O.M.: Eisen tot vijf jaar cel voor megafraude psychiaters J. Gerards en S. Gülsaçan

Toevoeging SIN-NL
Het betreft:
-psychiater J.P.M. (Jos) Gerards, Helmond, bij wijze van voorlopige voorziening op 14 dec. 2015 geschrapt uit het BIG-register, zie zwartelijstartsen.nl
-psychiater S. (Sinan) Gülsaçan, Rotterdam, bij wijze van voorlopige voorziening op 14 dec. 2015 geschrapt uit het BIG-register, zie zwartelijstartsen.nl
Zie voor meer informatie: www.sin-nl.org


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam celstraffen tot vijf jaar geëist tegen twee psychiaters en twee bemiddelaars die jarenlang met frauduleuze diagnoses uitkeringen en persoonsgebonden budgetten aanvroegen voor neppatiënten. De verdachten wisten op deze manier miljoenen achterover te drukken.

De psychiaters, een 63-jarige man uit Helmond en een 51-jarige Rotterdammer, stelden onjuiste diagnoses waarmee geronselde patiënten vervolgens onterechte uitkeringen aanvroegen en kregen. De neppatiënten werden aangedragen door de twee bemiddelaars, een 55-jarige man uit Eindhoven en een 42-jarige Rotterdammer. Zij deden zichzelf ook als patiënt voor.

“De verdachten zouden er gezamenlijk voor gezorgd hebben dat de neppatiënten bij keuringsinstanties wisten hoe ze zich moesten voordoen, en als iemand slecht kon toneelspelen kreeg hij zware pillen”, aldus het OM.

De praktijken kwamen in 2009 aan het licht. Dat gebeurde onder meer via een arts van het UWV die de grote hoeveelheid zeer ernstige diagnoses die de twee aandroegen niet vertrouwde. Het OM kan niet precies zeggen hoe groot de totale schade is, maar gaat uit van een groot bedrag omdat de psychiaters samen honderden patiënten behandelden. Ook bij een van de bemiddelaars werden in totaal ruim tweehonderd dossiers gevonden.

Justitie spitte in elk geval de zaken van negentien neppatiënten volledig uit. “Alleen al bij deze patiënten zou aan onterechte UWV- en PGB-uitkeringen een schade van 1,6 miljoen euro geleden zijn”, aldus het OM. Het UWV heeft inmiddels een bedrag van ruim 5 miljoen euro teruggevorderd van ex-patiënten. Het OM kondigde woensdag aan dat er nog een procedure komt om het geld dat de vier zouden hebben verdiend met de fraude, te ontnemen. (ANP)
—————–
bron: omroepbrabant.nl 25 mei 2016

Helmondse psychiater die verdacht wordt van miljoenenfraude voor de rechter

ROTTERDAM – Bij de rechtbank in Rotterdam begint woensdag een rechtszaak tegen de Helmondse psychiater Jos G. Die wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn collega Sinan G. uit Zuid-Holland voor meer dan vijf miljoen euro heeft gefraudeerd. Dat ging via persoonsgebonden budgetten.

De zaak kwam in 2011 aan het licht toen klokkenluiders uit de omgeving van Sinan G. naar de politie stapten. De twee psychiaters zouden op grote schaal valse diagnoses hebben gesteld zodat patiënten een uitkering kregen waar ze geen recht op hadden.

Zware diagnoses
De psychiaters stelden zulke zware diagnoses dat de patiënten eigenlijk niet aan het dagelijks leven hadden kunnen deelnemen. Ondertussen gingen die patiënten gewoon uit, ze winkelden, werkten en zorgden voor een kind. Ook kwam er een verkeersboete binnen.

Die patiënten werden aangebracht door twee tussenpersonen: Bayram K. en Nevzat S. De vele miljoenen die werden uitgekeerd werden verdeeld tussen de psychiaters, de zogenaamde patiënten en de ronselaars.

Beroepsgeheim
Dat het zolang duurde voordat de vier voor de rechter verschijnen komt door de ingewikkeldheid van de zaak. Er moesten tientallen neppatiënten worden gehoord en tienduizenden pagina’s worden gelezen. Omdat de psychiaters zich op hun beroepsgeheim beriepen duurde het soms lang voordat alle strafbare feiten boven water kwamen. De Rotterdamse rechtbank heeft drie dagen voor de zaak uitgetrokken.

De beide psychiaters werden eerder al geschorst. De Helmonder Jos G. maakte enkele jaren geleden met zijn praktijk een doorstart.
———————–

bron: tuchtcollege-gezondheidszorg.nl 15 dec. 2016

Persbericht – Klachten tegen van zorgfraude verdachte psychiaters gegrond; maatregel van doorhaling en schorsing opgelegd

Amsterdam – Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam heeft de klachten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegen twee psychiaters gegrond verklaard. Een van de psychiaters was ook aangeklaagd door twee zorgverzekeraars en ook die klachten zijn gegrond. Het Openbaar Ministerie had een onderzoek ingesteld naar fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB) en WAO/WIA uitkeringen. Het onderzoek richtte zich onder meer tegen psychiaters die verzekeringsinstanties oplichten door het valselijk opmaken van medische dossiers die gebruikt werden om een uitkering te krijgen.

 

Reden klachten

Artsen van het UWV werden vanaf 2007 regelmatig geconfronteerd met cliënten met een zeer moeilijk te duiden psychiatrische problematiek, die in behandeling waren bij de aangeklaagde psychiaters. Na herkeuring van cliënten door onafhankelijke deskundigen bleek volgens het UWV dat veel van de gestelde diagnoses onjuist waren of dat sprake was van andere problematiek, waardoor de noodzakelijke behandeling en begeleiding achterwege is gebleven. IGZ heeft na de melding van het OM een eigen onderzoek ingesteld en heeft ook patiëntendossiers van de psychiaters onderzocht. De zorgverzekeraars hadden een klacht ingediend omdat de psychiater met wie zij een samenwerkingsovereenkomst hadden weigerde medewerking te verlenen aan het door hen ingestelde fraudeonderzoek.

Oordeel tuchtcollege en opgelegde maatregel

Het tuchtcollege heeft vastgesteld dat de psychiaters fout hebben gehandeld door onder meer foute diagnoses te stellen en verkeerde medicatie voor te schrijven, door medische dossiers niet correct bij te houden en geen informatie uit te wisselen met andere artsen en uitkeringsinstanties. Ook zijn de psychiaters onvoldoende alert geweest op patiënten die deden alsof ze ziek waren uit financieel gewin. De psychiaters hebben het vertrouwen in de gezondheidszorg en in het bijzonder in de psychiatrie geschaad. Omdat de psychiaters niet inzien dat ze onjuist hebben gehandeld en het college geen vertrouwen heeft dat zij in de toekomst niet weer in de fout zullen gaan, zijn de psychiaters met onmiddellijke ingang geschorst en ook doorgehaald. Bij de gegrondverklaring van de klachten van de zorgverzekeraars heeft het tuchtcollege de psychiater de maatregel van onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van een jaar opgelegd. Het tuchtcollege vindt dat de psychiater ten onrechte niet heeft meegewerkt aan het fraudeonderzoek. Het is in het algemeen belang van de gezondheidszorg dat de zorgverzekeraar de gelegenheid krijgt om bij gegronde redenen een onderzoek te doen naar het declaratiegedrag van de hulpverlener, die daaraan behoort mee te werken. Dat onderzoek is door de psychiater gefrustreerd. Daarnaast was de psychiater al eerder met de tuchtrechter in aanraking geweest.

———————–
bron: omroepbrabant.nl 23 juli 2011

Verdachte psychiater uit Helmond gaat door met praktijk

HELMOND – De 58-jarige psychiater Jos G. uit Helmond die verdacht wordt van fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten, maakt een doorstart met zijn praktijk. Om de psychiater uit het BIG-register te schrappen is volgens Zorgvisie een procedure van minimaal een jaar nodig.

De psychiater werd in januari van dit jaar aangehouden, tegelijk met nog drie verdachten. Jos G. kwam begin mei vrij, nadat hij drie en een halve maand in hechtenis had gezeten. De mannen zijn op vrije voeten gesteld omdat justitie denkt dat de zaak pas in 2012 inhoudelijk behandeld kan worden.

De omvang van de oplichtingszaak loopt volgens het Openbaar Ministerie in de tientallen miljoenen euro’s. De Helmonder blijft wel verdachte in de oplichtingszaak.

Auteur: Tom Kooken
————————
bron: omroepbrabant.nl 23 februari 2011

Helmondse psychiater verdacht van miljoenenfraude

HELMOND – Een 57-jarige psychiater uit Helmond is betrokken bij een fraude met uitkeringen die in de tientallen miljoenen kan lopen. Hij is een van de vier verdachten die eind januari werden aangehouden. Dit heeft een persofficier van justitie in Rotterdam woensdag bevestigd.

Justitie verdenkt de Helmonder van valsheid in geschrifte. De Helmonder zou samen met een andere psychiater hebben geholpen bij medische beoordelingen waardoor mensen ten onrechte een WAO- of WIA-uitkering en/of een persoonsgebonden budget (PGB) kregen. De twee andere mannen zouden een bemiddelende rol hebben gespeeld.

Het onderzoek naar de fraude startte ruim een jaar geleden. Bij de actie op 18 januari waren 140 mensen betrokken, onder wie vier rechter-commissarissen en vijf officieren van justitie. Op vijftien locaties werden huiszoekingen gedaan. In de huizen van de bemiddelaars werden onder andere twee vuurwapens en meer dan 100.000 euro in beslag genomen.

Het onderzoek is volgens justitie nog in volle gang.

Auteur: Karin Kamp