hoog-sterftecijfer-ruwaard-ziekenhuis-0
14 juni 2013 19:00, in:
Misstanden Ruwaard
Te hoog sterftecijfer Ruwaard-ziekenhuis

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse had twee jaar een onverwacht hoge sterfte onder z’n patiënten. Dat blijkt uit interne informatie waarover RTL Nieuws beschikt.
In 2010 en 2011 had het ziekenhuis het hoogste gewogen sterftecijfer van alle Nederlandse ziekenhuizen, zo staat in twee sterfterapporten. In die jaren stierven volgens die rapportages mogelijk tientallen patiënten meer dan verwacht.
De zogenoemde HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) is 149 in 2010 en 146 in 2011. Over 2011 liet het ziekenhuis een herberekening uitvoeren omdat er registratiefouten waren; de herberekening kwam toen uit op 130.
Vijftig procent hoger
Uitgaande van een landelijk gemiddelde sterfte van 100 ligt de sterfte dus bijna 50 procent hoger dan verwacht. Uit de rapportages blijkt dat vooral patiënten met een hartaandoening of longontsteking onverwacht vaak zijn overleden.

“Dit is schrikbarend. Als het 149 is, dat cijfer op de landelijk gemiddelde schaal van 100, dan is dat fors”, zegt Wolter Lemstra, emeritus-hoogleraar en onderzoeksleider in de zaak rond de neuroloog Jansen-Steur en het bacterie-schandaal in het Maasstad Ziekenhuis. Volgens hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein zijn dit soort cijfers een belangrijk signaal dat er iets mis kan zijn is met de kwaliteit van zorg.
Als je kijkt naar de absolute aantallen overleden patiënten, dan stierven in het ziekenhuis in 2010 in totaal 312 patiënten. Een jaar later zijn dat er 277 en in 2012 is dit gedaald naar 185 patiënten. Volgens het ziekenhuis is die daling geleidelijk gegaan. De gewogen sterftecijfers over 2012 zijn nog niet bekend.
‘Onveilige cultuur’
Door een ‘onveilige cultuur’ op verschillende afdelingen liepen patiënten onnodige risico’s, stellen verschillende betrokkenen en bronnen binnen het ziekenhuis tegenover onze researchredactie.
Een patiënt waarbij een diagnose gemist wordt en die te weinig pillen krijgt omdat maar de helft van zijn medicijnlijst is gekopieerd. En een patiënt die op sterven ligt, ligt meerdere malen urenlang in zijn eigen ontlasting omdat de verpleging niet komt opdagen. Dat zijn enkele voorbeelden van misstanden die in het ziekenhuis voorkwamen.
Bronnen binnen het ziekenhuis vertellen dat te veel basiszaken voor een veilige zorg te lang niet goed geregeld waren. Of er ook daadwerkelijk patiënten zijn overleden door onveilige situaties, laat het ziekenhuis op dit moment zelf nog onderzoeken. De externe commissie-Danner rondt in september een onderzoek af naar zo’n 800 overlijdensdossiers.
RTL Nieuws maakte een reconstructie over de periode 2007-2012 op basis van gesprekken met tientallen betrokkenen en bronnen binnen het ziekenhuis en (interne) documenten. Deze reconstructie was alleen te maken op basis van vertrouwelijkheid. Over bronnen kan geen specifiekere informatie worden gegeven vanwege de herleidbaarheid.
Het ziekenhuis stelt dat er geen relatie is tussen mogelijke misstanden die RTL Nieuws nu signaleert en de onverwacht hoge sterftecijfers. Het ziekenhuis geeft aan dat ze op dit moment boven het landelijk gemiddelde scoren op het gebied van patiëntveiligheid.
RTL Nieuws