Partijdige rechter mw R.A. Dudok van Heel laat Google bestrafte arts verzwijgen

De uitspraak* van deze rechter mw mr. R.A. Dudok van Heel, is juridisch zeer aanvechtbaar.
Deze rechter staat namelijk zelf op zwartelijstartsen.nl en op zwartelijstrechters.org, dus zij had deze zaak helemaal niet mogen behandelen ivm met belangenverstrengeling en de schijn van partijdigheid.
Deze rechter vergeet heel merkwaardig  ten onrechte dat de zwarte lijst van de stichting SIN-NL officieel is toegestaan door een collega rechter van de rechtbank Groningen vonnis Rb. Groningen 25 september 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795. Ook heeft de rechtbank toestemming gegeven aan SIN-NL om neuroloog Prof. dr J. B. M. Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl ondanks het feit dat hij geen tuchtrechtelijke veroordeling had.

Bovendien is er wel degelijk sprake van een algemeen belang van publicatie in het kader van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, gezien de afhankelijkheid van patiënten van integere, competente artsen die horen te voldoen aan hun professionele richtlijnen  in het kader van kwaliteit van zorg en patientveiligheid.

Op 19 mei 2016 veroordeelde het Centraal Tuchtcollege plastisch chirurge Rita Kappel **uit Zwolle wegens geen of onvoldoende zorgverlening of onvoldoende informatie tot een voorwaardelijke schorsing van twee jaar ingaande 19 mei 2016 tot en met 18 mei 2018 ECLI:NL:TGZCTG:2016:188 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2015.347
Plastisch chirurge Rita Kappel uit Zwolle staat dus , met toestemming van Nederlandse rechter, op de officiële zwarte lijst artsen van stichting SIN-NL.

Nogmaals het is zeer opmerkelijk dat deze rechter mw. mr. R.A. Dudok van Heel zelf ook de zwartelijstartsen.nl en nb en op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL  staat in verband met een uitermate aanvechtbaar vonnis van haar inzake de PIP borstimplantaten.

Dudok van Heel oordeelde namelijk dat de hersteloperaties voor rekening van de zorgverzekeraars komen. Zij gaat hierbij volledig voorbij aan de zorgplicht van artsen om goede kwaliteit implantaten te leveren en te plaatsen.

Nogmaals: rechter mw. mr. R.A. Dudok van Heel had deze zaak in verband met belangenverstrengeling niet zelf mogen behandelen. Als juriste met specialisatie medisch recht concludeer ik dat dit vonnis derhalve nietig is.
Uiteraard staat Google zeer sterk in het hoger beroep, waarvan akte bij deze.


De rechter in Amsterdam heeft Google verplicht twee zoekresultaten te verwijderen over een berispte arts. Volgens de rechter weegt de privacy van de medicus zwaarder dan de vrijheid van informatie. Experts spreken van een primeur.

De chirurg maakte fouten bij de nazorg van een patiënt. Daarvoor werd ze door het tuchtcollege op de vingers getikt: aanvankelijk kreeg ze een tijdelijke schorsing, maar in hoger beroep werd dat voorwaardelijk gemaakt. Wie haar daarna googelde, vond ook haar vermelding op een website met een zwarte lijst van artsen.

Volgens de vrouw had zij zowel zakelijk als privé last van die zoekresultaten. Ze maakte daarom bij Google aanspraak op haar recht “vergeten te worden“; door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie mag iedereen de zoekmachine vragen verouderde of onjuiste informatie niet te laten zien.

Relevant of niet?

Google wilde echter niet meewerken, omdat het de informatie over de arts relevant achtte. De Autoriteit Persoonsgegevens vond dat oordeel terecht: omdat de proeftijd nog niet was verstreken, gold het vergeetrecht niet. Daarop stapte de arts naar de rechter.

“Artsen waren vogelvrij op internet, terwijl zij zich niet konden verdedigen vanwege hun beroepsgeheim”, zegt de advocaat van de vrouw. “De rechter heeft met deze uitspraak paal en perk gesteld aan die vogelvrijheid. En dat is meer dan terecht.”

Het is volgens experts in Trouw, die vandaag als eerste over de zaak berichtte, de eerste keer dat een rechter zich uitspreekt over het medische tuchtrecht en het recht om vergeten te worden. De uitspraak dateert al van afgelopen zomer, maar werd pas vorige maand gepubliceerd. Trouw schrijft dat de advocaat van de arts publicatie wilde tegenhouden omdat dat tot meer aandacht zou leiden.

Willekeur

De rechter plaatst vraagtekens bij de rechtmatigheid van de zwarte lijst, die willekeurig lijkt en waarop ook artsen staan die niet voor de tuchtrechter zijn verschenen. Bovendien had de arts maar een lichte straf gehad, terwijl vermelding op een zwarte lijst een boycot zou kunnen betekenen. Daarnaast wijst de rechter erop dat de uitspraak van het tuchtcollege eenvoudig is terug te vinden in het officiële BIG-register.

Google is in de zaak in hoger beroep gegaan. Ondertussen heeft advocaat van de chirurg voor zeker vijftien andere artsen ook een vergeetverzoek ingediend bij de zoekmachine. Die zijn voor een groot deel ingewilligd, laat hij weten.

Rare sites geven rare rechtspraak.

Internetjurist Arnoud Engelfriet

Internetjurist Arnoud Engelfriet zegt dat de uitspraak niet betekent dat er niet meer geschreven mag worden over medische fouten. “Een normaal nieuwsbericht krijg je echt niet weg met deze uitspraak. Essentieel was het tendentieuze karakter van de lijst. Dat hoef je als arts niet te tolereren.”

“Ik zie dit niet als een fundamentele bedreiging voor de informatievrijheid. Rare sites geven rare rechtspraak.”