Patiënttevredenheid lager bij psychische klachten ziekenhuismedewerkers

Stichting IZZ analyseert jaarlijks hoeveel psychische zorg en fysiotherapie zorgmedewerkers zelf gebruiken en welke effecten dit heeft op factoren als verzuim, uitstroom en werkdruk. Deze cijfers zijn nu vergeleken met de patiënttevredenheidsgegevens van ZorgkaartNederland, verstrekt door Patiëntenfederatie Nederland.

Uit deze vergelijking blijkt een verband tussen het gebruik van psychische hulp van ziekenhuismedewerkers en de patiënttevredenheid. Patiënten oordelen slechter over de informatie die ze in het ziekenhuis krijgen en over het besluitvormingsproces rond de behandeling. Patiënten bevelend deze ziekenhuizen ook minder snel aan bij andere mensen met dezelfde gezondheidsklachten.

Zorg voor medewerkers van belang

Volgens Stichting IZZ wijst dit erop dat wanneer het geestelijk welzijn van medewerkers onder druk staat, zij vanuit het perspectief van de patiënt minder goede zorg verlenen. “Ziekenhuismedewerkers willen hun patiënten de beste zorg verlenen”, zegt Roland Kip, directeur van Stichting IZZ. “Maar dat is moeilijk als je zelf psychische klachten hebt. Dit benadrukt nog eens extra hoe belangrijk het is om goed voor de huidige zorgmedewerkers en hun psychisch welzijn te zorgen.”

De stichting publiceert ieder jaar cijfers over het zorggebruik onder zorgmedewerkers. Hieruit blijkt dat het zorggebruik in alle leeftijdscategorieën is gestegen. In vier jaar tijd is het gebruik van fysiotherapie onder zorgmedewerkers met 25 procent toegenomen. Het aandeel zorgmedewerkers dat psychische zorg gebruikt is in vier jaar tijd met meer dan 40 procent gestegen. Met name jonge zorgmedewerkers gebruiken de meeste psychische zorg.