OnderzoeksraadvV: patienten zijn niet veilig bij artsen in ziekenhuizen

Commentaar SIN-NL
Eindelijk zet de Onderzoeksraad het ook zwart op wit: 38.000 patienten lopen gezondheidsschade dus letsel op door onnodige fouten door artsen in ziekenhuizen en ….2000 patienten overlijden door onnodige fouten door artsen in ziekenhuizen.
Hoewel zeker is dat dit een onderschatting is van de werkelijke aantallen, gezien de ernstige onderrapportage in medische dossiers zie NIVEL rapport 2007 pag. 30.
Expliciet schrijft de Onderzoeksraad dat er sprake is van zeer beperkte melding van calamiteiten, dwz sterfgevallen of ernstig letsel door medisch handelen, p.19. Dit betekent dat artsen en ziekenhuizen hun eigen fouten nauwelijks onderzoeken en ….er dus nauwelijks van leren. Onacceptabel.
Dus wellicht dat eindelijk artsen gedwongen zullen worden om hun patienten zorgvuldiger te behandelen.
Het lijkt erop dat preventie van medisch fouten dus nu eindelijk in ieder geval in woord prioriteit gaat krijgen. Eerst zien dan geloven uiteraard.
En wanneer, wanneer geeft de Onderzoeksraad toe dat artsen na de medische fout structureel eerlijke informatie en adequate herstelbehandeling aan de slachtoffers van hun medische fouten weigeren, zoals nb zelf door de NVZ, Orde van Medisch Specialisten en VenVN in 2007 en 2008 aan SIN-NL werd toegegeven?
De Onderzoeksraad zwijgt oorverdovend over deze doofpot. Ook dit is een belangrijk deel van onnodige schade die aan patienten toegebracht wordt door artsen.

Boek Onderzoeksraad: Veiligheid in perspectief
24 januari 2013 bron: www.nu.nl
AMSTERDAM – De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen voor de komende jaren tot topprioriteit gebombardeerd.
Het aantal onnodige sterf- en letselgevallen in ziekenhuizen moet volgens de raad drastisch omlaag, vindt voorzitter Tjibbe Joustra. Dat bevestigt een woordvoerder van Joustra donderdag na berichtgeving van die strekking in de Volkskrant.
De raad noemt het ‘onacceptabel’ dat jaarlijks tweeduizend mensen in ziekenhuizen omkomen door vermijdbare fouten en 38 duizend mensen onnodige medische schade oplopen.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt hier niet scherp genoeg toezicht op, concludeert Joustra volgens de krant in een jubileumboek dat is opgesteld voor de achtste verjaardag van de raad, die donderdag wordt gevierd. “Veiligheid dreigt in ziekenhuizen in de marge te belanden”, zo citeert de krant uit Veiligheid in perspectief.
Onderzoeken
Het boek geeft een overzicht van ruim zestig grote en meer dan tweehonderd kleinere onderzoeken die de raad sinds de oprichting in 2005 heeft uitgevoerd. Daar zitten vijf grote onderzoeken in ziekenhuizen bij.
Een van die onderzoeken gaat over een brand in een operatiekamer in het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo in 2006. Een vrouw die lag vastgebonden op een operatietafel kwam toen om.
Verantwoordelijk
VVD-Kamerlid Michiel van Veen laat weten dat hij “het beeld herkent dat er meer aandacht moet komen voor patiëntveiligheid”.
Hij wijst in dat kader op de Initiatiefnota Patientveiligheid die de VVD in het najaar presenteerde en waarin onder andere wordt gesteld dat Raden van Bestuur meer werk moeten maken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg die zij leveren, bijvoorbeeld door een bestuurslid voor veiligheid verantwoordelijk te maken.
Van Veen: “Een bestuur moet een cultuur uitdragen waarin kwaliteit, veiligheid en openheid voorop staan.”
Door: Novum/NU.nl