Paul van Buitenen onderzoeker vuurwerkramp Enschede 2000: namenlijst vuurwerkramp

76 Namen Vuurwerkramp (update-2)

Paul van Buitenen

Paul van Buitenen

Investigator Fireworks disaster 2000 Enschede (NL).
 1. Frits VAN AGGELEN: Als directeur Bouw- en Milieudienst de leidinggevende van ondergenoemde Jan Willem Strebus, Gerard Meijerink en Nico ten Bosch bij onregelmatige verlening van de milieuvergunning aan S.E. Fireworks.
 2. AIVD-ambtenaar: (wordt nog ingevuld)
 3. BZK-ambtenaar: (wordt nog ingevuld)
 4. Piet BAKKER (overleden): Gaf als leidinggevende binnen het tactische opsporingsteam van het Tolteam o.a. leiding aan het parallelle onderzoek naar de toen nog niet formeel van brandstichting verdachte André de Vries.
 5. Advocaat van CAPRA (overleden): Advocatenkantoor gespecialiseerd in bijstaan overheden bij lozen lastige werknemers. Bij de Vuurwerkramp troffen Paalman en De Roy van Zuydewijn dit kantoor nietsontziend aan de zijde van de korpschef.
 6. Cécile BITTER: Is een van de belangrijkste advocaten van dit kantoor dat al sinds 1888 de landsadvocaat is. Mevrouw Bitter en haar collega’s verdedigen de staat tegen de slachtoffers van de ramp, waarbij de waarheid er niets toe doet.
 7. Rik DE BOER: Als commissaris (kwam uit het blauw) de hoogste leidinggevende van het Tolteam. Had nog nooit een groot onderzoek gedraaid. Ook de zaaksofficier Herman Stam (kwam van belastingen) had geen relevante ervaring.
 8. Earryt Boetes: Officier van dienst gemeentebrandweer Enschede, tevens specialist gevaarlijke stoffen, de eerste leidinggevend brandweerofficier aanwezig bij de brand. (Nog specificeren rol en afgelegde getuigenverklaringen).
 9. Herman BOLHAAR: Voorzitter van het College van procureurs-generaal tussen 2011 en 2017. Gaf in 2011 opdracht om het laatste feitenonderzoek (Daslook-2012) te laten verrichten door dezelfde rijksrechercheurs als in 2004.
 10. Maarten BOLLEN: Woordvoerder van de politie Twente en schrijver van het boek ‘Op zoek naar de onderste steen’ over het strafrechtelijk onderzoek van het Tolteam. Dit boek getuigt van de tunnelvisie waarin het Tolteam verkeerde.
 11. Nico TEN BOSCH: Milieuambtenaar van de gemeente Enschede die de milieuvergunning voor S.E. Fireworks heeft verzorgd en zich daarbij niet aan de regels heeft gehouden.
 12. Alex BRENNINKMEIJER: Nationale Ombudsman (28/6/2005 – 31/12/2014). Behandelt klacht klokkenluider Paalman. Misleid door College Pg’s, bevestigt hij de rijksrecherchebevindingen. Solliciteerde tijdens het onderzoek naar EU-functie.
 13. Harm BROUWER: Voorzitter College van Pg’ tussen 2005 en 2011. Was in die hoedanigheid betrokken bij de misleidende verificatieopdracht voor de Tweede Kamer (mr. Herstel), en bij de eerste twee feitenonderzoeken (2010-2011).
 14. Peter DE BRUIJN: Onderzoeker bij achtereenvolgens het Gerechtelijk Laboratorium en het NFI, waar hij verantwoordelijk was voor zowel het technisch onderzoek naar de vuurwerkramp in Culemborg (1991), als die in Enschede (2000).
 15. Gerrit VAN DER BURG: Voorzitter van het College van procureurs-generaal vanaf 2017 tot heden. Negeert alle aanwijzingen voor onregelmatigheden bij de Vuurwerkramp, ondanks herhaaldelijk en jarenlang aandringen.
 16. Martin Camp: Commandant regionale brandweer Noord-Limburg, opsteller van een rapport over het brandweeroptreden tijdens de ramp. (Duiden gemaakte fouten)
 17. Warner Ceelen: Hoofd van de afdeling Milan bij het ministerie van Defensie, de wettelijk adviseur van de gemeentes bij vergunningverlening voor de opslag van vuurwerk. (Nog duiden rol)
 18. G. DAM: Officier Dam schreef een zeldzaam onbeschofte brief aan een tipgever, die voordien goed gedocumenteerd melding maakte van aanwijzingen betreffende de oorzaak van de ramp. Officier Dam stelt ongemotiveerd dat deze tip niet hoeft te worden nagetrokken.
 19. Riet Dedding: Jurist van de politiebond ACP (duiding toevoegen)
 20. Piet DEELMAN: Korpschef politie Twente 2002-2008. Als nieuwe korpschef vroeg hij beide melders hun zorgen informeel op te schrijven. Deelman verspreidde deze informatie tegen de afspraak. Hij liet hen onderzoeken door een advocaat-generaal, Bureau Interne Zaken en de rijksrecherche. Deelman bedreigde hen langdurig met strafontslag, daarbij geflankeerd door Capra-advocaten.
 21. Piet-Hein DONNER: Minister van Justitie tussen 2002 en 2006. Mr. Plasman informeerde Donner in januari 2003 over misstanden. Toen een intern onderzoek deze bevestigden, droeg Donner de rijksrecherche op deze kritiek te ontkrachten. Ook misleidde Donner de Tweede Kamer over deze onderzoeken.
 22. Dick VAN DOP: Oud-politiecommissaris, deskundige milieucriminaliteit, adviseur bij politie Twente voor opsporingsactiviteiten Vuurwerkramp. Liet zich zeer kritisch uit over de niet-vervolging van de overheid, maar was verder loyaal aan het onderzoek: André de Vries kan toch schuldig zijn (na vrijspraak) en hij was trots op de reconstructie van de administratie van S.E. Fireworks (B45).
 23. Gerard FRÄNKEL: Milieurechercheur van het Tolteam. Gelooft in het criminele karakter van S.E. Fireworks, en een verkeerde classificatie van het vuurwerk. Wél viel het Fränkel op hoeveel beter er in het buitenland met vuurwerkopslag werd omgegaan, maar dit is kennelijk niet tot het OM doorgedrongen.
 24. Marcel Gelauff: Hoofd van NOS-nieuws. (Duiden rol tegenhouden item(s) NOS-journaal inzake resultaten review Vuurwerkramp)
 25. Ferd GRAPPERHAUS: Huidig minister van Justitie & Veiligheid, portefeuille met politie en brandweer. Verdedigt foutieve blusvoorschriften van minister Remkes, die levensgevaarlijk zijn. Wordt verkeerd gebrieft door Instituut Fysieke Veiligheid en Stephan Wevers (voorzitter brandweercommandanten).
 26. Ton van de Griendt: politieofficier betrokken bij feitenonderzoeken Vuurwerkramp. (Duiden rol)
 27. Ben HENDRIKS: hoofdofficier, werd 5.9.2007 gevraagd naar vermiste brandweerverklaringen, afgelegd ’s ochtends na de ramp. Na ontvangstbevestiging kwam geen antwoord van Hendriks. Hij is in 2010 bevorderd tot rechter.
 28. Ton Herstel (overleden): Gerenommeerd jurist werd in 2005 gevraagd door Tweede Kamer te kijken naar volledigheid informatieverstrekking justitieminister Donner aan Kamer over intern politieonderzoek en rijksrechercheonderzoek naar onregelmatigheden binnen het Tolteam (Pointe aangeven)
 29. Rob VAN DER HOEVEN: Plv. hoofdofficier, was samen met collega Stam bij bespreking van korpschef Deelman met Tolteamleiding en beide klokkenluiders (18/6/2002). Stam verklaarde beide melders niet goed snik, de Tolteamleiding was razend. Vd Hoeven misleidde beide melders met de toezegging dat de melding zou worden opgevolgd. De Vries kreeg echter 15 jr cel en de melding lag in een la.
 30. Rein Hulst: plaatsvervangend commandant veiligheidsregio Noord-Holland Noord. (duiden rol door scriptie en in later traject)
 31. Tjibbe Joustra: Typisch product van ambtenaren carrousel, elkaar afdekken mentaliteit en op doofpotten zitten. (Nog juist verwoorden en van voorbeelden voorzien)
 32. Hans Kamperman: Leidinggevende binnen het Tolteam. Speelde rol bij het achterhouden van een voor De Vries ontlastend telecom proces-verbaal (nog juist verwoorden, onderbouwen en aanvullen met andere voorbeelden)
 33. Harry Kapel: Voormalig plaatsvervangend commandant van het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen. (Duiden rol vóór de ramp, vlak na de ramp en jaren later)
 34. Peter van KESTEREN: Na de Vuurwerkramp was persofficier Van Kesteren hét gezicht van het Openbaar Ministerie. Hij verdedigde de keuzes van het OM en maakte de arrestatie van André de Vries bekend. Er waren al problemen met de voorgeleiding van De Vries wegens gebrek aan bewijs, maar persofficier Van Kesteren verkondigt dat er meer dan een redelijk vermoeden van schuld is.
 35. Jan de Kleine: Financieel rechercheur van het Tolteam, mist volledig de essentie van zijn werk (bijvoegen B176-177) en is ondeskundig (voorbeeld: btw-facturen buitenland)
 36. Bennie van Klingeren: Tipgever op André de Vries. (Duiden tegenstrijdigheden binnen officiële versie van het proces van tipgeven op De Vries)
 37. Hennie KLOPPENBORG (overleden): Klusjesman van S.E. Fireworks en enige werknemer waarvan is vastgesteld dat hij op de rampdag op het terrein van het bedrijf is geweest. Zaaksofficier Stam snoerde zijn mond met meineedklacht.
 38. Johan KLUNDER: In 2010 en 2011 deden ex-Fireworks directeur Bakker en ex-Tolteam rechercheur Paalman aangifte tegen officier Stam en politieofficieren, wegens strafbare feiten bij de strafrechtelijke opsporing Vuurwerkramp. Officier Klunder seponeert beide aangiftes in 2012 en hij verwijst naar het gemankeerde rijksrechercherapport 2004. Deze seponering blijkt nu onterecht.
 39. Marthyne KUNST: Huidig waarnemend hoofdofficier Kunst verkocht in 2001/2003 als persofficier het OM-vervolgingsbeleid Vuurwerkramp. Zij is betrokken bij het traineren van de aangifte, die het OM als ‘overige horizontale fraude’ weg schrijft, terwijl juist de overheid als dader wordt aangeklaagd.
 40. Dick Maandag: Rechercheur van het Tolteam. Speelde belangrijke rol bij het verzamelen van bewijs tegen André de Vries. (duiden rol)
 41. Jan Mans: Burgemeester van Enschede, kreeg grote reputatie als crisismanager en vaderfiguur Enschede, maar heeft waarheidsvinding, en daarmee het strafrechtelijk onderzoek, ernstig gefrustreerd. (nog detailleren)
 42. Roelof-Jan MANSCHOT: Zat als hoofdofficier aan tafel met Jan Mans en de politieleiding. Hij gaf leiding aan zaaksofficier Stam en maakte de vervolgingskeuze bekend na de Vuurwerkramp; hij moest buigen voor College Pg’s, die vervolging van de overheid verboden. Manschot verzwaarde de strafeis tegen S.E. Fireworks naar ‘Dood-door-schuld’, dit zonder bijkomend bewijs.
 43. René Melaard: Rechter-commissaris bij de strafvervolging in eerste aanleg. (Duiden rol)
 44. Isabel Mensink: Leidinggevende van het milieuteam binnen het Tolteam. Vermelden zeer sterke aanwijzingen foutief handelen gemeente, maar vervolging mocht niet van OM (College Pg’s) (nog aanvullen)
 45. Henk VAN DER MEIJDEN: Als officier landelijk parket verantwoordelijk voor een gemankeerd rijksrechercheonderzoek 2004, dat bevindingen over misleiding rechterlijke macht op basis van ondeugdelijk onderzoek van tafel veegde.
 46. Gerard MEIJERINK: Leidinggevende van bovengenoemde Nico ten Bosch bij onregelmatige verlening van de milieuvergunning aan S.E. Fireworks.
 47. Cees Mijwaart (overleden): Leidinggevende binnen het Tolteam. Was van het type met grote stappen snel thuis. (Nog vervangen door feitelijke voorbeelden uit het onderzoek)
 48. Arie DE MUIJ: Ervaren milieuofficier, op verzoek van procureur-generaal Steenhuis toegevoegd aan het Vuurwerkramp onderzoek, naast onervaren collega Stam. De Muij was overtuigd van de overtreding van de vergunningvoorschriften. Later gaf De Muij toe dat het College Pg’s de vervolging van de gemeente Enschede verbood. De Muij is verantwoordelijk voor de geregisseerde rapportages van TNO en NFI. De Muij is na het Vuurwerkramponderzoek gepromoveerd naar de Caraïben.
 49. Lute Nieuwerth: Politieofficier betrokken bij de feitenonderzoeken naar de ramp. (Duiden rol)
 50. Jans Olthof: Kinderrechter en voormalig rechter-commissaris. (Duiden rol)
 51. Marten OOSTING: Hij leidde de speciale onderzoekscommissie naar de ramp en dekte misstanden toe. Hij deed dat onvolkomen onderzoek, door verminking van eerdere lessen uit vuurwerkexplosies en het fingeren van contra-expertises.
 52. Ivo Opstelten: Minister van Justitie van … tot … (Duiden rol)
 53. Ed Reinshagen: Als hoofdinspecteur de op-een-na hoogste leidinggevende van het Tolteam. Had met zijn ervaring in grootschalige rechercheonderzoeken het tekort aan ervaring van zijn chef Rik de Boer moeten compenseren, maar had feitelijk geen grip op het onderzoek en zijn ondergeschikten Mijwaart en Kamperman (precieser formuleren en ook onderbouwen)
 54. Johan REMKES: Minister BZK tussen 2002 en 2007. Snoerde veiligheidsregio’s, de gemeenteraad Enschede en de Tweede Kamer de mond over de risico’s van brandend vuurwerk en blussen, waardoor dit nog steeds levensgevaarlijk is.
 55. Boudewijn Rip: Bij de gemeente gedetacheerd consultant die voor het gemeentelijk grondbedrijf de onderhandelingen voerde met oud-eigenaar Smallenbroek over de aankoop van de grond waarop het bedrijf S.E. Fireworks was gevestigd. (Nog preciseren)
 56. Symen Roosma: Bij het milieuteam van het Tolteam gedetacheerd ambtenaar van ministerie … (B159) … (nog aanvullen)
 57. Uri Rosenthal: Was ten tijde van de ramp voorzitter van het aan de Leidse universiteit verbonden Crisis Onderzoek Team (COT). Schreef samen met COT-directeur Erwin Muller, burgemeester Jan Mans en gemeentesecretaris Arjan van Gils een leuk ego-boekje dat geweldige inzichten biedt over de bestuurlijke achtergronden bij de ramp. (Nog preciseren)
 58. Ben Sanders: Huidig nestor en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Enschede en het presidium. Ten tijde van de ramp ambulancebroeder en als een van de eersten ter plaatse. Snoeft in kleine kring over zijn kennis van de gebeurtenissen bij de ramp, maar doet er verder het zwijgen toe. (Nog preciseren)
 59. Hessel SCHUTH: Als wnd. hoofdofficier ontvangt hij 2010 van Fireworks directeur Bakker en Tolteam rechercheur Paalman aangifte strafbare feiten begaan door officier Stam en drie Tolteam officieren. Schuth zei dat hij slechts kort waarnam als hoofdofficier en niets te maken wilde hebben met de aangifte. Volgens Schuth had het gesprek nooit plaatsgevonden. Er bestaat een opname van het gesprek.
 60. Harm SMALLENBROEK: De vorige eigenaar van S.E. Fireworks. Probeerde het door hem verkochte bedrijf op alle mogelijke manieren kapot te maken. Zijn motief voor intellectueel daderschap is nooit onderzocht door Tolteam en OM.
 61. Mark Smallenbroek: Zoon van de vorige eigenaar van S.E. Fireworks, die tijdens de ramp 19 jaar is. (Duiden aanwijzingen en omstandigheden)
 62. Marijke Smit: Jurist van de politiebond ACP (duiding toevoegen)
 63. Herman STAM: Zaaksofficier van justitie bij de strafvervolging Vuurwerkramp. Maakte zich daarbij schuldig aan bijna alles wat er fout kan gaan bij strafrechtelijk onderzoek. Ging daarna 4jr naar de Caraïben. Is nu senior rechter in Almelo.
 64. Bob STEENSMA: hoofdofficier, presenteerde 6/12/2012 de Daslook uitkomsten. Dit was een gefingeerd onderzoek door eerder betrokken rijksrechercheurs die zichzelf konden verifiëren, op verzoek van het College van Pg’s.
 65. Jan Willem STREBUS: Als afdelingshoofd Milieu de leidinggevende van bovengenoemde Gerard Meijerink en Nico ten Bosch bij onregelmatige verlening van de milieuvergunning aan S.E. Fireworks.
 66. Wilbert TOMESEN: Als hoofdofficier Zwolle en Almelo stopte hij het onderzoek naar onrechtmatigheden Vuurwerkramp terug in de doofpot. Uitgerekend hij is voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, waar hij grote schade aanricht. Kreeg op voorstel minister BZK bij Kamercie BZK (4/3/2020) goedkeuring voor zijn falen bij Huis voor Klokkenluiders en wordt beloond met meer geld, personeel en aanzien.
 67. Patricia VAN DER VALK: Deze officier verklaart op 10.10.2000 bij de Commissie Oosting dat zij na de ramp op de fiets door Enschede rijdt en concludeert dat het brandstichting is. Dit tegen alle statistieken én aanwijzingen in. Is zij helderziend? Nee, zij was betrokken bij de poging van het OM op 5.10.2000 om een kandidaat brandstichter het dossier binnen te loodsen.
 68. Onno VAN VELDHUIZEN: Huidig burgemeester Enschede. Als uit teflon gegoten, laat hij alle aantijgingen van zich afglijden. Gemeenteraad en raadpresidium laten zich misbruiken als buffer voor Van Veldhuizen.
 69. Hennie VREUGDENHIL: Senior jurist parket-generaal. Volgt ontwikkelingen bij de Vuurwerkramp. Gaat zelfs thuis op bezoek bij klokkenluider Paalman, zit hoorzittingen voor namens College Pg’s en poeiert Van Buitenen’s reviewrapport af.
 70. Klaas DE VRIES: Minister van Binnenlandse Zaken. Laat met Kamerbrief van 16 mei 2000 reeds de uitkomsten zien van het strafrechtelijk onderzoek. Zijn departement BZK dirigeert alle betrokken ambtelijke diensten de juiste richting in.
 71. Albert WELSCHEN: Advocaat-generaal gerechtshof Arnhem. ‘Weerlegt’ melding misstanden op verzoek korpschef politie. Houdt informatie achter voor gerechtshof. Levert geraamte van fictieve werkelijkheid opgesteld door rijksrecherche.
 72. Fred WESTERBEKE: Willigde als hoofdofficier van justitie het verzoek van het College Pg’s in om de afrondende fase feitenonderzoeken 2010 – 2012 te laten verrichten door eerder betrokken rijksrechercheurs. Zij controleerden zo zichzelf.
 73. Cassandra WESTERLING-DIDERICH: Deze officier kreeg 2012 opdracht tot rijksrecherche Daslook onderzoek. Zij weigerde ex-rechercheur Paalman en cruciale getuigen te horen. De uitkomst was stuitend, achterliggend onderzoek gefingeerd.
 74. Stephan Wevers: huidig voorzitter vergadering van brandweercommandanten, tijdens de ramp plv. commandant van de brandweer Enschede. Dit beinvloedt zijn adviezen aan minister Grapperhaus betreffende de blusvoorschriften bij een brandende vuurwerkopslag (Nader preciseren en bewijzen linken).
 75. Wim WIJGA: Het OM was met twee officieren en parketsecretaris Wijga, dagelijks als aansturing aanwezig bij het Tolteam. Het OM is theoretisch én praktisch verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het onderzoek. Wijga was ‘voelspriet’ van het OM en ‘filter tussen de politie en het OM’. Op 30/1/2001 schrijft Wijga aan Stam dat er nauwelijks bewijzen zijn om De Vries voor te geleiden aan de RC.
 76. Joan DE WIJKERSLOOTH: Voorzitter College Pg’s tussen 1999 en 2005. Verantwoordelijk voor buitenvervolgingstelling van gemeente Enschede en de inschakeling van de rijksrecherche ter neutralisering van kritische bevindingen.