Platform Betrouwbare Zorgcijfers: Corona beleidsadvies van een groep experts

Aan de Kamercommissie VWS

Aanpak coronacrisis onder de loep
een initiatief van het Platform Betrouwbare Zorgcijfers

Geachte leden van de kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Het is goed dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek instelt naar de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Het Corona Dashboard van Platform Betrouwbare zorgcijfers ( corona dashboard EW16/W36 en hartblik.nl/corona dashboard) laat zien dat Nederland bij de landen behoort met hoge sterftecijfers.
Op verzoek van het Platform Betrouwbare zorgcijfers heeft een groep van experts een advies opgesteld van 10 punten over de verdere aanpak van de bestrijding van het coronavirus.
Met genoegen bieden wij uw commissie dit hierbij aan.

Dick Bijl, John Jacobs en Gijs van Loef
28 juni 2020

aanpak-coronacrisis-onder-de-loep-28062020.pdf