Persbericht: gevolgen disfunctioneren van dr Jansen Steur, alsmede positie van de slachtoffers.

Persbericht.
Op 1 september 2009 vindt de presentatie plaats van de commissie Lemstra inzake het jarenlang disfunctioneren van neuroloog Jansen Steur in het Medisch Spectrum Twente ziekenhuis. SIN-NL -belangenorganisatie van slachtoffers van medische fouten- heeft een aantal vragen:
1.waarom betitelt dr Herre Kingma de commissie Lemstra als extern en onafhankelijk indien bekend is dat geen van de leden onafhankelijk is, zie actueel.
2. krijgen de slachtoffers en nabestaanden van het jarenlang disfunctioneren van dr Jansen Steur een exemplaar van het rapport? Zo ja, prima. Zo nee, waarom niet?

3. Zijn de slachtoffers van Jansen Steur inmiddels allen en volledig geïnformeerd over de reikwijdte van de verkeerde informatie en hebben zij inmiddels wel de correcte informatie en diagnostiek inzake hun gezondheidstoestand ontvangen?

4. Hebben de slachtoffers van Jansen Steur inmiddels voorzover mogelijk herstelbehandelingen ontvangen?

5. Is er wellicht sprake van een schriftelijke vrijwaring van aansprakelijkheid voor claims inzake Jansen Steur?

Heeft de Raad van Bestuur van MST zich ook garant gesteld in geval van claims van patiënten/slachtoffers/nabestaanden of Jansen Steur zelf?
6.Wat is de inhoud van de schriftelijke vrijwaring van de commissie Lemstra?
Ter herinnering:
De slachtoffers van medische fouten van het Nivelrapport 2007 inzake medische fouten in ziekenhuizen in Nederland zijn nooit geïnformeerd dat er bij hen sprake was van een medische fout, mededeling Mw dr Cordula Wagner, onderzoekster Nivel 3 september 2007.
Meer informatie www.sin-nl.org/index/dr_jansen-steur.

Mr Sophie Hankes voorzitter
Voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland
Voorzitter Iatrogenic Europe Unite Alliance