OM en IGZ lieten ook kinderporno-huisarts R.Wasmann Oss doorwerken

Het is nu  10 januari 2015 en op 11 januari 2015 zendt Altijd Wat Monitor op NPO 2 om 22.35 een documentaire uit over het doorwerken van een wegens kinderporno veroordeelde psychiater in Nijmegen.
De geschiedenis herhaalt zich want eerder mocht kinderporno en ontuchthuisarts Wasmann te Oss gewoon doorwerken zie:
-http://www.zwartelijstartsen.nl/?s=Wasmann
-http://www.sin-nl.org/nieuws/kamerleden-beroepsverbod-ontucht-huisarts-wasmann-oss-igz-faalde
Kamerleden: beroepsverbod ontucht-huisarts Wasmann Oss, IGZ faalde 1 febr 2013

Commentaar SIN-NL
Weer klopt de titel niet, nu bij Mednet. En weer stond Herre Kingma aan het hoofd van de IGZ toen deze huisarts door de IGZ beschermd werd. Of wist Herre Kingma hier niet van????
De Kamerleden zijn geschokt dat deze veroordeelde huisarts nog steeds zijn beroep als arts mag uitoefenen. Natuurlijk hoort hij per direct een beroepsverbod te krijgen en uit het BIG-register te worden geschrapt. De veiligheid van patienten hoort voorop te staan, of vindt de IGZ en onze overheid van niet?
Is de overheid dus de IGZ de vertegenwoordiger van de belangen van falende artsen of van patienten? Zijn de Kamerleden misschien ook geschokt door het falen van de IGZ inzake de ontucht-huisarts Wasmann te Oss?

1 februari 2013 door: Adri van Beelen bron: www.mednet.nl
Veroordeelde arts choqueert Kamerleden
Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Bouwmeester (PvdA) hebben donderdagavond 31.1.2013 aan de bel getrokken over een huisarts die twee keer is veroordeeld voor kinderporno en ontucht met patiënten, maar nog steeds staat ingeschreven als arts en dus aan het werk mag.
Naar aanleiding van een publicatie op medicalfacts.nl willen de twee Kamerleden van de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Opstelten (Justitie) weten waarom deze arts bijvoorbeeld nog geen beroepsverbod heeft gekregen, meldt Skipr. “Dit is bizar. Hier stuur je je kind toch niet heen”, aldus Bruins Slot. Zij vraagt zich af of de IGZ niet laks is geweest en wel verder actie had kunnen ondernemen.
Strafrecht
Met Bruins Slot vraagt ook Bouwmeester zich af hoe iemand die tot twee keer toe is veroordeeld wegens kinderporno geschikt kan zijn om als huisarts te werken. Het PvdA-Kamerlid wil tevens weten waarom de IGZ niet automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een arts volgens het strafrecht is veroordeeld en de zaak van invloed kan zijn op de veiligheid van de patiënt en de relatie tussen arts en patiënt. Zij vraagt Schippers en Opstelten ook of dergelijke vonnissen over artsen inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor patiënten, zodat die niet worden blootgesteld aan artsen die een gevaar vormden of kunnen vormen.