Oproep bij Ned Juristen Vereniging:herzie rechterlijke dwaling inzake dr Kuks

VrankenNJV thumb_IMG_2488_1024

Mr Sophie Hankes in gesprek met Prof Jan Vranken en met Mr Taru Spronken,
hoogleraar Universiteit Maastricht en Advocaat -Generaal Hoge Raad

Onderstaande oproep werd gedaan door SIN-NL in de persoon van Mr Sophie Hankes tijdens de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging 12 juni 2015 in aanwezigheid van ca 150 juristen, oa Prof. Mr Ybo Buruma, lid van de Hoge Raad, Prof Mr Taru Spronken, voorzitter van de Nederlandse Juristen Vereniging, Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, hoogleraar Maastricht en oud-studiegenote uit Utrecht.
Na de oproep om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen volgde een applaus.
Deze oproep werd overhandigd aan de voorzitter van de vergadering, Prof Mr Jan Vranken en hierna aan Mw Prof Mr Taru Spronken. Zij zou de oproep in het bestuur bespreken en SIN-NL nader berichten.

Na afloop van  de vergadering sprak SIN-NL  met  Prof Steven Bartels uit Nijmegen. Wij wisselden enkele inzichten uit inzake rechterlijke dwalingen. Tot onze ontsteltenis zei Prof  Steven Bartels, hoogleraar Burgerlijk Recht en decaan faculteit rechtsgeleerdheid Nijmegen, luid en duidelijk, in aanwezigheid van meerdere andere personen: de rechters  in Nederland en ook van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn corrupt. 
Zelf is hij lid van het Gerechtshof Den Bosch.

OPROEP ONDERZOEK
 inzake arrest neuroloog Kuks en andere rechterlijke dwalingen op medisch-juridisch gebied.

Mijn naam is Sophie Hankes, juriste, voorzitter van stichting SIN-NL
drie leden van mijn familie waaronder ik zelf  werden slachtoffer werden van ernstige medische fouten.  Dit leidde tot oprichting van de stichting met als doel  verbetering van positie van slachtoffers medische fouten , medisch en juridisch.

Ik excuseer mij voor mijn afwezigheid bij het grootste gedeelte van deze bijeenkomst, reden is mijn zeer slechte gezondheid – ik ben afhankelijk van hoge dosis hartritme  en hoge bloeddruk medicatie en corticosteroïden om enkele uren per dag te kunnen zitten.

Vandaag werd gesproken over de noodzaak tot verbetering van de  kwaliteit van rechtspraak. 
Helaas is gebleken dat rechterlijke uitspraken inzake falen van artsen vaak de schijn van partijdigheid en onzorgvuldigheid oproepen.
Soms is er zelfs sprake van aperte rechterlijke dwalingen. 
Het algemeen belang vereist  herstel van rechterlijke dwalingen.
Een artikel hierover van mijn hand , met co-auteur, verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht in 2011.

Als voorbeeld casus geldt de kwestie neuroloog Kuks sommigen van U wellicht reeds bekend.
Harde feiten en 51 bewijsmiddelen inzake zijn aantoonbaar falen werden structureel genegeerd door rechtbank, Hof en de Hoge Raad.
Er is groot onrecht aangedaan aan de patiënt:
-invalide door een medische  fout door neurochirurgen waarvan de gevolgen verzwegen worden door deze neuroloog.
-het opleggen van een dwangsom van 150.000 euro voor het publiceren van de feiten en documenten. Deze dwangsom wordt al enkele jaren daadwerkelijk geïncasseerd.* [Toevoeging 2019: voorjaar 2016 bleek een van de raadsheren van dit arrest Mr H. Wammes, de directe buurman te zijn van toenmalig voorzitter van de artsenorganisatie KNMG die per mail schreef prof J. Kuks UMCG te steunen, prof R-J van der Gaag. Na publicatie van SIN-NL trad van der Gaag binnen enkele weken af op 1 maart 2016].
Ik roep U allen en het bestuur in navolging van Mw Mr de Bock, zie preadvies,  op om moed en inzet te tonen om werkelijk inhoud te geven aan kwaliteitsverbetering van de rechtspraak.
Ik roep U op om  op de kortst mogelijke termijn onderzoek te starten naar dit arrest en mogelijk andere rechterlijke dwalingen op medisch-juridisch gebied, teneinde te komen tot herziening en structurele verbetering.
Ik verzoek het bestuur deze oproep aan alle leden van de NJV toe te sturen.

Mr Sophie Hankes, 
voorzitter stichting SIN-NL
info@sin-nl.org 
www.sin-nl.org