Open brief aan mw Andrée van Es, voorzitter UMCG: onderzoek disfunctioneren neuroloog dr K.

translation in English available upon request

OPEN BRIEF
Aan mevrouw Andrée van Es,
voorzitter UMCG,
politica Groen -Links ,
lid Raad van Toezicht Orde van advocaten

Onderwerp: disfunctioneren dr K. neuroloog UMCG

Geachte mevrouw van Es,

Hierbij vraag ik u uw verantwoordelijkheid te nemen, deze zaak grondig te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
Als voorzitter UMCG, prominent lid en politica van Groen -Links , als lid Raad van Toezicht Orde van advocaten hoort u bekend te zijn met het disfunctioneren van hoogleraar neuroloog Jan K.
Deze arts zich wijdt zich vanaf 2005 aan een openbare medische, juridische en financiële kruistocht tegen ondergetekende slachtoffer van een ernstige medische fout, dat zich nb al jaren als juriste en voorzitter van de stichting SIN-NL inzet voor de verbetering van patientveiligheid en kwaliteit van zorg.
Uit het artikel van stichting Geen Doofpot dd 28 12 2018 blijkt immers dat neuroloog K. van het  UMCG ernstig disfunctioneert.
Zijn wangedrag brengt schade toe aan de reputatie der artsen en aan de reputatie van het UMCG.
Hoogste tijd om zijn wangedrag en gebrek aan integriteit te onderzoeken.
Hierbij enkele voorstellen:
-Waarom herschrijft dr K. de medische geschiedenis in het medisch dossier en in zijn brief aan de revalidatiearts mei 2005? Nb de verwijsbrief van de revalidatie arts vermeldde de correcte medische geschiedenis en werd helder verwoord door patiente tijdens het consult.
-Waarom verzwijgt dr K. de arteria vertebralis dissectie, als gevolg waarvan ondergetekende aantoonbaar bewusteloos werd bij rechtsdraaiing van het hoofd, video opname beschikbaar?
-Waarom ontkent dr K de indicatie voor de operatie te weten bewusteloosheid bij rechtsdraaiing van het hoofd, en de diagnose van 2 top neurochirurgen Prof M. Samii Hannover Duitsland en Prof P. Jannnetta, Pittsburgh USA nl druk van de verwijde rechter vertebralis slagader op de hersenstam?
-Waarom is  dr K. niet op de hoogte van het bestaan druk op de hersenstam door vertebro dolicho ectasia een bekende neurologische aandoening?
-Waarom publiceert dr K. in zijn ingezonden brief in MC mei 2009 dat ondergetekende geen hem bekende neurologische aandoening heeft, ondanks de diagnose en operaties door de twee topneurochirurgen?
-Waneer neemt u maatregelen om het arrest van het Hof Arnhem 2012 vastgesteld door rechter raadsheer Mr H. Wammes, directe buurman van Prof dr R-J vd Gaag voorzitter artensorganisatie KNMG te vernietigen? 
NB dr K. incasseert hierdoor onrechtmatig 150.000 euro van ondergetekende en heeft zelf al jaren een maandelijks salaris van 10.000 euro.
-Waarom neemt of of neemt dr K. geen maatregelen na kennisname van het artikel over vertebralis dissectie in Medisch Contact zijn lijfblad, 11 april 2013 pag. 792,?
-Wanneer neemt u maatregelen tegen de aantoonbaar valse aangifte door dr K. tot strafrechtelijke vervolging van ondergetekende, op basis van onrechtmatig uitgelokt en onrechtmatig verkregen bewijs door Officier van Justitie Mr Justine Beumer 2017 en 2018?

Lees het artikel van stichting Geen Doofpot  28 12 2018 en start per direct een integriteitsonderzoek naar het disfunctioneren van dr K.
Uiteraard ben ik bereid tot het verstrekken van nadere informatie.
In afwachting van uw bericht, vriendelijke groet,

Mr Sophie Hankes, 
voorzitter stichting SIN-NL