NZa-topman René Jansen, leidt Europese strijd tegen zorgfraude

NZa-topman leidt Europese strijd tegen zorgfraude

René Jansen, lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is gekozen tot voorzitter van het Europese netwerk voor de aanpak van fraude en corruptie in de zorg, het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). In het netwerk worden ervaringen, inzichten en informatie gedeeld over het tegengaan van fraude, corruptie en verspilling in de zorg.

Het netwerk bestaat ruim tien jaar en bestaat uit vertegenwoordigers van verzekeraars, toezichthouders, opsporingsdiensten en ministeries uit veertien Europese landen. Schattingen naar met fraude, corruptie en verspilling gemoeide bedragen lopen uiteen van 2 tot 15 procent van de zorgkosten.

René Jansen werd gekozen tot voorzitter van het EHFCN tijdens een extra algemene ledenvergadering, afgelopen vrijdag in Londen. Eerder dit jaar koos de EHFCN-ledenvergadering Jansen al als vicevoorzitter. Die functie gaat nu naar Tom Verdonck van het Belgische Rijksinstituut voor Zorgverzekeringen.

Financieel integere zorgsector

Jansen: “We willen de actieve bijdragen van de leden vergroten zodat we nog meer van elkaar leren over een effectieve aanpak van fraude. Burgers in Europa verdienen een financieel integere zorgsector.” De komende jaren gaat het volgens de NZa om het versterken van het fundament onder het netwerk en de stapsgewijze uitbreiding van het aantal leden.