Recensie boek: “De Power Patiënt” : Jij en je arts samen beter

Een bijzonder en belangrijk boek, vlot en helder geschreven.
Hoofdonderwerp is het belang van eigen inbreng en actieve opstelling van de patiënt, alert zijn, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gezondheid en samenwerken met de arts met als doel het ontvangen van betere gezondheidszorg.
Uiteraard zijn dit principes die SIN-NL volledig ondersteunt.
Wil Konings geeft, in elke fase van ziekte, praktische adviezen ook voor ouders van zieke kinderen en verzorgers van zieke naasten in  de : De Power Piramide, citaten verkort:”

P               De P staat voor Principes bepalen: hoe denk jij ‘fundamenteel’ over je eigen gezondheid en de mensen die jou bij je herstel kunnen helpen? Hoe neem de regie over je eigen zorg?

O               De zorg begint met Onderzoeken om tot een diagnose te komen. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je diagnose sneller bekend is? En hoe draag je bij aan een juiste diagnose?

W              Je moet als patiënt Weten welke mogelijkheden er zijn. Hoe kies je de beste behandeling voor jou? En hoe kies je de beste zorgaanbieder?

E               Tijdens je behandeling is het heel belangrijk dat je Energiek samenwerkt met je artsen en het verplegend personeel. Wat kun je tijdens je behandeling doen om de beste uitkomsten te krijgen? Wat kun je doen om fouten te voorkomen?

R               Als je eenmaal weer thuis bent uit het ziekenhuis, al dan niet (geheel) genezen verklaard, is het zaak om zelf het Resultaat te behouden. Hoe zorg je dat je minder last hebt van eventuele complicaties?

Wil Konings meent dat het toepassen van de Power Piramide leidt tot een snellere en grotere kans op een juiste diagnose en medische behandeling, waardoor herstel sneller zal optreden.
Zij pleit er hartstochtelijk voor dat meer patiënten zich actief opstellen en hoopt dat dit tot grote effecten zal leiden bij de ziekenhuizen, te beginnen bij de opstelling van de individuele arts en verpleegkundige. In brede zin zal dit leiden tot positieve bijdragen aan welzijn en welvaart van de burgers.

Het boek begint overigens met een beschrijving van feiten en aantallen patiënten die per jaar in Nederland onnodig overlijden (bijna 1000) of onnodig gezondheidsschade oplopen door medische fouten in Nederland (20.000-40.000), schattingen  op basis van NIVEL onderzoek 2012.
Zij geeft aan dat de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen groot zijn.

Het is opvallend dat patientenrechten en plichten van artsen volledig ongenoemd blijven zie hiervoor de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst  WGBO en Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen  Zorg WKKGZ op sin-nl.org.
Ook ontbreken adviezen wat te doen na medische fouten, maar ook hiervoor kunt U terecht bij sin-nl.org
.
Wel bevat het boek verwijzingen naar diverse websites met informatie over gezondheidszorg.

Al met al, is de Powerpatient een heel nuttig boek dat een ieder zou moeten lezen voordat U ziek bent en voordat eventueel slachtoffer wordt van een medische fout. Wij raden dit boek zelfs aan als verplichte leerstof op middelbare scholen en hoger onderwijs.

Over Wil Konings: 
een optimistische en positief ingestelde professionele vrouw, ingenieur bedrijfskunde en technische informatica, met deelstudie psychologie, gehuwd 3 dochters.
Zij heeft een aangeboren immuunafwijking.


Wil Konings werkt via twee wegen aan betere gezondheidszorg: 
Haar Stichting PrimaZo maakt verschillen tussen ziekenhuizen inzichtelijk en begrijpelijk voor patiënten op het niveau van de aandoening. Haar consultancybedrijf ProBeter richt zich op klantgericht werken in ziekenhuizen.

Sophie Hankes, SIN-NL