Prof W Fokkens, KNO-afdelingshoofd AMC legt functie neer

KNO-afdelingshoofd AMC legt functie neer

Het afdelingshoofd van de KNO-afdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, prof. W.Fokkens, legt haar functie neer. Aanleiding voor haar terugtreden is het onveilige opleidingsklimaat op de KNO-afdeling van het AMC waar ZEMBLA in januari over berichtte. Organisatieadviesbureau Ernst & Young, dat in opdracht van de Raad van Bestuur van het AMC de afdeling heeft doorgelicht, heeft een nieuwe managementstructuur geadviseerd. Fokkens blijft wel aan als hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde en blijft betrokken bij de patiëntenzorg. Daarnaast vervalt de functie van Chef de Clinique die werd vervuld door dr. E. van Spronsen. Ook hij blijft aan als arts-otoloog.Desgevraagd bevestigt het ziekenhuis het vertrek van het afdelingshoofd en wil daar verder niet inhoudelijk op reageren.Opleidingsklimaat
In januari bericht ZEMBLA dat het opleidingsklimaat op de KNO-afdeling van het AMC al jaren niet in orde is. Dit blijkt uit het visitatierapport (deel 1 en deel 2 pdf) van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) dat in handen is van ZEMBLA. In januari 2015 heeft de RGS de KNO-afdeling van het AMC gevisiteerd. In het rapport staat dat er ‘geen sprake meer is van een gunstig en veilig opleidingsklimaat’. Vooral het management krijgt veel kritiek. ZEMBLA heeft verschillende medisch specialisten gesproken die zeggen vanwege de slechte sfeer recent te zijn vertrokken. Een staflid spreekt van een ‘angst- en een pestcultuur, waarbij mensen worden geïsoleerd en uitgescholden als ze kritiek hebben’. Dit probleem speelt al langer. KNO-artsen in opleiding waarschuwden in 2008 al voor een ‘permanente sfeer van bedreiging en manipulatie’, zo blijkt uit brieven aan de registratiecommissie.Gedrag afdelingshoofd
Vooral het gedrag van het afdelingshoofd KNO, professor W. Fokkens, blijkt al jaren voor veel spanningen te zorgen. In 2010 stelde de RGS – die toeziet op de kwaliteit van de opleidingen – dat Fokkens haar taken als opleider van de aios (arts in opleiding tot specialist) moest neerleggen. Wel bleef ze hoofd van de KNO-afdeling. De woordvoerder van het AMC, F. van den Bosch, zegt daar in januari over: ‘Als gevolg van het conflict met de aios heeft professor Fokkens in 2008 zelf aangegeven te willen stoppen als hoofd opleiding en is gaan zoeken naar een nieuwe opleider. Dit werd door de visitatiecommissie in 2010 bevestigd door expliciet te stellen dat de rollen van opleider en afdelingshoofd uit elkaar moesten worden gehaald.’

Kritisch visitatierapport
In haar plaats werd professor S. van der Baan in 2010 aangesteld als opleider. Zowel aios als stafleden geven aan dat de sfeer in die tijd verbeterde. Nadat Van der Baan in 2013 om persoonlijke redenen met verlof ging, is de situatie opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit het visitatierapport van de RGS, dat in maart 2015 is opgesteld. De RGS verleent een opleiding normaal gesproken een erkenning voor de periode van vijf jaar. In het geval van de KNO-afdeling van het AMC is besloten om een erkenning te geven voor twee jaar. ‘De aios voelen zich niet serieus genomen en met onvoldoende respect bejegend. Veel stafleden zijn goed benaderbaar, maar vooral de leden van het management team drukken een stempel op de sfeer,’ tekent de visitatiecommissie op.

Over het kritische rapport van de RGS zei Van den Bosch destijds: ‘Naar aanleiding van het visitatierapport, is een flink aantal verbeteracties in gang gezet om het opleidingsklimaat te optimaliseren. Daarnaast is een organisatieadviesbureau in de arm genomen om de afdeling onder de loep te nemen.’ Dit organisatieadviesbureau, Ernst & Young, heeft nu geadviseerd de organisatie van het management te veranderen waardoor Fokkens haar functie heeft neergelegd.

————-

Leiding KNO-afdeling AMC treedt af

zorgvisie.nl

Het afdelingshoofd en de chef de poli-clinique leggen hun functie neer na een kritisch onderzoeksrapport.

Dat meldt het tv-programma Zembla.

KNO
Hoogleraar KNO Wytske Fokkens heeft haar functie van afdelingshoofd neergelegd. De aanleiding hiervoor zou het onveilige opleidingsklimaat zijn op de afdeling. In opdracht van de raad van bestuur van het AMC heeft organisatieadviesbureau Ernst & Young onderzoek verricht. Het bureau adviseert een nieuwe managementstructuur. Fokkens blijft hoogleraar en betrokken bij de patiëntenzorg. De functie van chef de policlinique vervalt. De desbetreffende arts-otoloog Van Spronsen blijft aan.

AMC
Het ziekenhuis heeft het vertrek bevestigd aan Zembla en zou verder niet inhoudelijk willen reageren. Op een eerder moment heeft een woordvoerder laten weten dat een flink aantal verbeteracties in gang is gezet om het opleidingsklimaat te optimaliseren.

Patiëntveiligheid
Uit visitatierapporten van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, in het bezit van Zembla, zou het opleidingsklimaat al jaren niet meer veilig zijn. Vooral het management krijgt veel kritiek. Verschillende medisch specialisten zouden hierom zijn vertrokken. Het gedrag van de hoogleraar/afdelingshoofd zou al jaren voor veel spanningen zorgen. Toen zij tijdelijk werd vervangen, verbeterde de sfeer.

JCI
Half februari heeft het AMC zijn heraccreditatie gekregen van de Joint Commission. Het JCI beoordeelde of het ziekenhuis of het AMC de kwaliteit en patiëntveiligheid heeft weten vast te houden en te verbeteren. In 2012 ontving het AMC als eerste ziekenhuis in Nederland de accreditatie voor het eerst. Bij elke heraccreditatie legt JCI de lat hoger. Begin februari hebben vijf inspecteurs van JCI een week lang het AMC uitgebreid onder de loep genomen. Het AMC is op ruim 1200 aspecten beoordeeld.

Carina van Aartsen

Redacteur cure

————-

Top kno-afdeling AMC stapt op

Wytske Fokkens, hoofd kno van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam vertrekt na een rapport van Ernst & Young over zijn afdeling. Dat meldt het televisieprogramma Zembla op zijn website. Ook chef de policlinclinique Erik van Spronsen van de kno-afdeling legt zijn functie neer.

De kno-top lag onder vuur, omdat bij visitaties van de ziekenhuisafdeling geconstateerd was dat het opleidingsklimaat onveilig was. Het onderzoek van Ernst & Young is uitgevoerd van de raad van bestuur van het AMC. Het bureau adviseert om de leiding van de kno-afdeling te reorganiseren. Fokkens en Van Spronsen blijven wel werkzaam in het AMC, bevestigt het ziekenhuis tegenover Zembla.

Begin januari kwam uit dat het AMC een calamiteit niet had gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het ziekenhuis vond aanvankelijk dat het niet om een calamiteit ging, maar slechts om een ernstig incident, maar later dat het toch een melding had moeten doen.

bron: skipr.nl 23 febr 2016