PowerPoints

1.Een gebrek aan patientveiligheid. Bespreking casus en structurele oplossingen. Workshop Congres KNMG Veilig Incident Melden 24 november 2006

2. Radboud cardio-chirurgie affaire 2005 aan het licht gebracht door email Prof. J. Damen.
Powerpoint met handout door Dr Hub Wollersheim UMC Radboud gepresenteerd op het EFQM symposium 12 oktober 2007. Belangwekkende analyse welke lessen geleerd kunnen worden van de Muur van Stilte omtrent de medische fouten op de afdeling cardiochirurgie van het Radboud ziekenhuis in 2005 alsmede het falen van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg.
Pleidooi voor eerlijk melden, openheid en eerlijkheid ook naar de slachtoffers en nabestaanden.
Radboud Affair 2005 2007

3. Activiteiten SIN-NL/IEU-Alliance 2007

4. Patientveiligheid en medische fouten 2007

5. Medicatiefouten in Nederland, gevolgen en oplossingen 2007

6. Doorbreek de stilte: Help slachtoffers van medische fouten 2008

7. Medische fouten en de rol en taken van het Openbaar Ministerie 2009