Paul Iske over gebruik van data: COVID19: Waarom wordt de een wel (erg) ziek en de ander niet?

De behoefte aan data om  de verspreiding en de individuele reacties op het virus te kunnen begrijpen en voorspellen is groot. Door de inzichten die uit real world data verkregen worden, kunnen we sneller  patiënten behandelen én gerichter preventie bedrijven.

Gepersonaliseerde zorg

Een mooi voorbeeld is de Corona Check App die het OLVG ontwikkelde om patiënten op afstand medisch te begeleiden. Deze check is momenteel beschikbaar voor alle inwoners van Groot-Amsterdam met een postcode tussen 1000 – 1119. Dit gebied wordt later mogelijk uitgebreid. Vanuit de Personalised Healthcare Catalyst omarmen we dit soort initiatieven en wat ons betreft komen er daar veel meer van. Met personalised healthcare – gepersonaliseerde zorg – bedoelen we het toespitsen van de diagnose, behandeling en preventie van ziekte op de karakteristieken van het individu. Met deze gerichte precisie aanpak kan over- en onderbehandeling worden gereduceerd. Dit leidt niet alleen tot betere zorg, maar ook tot minder verspilling, door efficiënter gebruik van schaarse middelen. Personalised Healthcare rust op vier pijlers: Predictive, Preventive, Personalized en Participatory. En dit zijn precies de leidende factoren in de corona-crisis. Data-analyse maakt betere voorspellingen mogelijk en zorgt voor een preciezere inzet van medicatie.

Gebruik van data

Door het gebruik van data (big data en AI) kunnen we snel patronen herkennen die richtingen geven om deze complexe crisis succesvol aan te pakken. We hebben met een complexe situatie te maken met daarin nog onontdekte, onvermoede patronen die we alleen kunnen ontmaskeren door veel data te combineren. In het voorbeeld van de Corona Check- app worden mogelijke patiënten continu gemonitord op hun klachten en symptomen. Regelmatig wordt gevraagd gegevens in te voeren over symptomen als keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid en temperatuur. Op basis van voortschrijdend inzicht door data-analyse kan worden bepaald bij wie nadere actie noodzakelijk is.

Het Chinese Alibaba claimt dat het binnen 20 seconden op basis van coronavirus in CT-scandata een longontsteking als het gevolg van het coronavirus kan onderscheiden van een ‘gewone’ longontsteking met een nauwkeurigheid van 96 procent. In Taiwan worden mensen gestimuleerd om open te zijn over hun sociale gedrag. Met deze data kan de rol van (onderdelen) van sociaal gedrag op de epidemie worden geschat. Met als doel op basis van de door hun beschreven interacties meer begrip te krijgen voor de factoren die relevant zijn voor de verspreiding van het virus.

P van Participative

Ik wil in dit stuk met name aandacht vragen voor de P van Participative. Waarom? Omdat wij burgers, allemaal een rol hebben om deze crisis te bestrijden. Ten eerste is ons gedrag een de meest bepalende factor in  het verloop van de pandemie. Social Distancing verkleint de kans op besmetting enorm. Ook kunnen we een belangrijke bijdrage delen door het delen van informatie. Er is veel wat nog niet weten: hoeveel mensen zijn er werkelijk besmet (geweest)? Welke klachten treden/traden op en in welke mate en wat was het beloop?

Het beheersen van de crisis is niet alleen een kwestie van medische, virologische kennis, maar ook sociaal-maatschappelijke kennis en natuurlijk data science kunnen ons helpen zo snel mogelijk uit de crisis te komen. Onze missie van de Personalised Healthcare Catalyst is het helpen creëren van een ontvankelijke omgeving om de transitie naar persoonlijke gezondheidszorg te versnellen. De komende tijd willen we onze kennis en ideeën delen om ook inspiratie te geven aan de strijd tegen COVID-19. We hopen hiermee een kleine bijdrage te leveren aan de geweldige inspanningen die al worden geleverd door iedereen die vecht tegen de verspreiding en de gevolgen van het virus. Hopelijk weten we daardoor straks meer waarom de een wel ziek wordt en de ander niet.

Doe mee: handel verstandig en deel je data, zodat de P van participatie voeding geeft aan de andere drie P’s: precies, predictie en persoonlijk.

Paul Iske

Hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht en  voorzitter van de Stichting Personalised Healthcare Catalyst, een alliantie van betrokken professionals die de transitie naar personalised healthcare willen versnellen.