Open brief SIN-NL aan Ineke van Baalen-Sybesma*, 
directeur Fonds Slachtofferhulp

 

Mw I. van Baalen-Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp ,
28 sept. 2018

 

Mr Sophie Hankes SIN-NL bij Fonds Slachtofferhulp 28 sept 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw,

Dank voor de uitnodiging voor het bijwonen van de donateursbijeenkomst op 28 sept. 2018 over medische fouten.
Het is beslist hoopvol dat Fonds Slachtofferhulp het belang van hulp aan deze kwetsbare groep inziet, na het rapport uit 2009 van victomoloog Jan van Dijk onder uw auspiciën verricht.
Gelijk u bekend heeft SIN-NL Prof. Jan van Dijk weten te overtuigen van de noodzaak tot includering in zijn onderzoek van de groep van slachtoffers van medische fouten, zoals ik ook memoreerde in mijn korte toespraak tijdens de plenaire bijeenkomst op 28 sept. 2018.

Het verbaasde mij echter hogelijk dat u bij de bijeenkomst onder leiding van uw patientencoach zei dat het nodig was om een nieuwe wet in het leven te roepen voor slachtoffers van medische fouten.
Waarom bent u dat van mening en wat zou de voornaamste inhoud van die wet moeten zijn?
Tijdens de bijeenkomst wees ik u erop dat in NL sinds 1995 de WGBO geldt met verplichting voor zorgverleners tot het verstrekken van correcte info en herstelbehandeling, en sinds 1 jan. 2016 de WKKGZ met specifiek art 10-3 de verplichting tot het verstrekken van correcte info en zorg aan slachtoffers van medische fouten.

Het is overigens spijtig en onterecht dat fonds slachtofferhulp de term incidenten gebruikt.
Ik herhaal wat ik bij de bijeenkomst naar voren bracht: 
Per dag overlijden ca 20 patiënten en krijgen ca 20 patiënten gezondheidsschade door medische fouten in ziekenhuizen in Nederland, dit zijn cijfers van de EU uit 2008.
Mogelijk is er sprake van verbetering, maar daar er sprake is van ernstige onderrapportage van medische fouten, ondanks de wettelijke verplichting tot melden aan patient en aan de Inspectie Gezondheids, kan dit niet met zekerheid worden vastgesteld.

Tot slot wijs ik erop dat het uiteraard een goed initiatief is van Fonds Slachtofferhulp om coaches aan te stellen, edoch het voornaamste is dat artsen en overige zorgverleners voldoen aan hun info – en zorgplicht jegens slachtoffers van medische fouten.
Zolang de Inspectie Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie uitdrukkelijk kiezen voor een passieve rol en nauwelijks handhaven, zal de positie van slachtoffers nauwelijks verbeteren en is signaleren van medische wantoestanden actief optreden door SIN-NL en de IEU-Alliance noodzakelijk.
Gaarne nodig ik u voor overleg op korte termijn.
In afwachting van uw bericht,
Vriendelijke groet,

Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL en stichting IEU-Alliance
* Ineke Sybesma is de echtgenote van Hans van Baalen, lid namens de VVD van het  Europese Parlement