Gynaecologie UMCU afdelingshoofd Prof.dr. B.C.J.M. Fauser

Commentaar SIN-NL
Waarom heeft Prof Fauser zo lang gewacht met het melden van de medische fout bij  patiente Adrienne Cullen bij de Inspectie Gezondheidszorg?Ook Jan Kimpen, kinderarts voorzitter van de Raad van Bestuur UMCU handelde door zo lang te wachten in strijd met de  meldplicht Kwaliteitswet Zorginstellingen!!!

Gynaecologie UMC Utrecht Zorgaanbod

Medisch Hoofd

Prof.dr. B.C.J.M. Fauser

Bij de vakgroep gynaecologie worden patiënten met gynaecologische klachten behandeld. Denk aan klachten als: kwaadaardige aandoeningen aan de vagina of de baarmoeder, afwijkende uitstrijkjes, cyclus- en menstruatiestoornissen, abnormaal vaginaal bloedverlies en menopauzeklachten. Wij staan midden in de samenleving en willen de zorg voor vrouwen verder ontwikkelen en verbeteren.

Samenwerking

De vakgroep werkt bij onderzoek en behandeling op het gebied van de algemene gynaecologie nauw samen met Bergman Clinics Vrouwenzorg. Uw patiënten kunnen daar terecht via Zorgdomein: Bekkenbodem-Urogynacologie.
Het samenwerkingsverband biedt multidisciplinaire zorg voor alle bekkenbodemklachten, zowel op tweede als derdelijnsniveau. Specialisten van het UMC Utrecht zijn nauw betrokken bij de behandeling van de patiënten, ook als zij op de locatie Bergman Clinics worden behandeld. Patiënten kunnen bij Bergman Clinics terecht met klachten als vaginale afscheiding, zwelling in de onderbuik, onderbuikpijn (bekkenpijn) en vulva aandoeningen.

Polikliniek en afdeling

De polikliniek gynaecologie is een center of excellence bij de behandeling van vrouwen met hormoonproblematiek en (vervroegde) menopauze.
Dagelijks zijn er meerdere spreekuren:

  • spoed/triagespreekuur
  • algemeen gynaecologisch spreekuur
  • echografie spreekuur
  • meerdere fertiliteitsspreekuren zonder wachttijden

Wetenschappelijk onderzoek

Bij de vakgroep gynaecologie wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan voor zowel nationale als internationale onderzoeken.

Samenwerkingsverband

Meer informatie over ons samenwerkingsverband vindt u op de website van Bergman Clinics Vrouwenzorg.

Contactgegevens

Postadres:

UMC Utrecht
Polikliniek Voortplanting en Gynaecologie
Huispostnummer C 05.203
Postbus 85500
3508 GA Utrecht