Omstreden cardioloog W.B. Meijboom IJsselland staat op non-actief

Toevoeging SIN-NL
DIt betreft cardioloog W. B. Meijboom, zie zwartelijstartsen.nl

Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 27 mei 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming
Datum: 27 mei 2015
Toelichting SIN-NL
Bovenstaande berisping is opgelegd wegens zijn aandeel als cardioloog in het IJssellandziekenhuis in de vermijdbare en verwijtbare dood van het 16 jarig meisje Roos Veldhoven, zie verder Doofpotdossier IJssellandziekenhuis cardiologie


bron: ad.nl

Een cardioloog van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel mag geen patiënten behandelen, zolang een onderzoek loopt naar de behandeling van een oudere patiënt. De man ging enkele weken na zijn ontslag uit het ziekenhuis naar India waar hij een hartaanval kreeg.

Volgens familie had de cardioloog de man in november onderzocht en gaf hem toestemming om op reis te gaan naar India, zonder een hartkatheterisatie uit te voeren. Na aankomst in India kwam hij na anderhalve dag in het ziekenhuis terecht, waar hij een spoedoperatie onderging. Zijn hart zou nog maar voor dertig procent werken.

De betrokken cardioloog kreeg eerder een berisping van de tuchtrechter, omdat hij in strijd met de waarheid een brief schreef aan de huisarts van een jonge patiënte. Daarin stelde hij dat de juiste diagnose was gesteld en de Rotterdamse medicijnen kreeg. Dit was niet waar.

Het meisje overleed aan hartproblemen toen zij op vakantie was in Italië. Een andere cardioloog van het IJsselland werd berispt en voorwaardelijk geschorst vanwege de dood van het meisje en van een jongen.

Naar aanleiding van verhalen in de media heeft het ziekenhuis met de familie van de oudere patiënt gesproken. Ook is er een eerste onderzoek gedaan. Naar aanleiding hiervan is besloten een uitgebreider onderzoek te starten.

Onderzoek

Volgens een verklaring hebben de raad van bestuur en de betrokken arts in onderling overleg besloten dat de cardioloog geen patiënten zal behandelen tot het onderzoek is afgerond. De verwachting is dat dit onderzoek acht weken zal duren.

Een interne onderzoekscommissie zal nader bekeken wat er is gebeurd. Deze commissie wordt versterkt met een onafhankelijke externe deskundige. Het IJsselland Ziekenhuis heeft ondertussen ook een melding gedaan bij de Inspectie.

Het ziekenhuis stelt dat alle betrokkenen de situatie heel vervelend vinden. In de verklaring wensen zij de patiënt en zijn familie veel sterkte toe. ,,We doen er alles aan om de kwaliteit van de zorg voor als onze patiënten te waarborgen en het onderzoek zo spoedig en zo goed mogelijk af te ronden.’’
Medewerkers van het ziekenhuis nemen contact op met patiënten die een afspraak met deze cardioloog. Wie vragen heeft, kan ook zelf bellen met het ziekenhuis.
——————-

bron: skipr.nl 4 jan. 2017

IJsselland onderzoekt nieuw incident berispte cardioloog

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een onderzoek gestart naar een incident op de afdeling cardiologie, waarbij een patiënt een spoedbehandeling moest ondergaan na een mogelijk verkeerde beslissing van een cardioloog. Het ziekenhuis laat weten dat de betreffende arts, eerder door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt na een incident in het ziekenhuis, gedurende de looptijd van het onderzoek geen patiënten behandelt.

Het incident waarnaar nu onderzoek wordt gedaan, draait om een patiënt die begin november 2017 in het IJsselland Ziekenhuis werd onderzocht vanwege hartklachten. Hij kreeg korte tijd na ontslag uit het ziekenhuis in het buitenland hartproblemen en moest met spoed worden behandeld. Volgens het AD zou zijn cardioloog hem toestemming hebben gegeven voor een vakantie in India, terwijl er geen hartkatheterisatie had plaatsgevonden.

De familie van de patiënt deed melding van het incident in een recensie op Google. Hierop heeft het IJsselland Ziekenhuis de betrokken familie gesproken en vooronderzoek gedaan naar de zaak. Naar aanleiding hiervan is nu besloten tot een verdiepend onderzoek. “Om iedere twijfel rond dit onderzoek weg te nemen hebben de raad van bestuur en de betrokken arts in onderling overleg besloten dat het goed is dat de cardioloog geen patiënten zal behandelen totdat het onderzoek is afgerond”, schrijft het ziekenhuis.

Tuchtzaak

De betreffende cardioloog was eerder betrokken bij een tuchtzaak rond de dood van een 16-jarig meisje en 19-jarige jongen, bevestigt het ziekenhuis desgevraagd. De tieners hadden een ernstige hartafwijking, een diagnose die door cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis niet werd gesteld. De cardioloog die betrokken is bij het recente incident, kreeg vanwege deze incidenten een waarschuwing van het medisch tuchtcollege. Hij mocht wel aan het werk blijven in het IJsselland Ziekenhuis.

Het ziekenhuis verwacht het onderzoek na zo’n acht weken te hebben afgerond. Voor het verdiepende onderzoek is een interne onderzoekscommissie ingesteld, versterkt met een onafhankelijk extern deskundige. Ook heeft het IJsselland Ziekenhuis het incident inmiddels bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld.