Proefschrift: Samenwerking tussen hartcentra leidt tot minder sterfte

Minder hartpatiënten overlijden na een behandeling als ziekenhuizen operatiemethodes met elkaar delen en evalueren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Dennis van Veghel, zorgmanager in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en bestuurder bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR).

Door verbeteringen die zijn doorgevoerd zijn in het Catharina Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis hebben meer patiënten een bypass-operatie en een hartklepvervanging via een catheter overleefd. Het aantal complicaties bij ablatie bij boezemfibrilleren is afgenomen, evenals het aantal heroperaties na deze ingreep en bij een bypassoperatie.

Successen

In de praktijk betekent de samenwerking dat hartcentra en dottercentra leren van elkaars successen. De NOS noemt het voorbeeld van bypassoperaties. Het Zwolse Isala-ziekenhuis scoorde goed op deze operatie, onder meer vanwege een Safety Check, een extra procedure om de patiënt vlak voor de operatie nog eens goed te bekijken en risico’s te bespreken. Reden voor andere hartcentra om ook een Safety Check in te voeren.

VBHC

Van Veghel ziet een grote meerwaarde in het principe van Value Based Health Care (VBHC). “De kracht van VBHC is dat alle betrokken partijen zich richten op de kern van de zorg; wat is de gezondheidswinst voor de patiënt en tegen welke kosten?”, zegt hij. “De conclusies uit het onderzoek zijn: zet het resultaat voor de patiënt centraal, organiseer de totale zorgketen in de regio of zelfs landelijk en zorg dat zorgverzekeraars kwaliteit van zorg ondersteunen en belonen. De resultaten uit mijn onderzoek laten zien dat het werkt!”

Voorspellen

Van Veghel kijkt ook naar de toekomst. “Door de uitkomsten te meten en continu te verbeteren, zullen we op termijn ook nog beter kunnen voorspellen wat het effect van een ingreep op de gezondheid van een patiënt zal zijn”, zegt hij.