Patient Knows Best (PKB) patient-gestuurd elektronisch medisch dossier van start

‘Medisch Facebook’ maakt opwachting in Nederland

Het internationaal gerenommeerde medische informatieplatform Patient Knows Best (PKB) slaat zijn vleugels uit in Nederland en Duitsland. De Nederlandse IT-dienstverlener voor de zorg Carepoint en PKB hebben hiertoe op 27 juni 2017 een overeenkomst gesloten.

PKB profileert zich als ’s werelds eerste patiënt-gestuurde elektronische medische dossier. Behalve patiënt-gestuurd is PKB op gebruiksniveau ook een lenig instrument dat behalve ruimte aan medische dossiers ook de mogelijkheid biedt voor een patiëntenportaal en de koppeling met diagnostische apparatuur, wearables en apps.
In lekentermen wordt PKB ook wel beschreven als een medische variant van Facebook, maar dan beter beveiligd. Op de informatie in het dossier zit een dubbel slot. Behalve met een firewall zijn alle data beschermd via encryptie. Alleen de patiënt heeft de sleutel tot deze encryptie. Daarmee is het de patiënt die bepaalt wat hij deelt, met wie hij dit deelt en wanneer.

Patiënt centraal

Het is juist dit patiëntgerichte karakter dat Carepoint-directeur Jan van der Beek tot samenwerking heeft bewogen. “Ik ben al lang op zoek naar een digitaal platform dat de patiënt in staat stelt om de regie over de eigen zorg te voeren, een platform ook dat zorgverleners een totaal inzicht kan geven van alles wat van belang is voor de zorg aan die patiënt. Met zo’n platform kun je dwars door alle kokers en silo’s heen die optimale zorg in de weg staan.”

Van der Beek maakte begin mei kennis met PKB-CEO en oprichter Mohammed Al’Ubaydli, die als spreker optrad tijdens de Value Based Healthcare Prize 2017. “Het is supersnel gegaan”, erkent Van der Beek. “Maar als je wederzijds vertrouwen hebt, dan kun je snel schakelen.”

Slechte uitwisseling

Dat vertrouwen wordt mede gevoed door de opvallende ontstaansgeschiedenis van PKB. Behalve arts is Al’Ubaiydli zelf patiënt met een zeldzame aandoening. Bij zijn gang door de medische instituties viel het hem op hoe slecht het gesteld was met de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners met onvolledige dossiers en onnodige diagnostische verrichtingen tot gevolg. Dit deed Al’Ubaiydli beseffen dat de patiënt uiteindelijk de eerst aangewezene is om dergelijke informatie te beheren. Het optimale patiëntendossier hoort dan ook niet rond een organisatie gebouwd te worden en top down geïmplementeerd te worden, maar rond de patiënt opgezet te worden.

Zo ontstond ’s werelds eerste Patient-Controlled Health Information Exchange (PCHIE). Door de aansluiting op de digitale infrastructuur van de National Health Service (NHS) is PKB vooral in Verenigd Koninkrijk een groot succes. Wereldwijd zijn er de afgelopen anderhalf jaar één miljoen medische dossiers in PKB aangelegd, uitmondend in 5,5 miljoen gebruikers en 23 miljoen klinische informatieboodschappen.

Stimuleren

Ook in Nederland wordt PKB al op bescheiden schaal gebruikt, door onder meer Radboudumc. Van der Beek ziet het gebruik de komende jaren sterk groeien. “De overheid wil dat iedere burger straks een eigen digitaal gezondheidsdossier heeft, daar gaan vanaf 2019 zelfs algemene standaarden voor gelden. De overheid gaat dit soort ontwikkelingen hard stimuleren, wellicht ook in regels naar de zorgverzekeraars toe. We hebben al met een zorgverzekeraar gesproken die het graag wil implementeren als hulpmiddel voor population health management.”

Van der Beek mikt in eerste instantie op uitrol in enkele regio’s in Nederland. Carepoint gaat daarnaast met PKB de Duitse markt op. “Duitsland heeft respect voor het Nederlandse stelsel, zeker als het om e-health gaat, dus het is niet onlogisch om van hieruit de Duitse markt te betreden.”