Overname failliete ziekenhuizen speelt St Jansdal parten in coronajaar

In een uitgelekte brief aan het personeel schrijft het ziekenhuis dat het afstevent op een verlies van 2 miljoen euro. Dit terwijl de afgelopen jaren steeds een positief resultaat werd behaald. Het St Jansdal doet een beroep op de zorgverzekeraars om financiële steun, zo meldt onder meer de lokale krant Flevopost. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt de berichtgeving maar wil er verder niet veel over kwijt. De ziekenhuisorganisatie wil de gesprekken met de zorgverzekeraars afwachten.

221,4 miljoen omzet

Een verlies van 2 miljoen euro kan misschien als pijnlijk worden ervaren voor een ziekenhuis dat de afgelopen jaren steevast groeide en de financiën op orde had. In 2019 werd een omzet van 221,4 miljoen euro gedraaid. Dat was 47,8 miljoen meer (28 procent) dan over 2018, grotendeels te danken aan de zorg in Flevoland. Die bracht 62,5 miljoen op, wat 41,7 miljoen meer was dan in 2018. Het resultaat kwam vorig jaar op 0,7 miljoen euro, maar daarin zijn de eenmalige kosten van de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen meegeteld. Anders was de plus uitgekomen op 3 miljoen euro.

Toch stelt St Jansdal nu dat zelfs de gecombineerde omzet van 221,4 miljoen euro niet representatief is voor waar die de komende jaren op uit moet komen. De overname van de failliete ziekenhuizen in Flevoland vond immers formeel plaats op 1 maart 2019. Pas toen begon de teller te lopen. In theorie zouden er twee maanden productie bij moeten worden opgeteld. 2019 als peiljaar nemen zou dus ongunstig zijn voor de organisatie.

100 procent compensatie

Alle ziekenhuizen missen dit jaar omzet door het afzeggen en uitstellen van zorg als gevolg van de coronapandemie. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt om het omzetverlies te compenseren. In de afspraken, zoals die in mei zijn bekendgemaakt, wordt niet gesproken van 2019 als peiljaar. Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen kregen ziekenhuizen iedere maand voorschotten. Zo konden ze in ieder geval hun financiële verantwoordelijkheden blijven nakomen, zoals salarisbetalingen. De voorschotten stonden gelijk aan 100 procent van de contractueel vastgelegde verwachte omzetten voor 2020.

In juli werd nog eens bevestigd dat ziekenhuizen alle gecontracteerde omzet voor 2020 vergoed zouden krijgen. Daarbij zouden de meer- en minderkosten van de crisis worden verrekend. Als een ziekenhuis in de rode cijfers zou komen door de coronakosten, zou het de zorgverzekeraars kunnen vragen om extra financiële steun. Het lijkt erop dat het St Jansdal dit gaat doen.