Patiëntenorganisaties

Laatste update 4 januari 2021

Hier volgt een beschrijving van patiënten-slachtoffer organisaties, individuen  alsmede organisaties van artsen cq advocatenkantoren of andere organisatie die pretenderen slachtoffers van medisch fouten te helpen.
Dit overzicht verduidelijkt hun positie en (gebrek aan) activiteiten en bij sommigen zelfs collaboratie met de medische sector, ten koste van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden.

Advocaten, letselschadebureau’s en rechtsbijstandverzekeraars beogen veelal geldelijk gewin in plaats van adequate belangenbehartiging van slachtoffers van medische fouten. Ook hebben velen nauwe banden met de medische sector.
Contacteer SIN-NL voor nadere inlichtingen oa over Beer advocatenSAP advocaten, Groenendijk en Kloppenburg advocaten, Drost letselschadebureau, Krougman Chambers B.V. en anderen.

Dit overzicht toont aan dat het van belang is om met name de activiteiten en individuele belangenbehartiging als criterium te gebruiken ter beoordeling van de betrouwbaarheid der bovengenoemde organisaties.

Oproep aan Gonda Hervaud en Monique Roosink:
noem de namen van falende artsen en falende zorgverleners:
Gonda Hervaud: éénling, werkte jaren geleden aan het bed in de zorg, wordt verpleegkundige genoemd in artikel in de Gelderlander , ongeorganiseerd, moest mede door haar gepland congres over verbetering van patientveiligheid 25 maart 2017 annuleren wegens gebrek aan belangstelling,
medeblogger psychiatrisch verpleegkundige Lex Vink haakte vrij spoedig af van hun blog Handle with Care.
Monique Roosink: voormalig doktersassistente, bestuurslid stichting Werkgroep Medische Missers (WMM) waar arts Jannes Koetsier ook deel van uit maakt.
Nauwe contacten met medische sector en Inspectie Gezondheidszorg.
Activiteiten van stichting WMM komen nauwelijks op gang en staan “on hold” sinds 9 nov. 2016.

Stichting HenRnabestaanden
Sinds 24 mei 2017 hebben Marion Haring (advocate), die haar vader Sam Haring verloor door een ernstige medische fout  en Cindy de Ruijg die haar moeder Ruby de Ruijg verloor door een ernstige medische fout in het Waterlandziekenhuis in Purmerend de stichting HenRnabestaanden opgericht.
Doel is het helpen van familieleden die net als zij door ernstig medisch falen een naaste verloren, middels advies, bijstand bij procedures. Daar de zus van Marion arts is hebben zij toegang tot andere artsen en worden zij gesteund door minstens 1 andere arts.
Wij zijn heel benieuwd naar hun opstelling en daadwerkelijke hulp, en zijn positief gestemd, zie nader bericht op sin-nl.org.

Fonds Slachtofferhulp

Pretendeert zich in te zetten voor slachtoffers van medische fouten, en gebruikt de term medische ongevallen.
In 2009  publiceerde criminoloog victimoloog Prof J. van Dijk een groot onderzoek over de positie van slachtoffers in Nederland, op kosten van Fonds Slachtofferhulp.
Op initiatief van SIN-NL rapporteerde hij ook over de positie van slachtoffers van medische fouten. Maar het Fonds was niet gecharmeerd van zijn conclusies en samenwerking met SIN-NL gezien de nauwe banden van bestuursleden van Fonds Slachtofferhulp met de medische sector
 bv door bestuursleden of leden van de Raad van Toezicht die ook zitting hebben in besturen van ziekenhuizen, of Raden van Toezicht van Ziekenhuizen.
Hun bemiddeling zal beperkt zijn om de belangen van hun relaties te beschermen…….
Fonds Slachtofferhulp is niet onafhankelijk.

Letselschaderaad

De Raad bestaat uit partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. Slachtoffers ontbreken!
In het Platformoverleg van de Raad hebben de volgende partijen zitting: Slachtofferhulp Nederland, ANWB, Verbond van Verzekeraars, NIVRE en NIS (Letselschade-Experts),  GAV (Geneeskundig adviseurs), NVvA (Arbeidsdeskundigen), Ministerie van Veiligheid en Justitie (toehoorder), LSA (Vereniging van letselschadeadvocaten, toehoorder).
Dit betekent dat U als slachtoffer van een medische fout geen adequate informatie of hulp krijgt.

NPCF
Activiteiten: Eigen bureau met medewerkers. Ontvangt miljoenen euro’s subsidie per jaar van het ministerie van VWS, zie bericht AD 21 december 2020 en farmaceutische industrie. Beperkte belangenbehartiging, werkt nauw samen met medische sector. Weigert hulp aan slachtoffers van medische fouten.
Gezagsgetrouwvoormalig directeur Iris van Bennekom per 1 april 2008 directeur bij VWS en gehuwd met medisch specialist
Per 25 november 2010:  exFNV ster Wilna Wind directeur NPCF weigert ondertekening van Vertel en Herstel. Zij heeft jarenlang hulp geweigerd aan slachtoffers van medische fouten en vertrekt per 1 sept 2015.
Sept 2015  Dianda Veldman, van oorsprong sociologe, directeur.
Heeft anno 2020 geen concrete hulp verleend aan slachtoffers van medische fouten.
NPCF is initiatiefnemer van Zorgkaartnederland.nl .
Censureerde/censureert negatieve reacties van patiënten over artsen.

Consumentenbond
Richt zich vnl op consumenten zaken.
Gezondheidszorg en medische fouten klein onderdeel van activiteiten.
Geen daadwerkelijke belangenbehartiging van slachtoffers van medische fouten.
Okt. 2011 Onderzoek naar positie van slachtoffers van medische fouten toont doofpot van medische fouten aan. Op zich een belangrijk onderzoek is, evenals andere onderzoeken bv over de onvolledigheid van medische dossiers. Helaas verleent de Consumentenbond tot op heden geen daadwerkelijke hulp aan individuele slachtoffers van medische fouten.

Stichting Werkgroep medische missers www.werkgroepmedischemissers.nl
Sinds 2013
Wim van der Pol , ziekenhuisapotheker, Rebecca de Boer verpleegkundige? en Gonda Hervaud, verpleegkundige waren kort lid, maar verdwenen vermoedelijk wegens verschillen van mening uit de werkgroep.
Stichting per november 2014. Bestuursleden :
Anton Westerkamp:citaat website :”Juist ja, bij de getroffenen moet de lach terug. Dat is hun recht! Ik ben 66 jaar en heb veel ervaring op bestuurlijk en management niveau.
Monique Roosink vml doktersassistente en moeder van jongen met chronische ziekte, overleden na medische fout. Zij had opvallend vriendschappelijk contact met vml Inspecteur Generaal Gerrit vd Wal. Toont weinig begrip voor slachtoffer dat invalide werd door medische fout en geen info en hulp krijgt.
Jannes Koetsier, voormalig huisarts en bedrijfsarts, weigert eerlijke informatie en hulp aan slachtoffers van medische fouten, ondersteunt onderlinge zwijgafspraak artsen over medische fouten en streeft naar financieel gewin door samenwerking met advocaten.
Maart 2015 blijkt Monique Roosink de positie van voorzitter te hebben verkregen.
Op 28 okt. 2017 blijkt op de website dat Jannes Koetsier geen algemeen bestuurslid meer is.
De vraag is, sinds wanneer en waarom?
SIN-NL adviseert slachtoffers van medische fouten uiterste voorzichtigheid te betrachten in contacten met deze stichting. Het is duidelijk dat enkele leden van het bestuur ook andere belangen nastreven dan het daadwerkelijk belang van slachtoffers van medische fouten.
September 2015 deelt de stichting op haar website mede:

*** OP DIT MOMENT IS TOT ONZE SPIJT NIET MOGELIJK NIEUWE DOSSIERS AAN TE NEMEN ***

en

Het bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering van 9 november 2016 unaniem besloten om de werkzaamheden van de Stichting met onmiddellijke ingang voorlopig op “on hold” te zetten. Dit betekent dat wij u op dit moment geen ondersteuning en/of hulp kunnen aanbieden. Wel zullen wij een eventueel bericht via het contactformulier zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden.

Op 28 januari 2018 blijkt de website van de stichting werkgroep Medische Missers niet meer online en is de domeinnaam te koop. Conclusie de werkgroep is ter ziele.

Stichting Patientveilig.nl www.patientveilig.nl
wordt doorgelinkt naar www.zorgveilig.nl

Sinds 2013 bestuursleden:
Matthijs Buikema (1973), journalist, schrijft regelmatig voor artsenblad Medisch Contact heeft aldus financiele banden met medische sector
Stef Verhoeven (1961) was jarenlang docent schrijven en bladenmaken op de faculteit Journalistiek van de Hogeschool Utrecht en heeft eigen mediabureau.
Beide heren zijn vooral gefocust op “ het leed “ van de veroorzakende artsen…. Dit bleek oa bij het GOMA symposium van de Letselschaderaad 2013. Het leed van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden dient voor hen vooral als storytelling. Nergens vermelden zij de ethische, professionele en wettelijke plicht van artsen conform de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst tot verstrekken van correcte informatie, diagnostiek en behandeling, ook en met name na de medische fout.
Op 2 dec 2014 werd bekend dat Patientveilig.nl subsidie ontvangt uit ZonMW  programma  “Veiligheid in de zorg” budget 3.000.000 euro: pic.twitter.com/E6OezKJhW3, alsmede van zorgverzekeraar Achmea en Isalaziekenhuis Zwolle.

Stichting Prof Smalhout initiatiefnemer dr Hans Kraak anesthesioloog
Op 13 januari 2016 bracht dr Hans Kraak via Eenvandaag radio naar voren en op 19 jan 2016 via Avro Radar Tros, dat hij bezig was een stichting op te richten te noemen naar Prof Smalhout ter ondersteuning bij procedures door slachtoffers van medische fouten. Op zich staat SIN-NL hier positief tegenover zij het dat wij van mening zijn dat juridische procedures zoveel mogelijk vermeden dienen te worden en de nadruk dient te liggen op eerlijke info, herstelbehandeling voorzover mogelijk, en bij grote schade, financiële compensatie.
UPDATE 4 JANUARI 2020
Helaas blijkt de Smalhout stichting een wassen neus, mooie woorden, maar nauwelijks daden……
Het lijkt er in feite op dat de Smalhoutstichting ter ziele is, en slachtoffers van medische fouten weer aan hun lot overgelaten worden.

Zorgbelang www.zorgbelang.nl
Landelijke organisatie met afdelingen per provincie. Propageert zich in te zetten voor patiënten, middels informatie verschaffing en belangenbehartiging. Desalniettemin weinig concrete betrouwbare hulp voor slachtoffers van medische fouten.

Stichting Trikolon www.trikolon.org
opgericht 2013 als stichting, anno 2014 nog steeds geen vereniging
17 april 2013 bron: www.zorgvisie.nl
Nieuwe patiëntenorganisatie van start
Stichting Trikolon is een nieuwe patiëntenorganisatie. De stichting komt op voor de belangen van alle burgers en wil druk uitoefenen op zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid.
Zodra Trikolon meer dan vijfduizend leden heeft, wordt de stichting omgezet in een vereniging die met lokale coöperaties de kostenstijging in de zorg te lijf gaat.
De secretaris van deze nieuwe club blijkt Jannes Koetsier, voormalig huisarts, bedrijfsarts en opstarter van www.degezondepatient.nl. Jannes Koetsier pretendeert op te komen voor patiënten, maar na kennismaking en onderzoeken van zijn daadwerkelijke opstelling blijkt Koetsier er een eigen agenda op na te houden. Wij adviseren U dan ook de grootst mogelijke voorzichtigheid met Trikolon te betrachten.

Niet (meer) actieve organisaties

www.de gezonde patient.nl opgezet door arts Jannes Koetsier. Weigert eerlijke informatie en hulp aan slachtoffers van medische fouten en streeft naar financieel gewin door samenwerking met advocaten.

Nevemedis www.nevemedis.nl website offline 2 april 2016
Website, deze wordt al jaren niet meer  bijgehouden en is volstrekt verouderd.
Overige activiteiten: geen, verleent geen daadwerkelijke steun aan slachtoffers van medische fouten of hun nabestaanden. Collaboreert met medische sector, ten koste van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden.
Voorzitter is overleden in 2015, had  eigen agenda, overige bestuursleden niet actief, voorzitter werkte achter de schermen samen met artsen. Saboteerde oprichting internationale organisatie.
Had geen inhoudelijke voorstellen.
Werkte samen met de NPCF.

Dimtri.nu sinds enkele jaren is deze website niet meer online
Activiteiten: website opgericht door vader John Kleijn ter nagedachtenis aan zoontje Dimitri, overleden door ernstige medische fouten in het Radboud ziekenhuis.
Site bestond uit nieuwsberichten en eigen ervaringen mbt Dimitri.

Stichting Dimitri
Opgericht in 2005.
Voorzitter gehuwd met arts/zakenman. Onderneemt geen enkele actie ter verbetering van positie van slachtoffers medische fouten