NZa: Psychiater rekent te veel voor keuring rijbewijs

Commentaar SIN-NL
Het teveel rekenen is in strijd met de regels, zoals de NZa schrijft.
Dit kan gezien worden als oplichting. Er kan met succes een vordering tot terugbetaling gedaan worden via de burgelijke rechter,  aangifte gedaan worden bij de politie of een klacht ingediend worden bij het medisch tuchtcollege. Uiteraard dient een minnelijke oplossing, nl directe terugbetaling door de desbetreffende neuroloog of psychiater de voorkeur. Meld uw ervaringen svp bij info at sin-nl.org
—————–
NZa: Psychiater rekent te veel voor keuring rijbewijs

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt regelmatig klachten over psychiaters en neurologen die torenhoge bedragen in rekening brengen bij mensen die gekeurd moeten worden voor hun rijbewijs. Daarbij zijn er voor ontevreden consumenten geen goede klachtenprocedures en hebben ze weinig keuzevrijheid, stelt de NZa vast.

De hoge tarieven druisen in tegen de regels. Sommige medisch specialisten brengen bij iedereen hetzelfde bedrag in rekening, ook als de daadwerkelijke lengte van de keuring korter is. Ze mogen echter alleen de tijd in rekening brengen die in werkelijkheid met de keuring gemoeid was.

Prijzen

“Wij zien dat de prijzen tussen keurende medisch specialisten sterk verschillen”, aldus de NZa. Bij psychiaters varieert dit van 120 tot 305 euro.

De toezichthouder stelt ook vast dat mensen nergens terechtkunnen als ze een klacht hebben over de keuring. Rijbewijskeurders zijn niet verplicht om een klachtenprocedure aan te bieden. De NZa vermoedt ook dat sommige mensen onnodig worden gekeurd voor hun rijbewijs.

Mensen moeten soms voor hun gezondheidsverklaring een rijbewijskeuring ondergaan. Zij moeten dit zelf regelen en voor de kosten draaien ze zelf op. (ANP)


NZa neemt signalen rijbewijskeuringen onder de loep

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt regelmatig klachten binnen over rijbewijskeuringen. Uit een inventarisatie blijkt dat de meeste klachten gaan over hoge rekeningen door psychiaters en neurologen. Sommige keurend medisch specialisten declareren standaard het hoogst toegestane bedrag. Dat mag niet, want specialisten mogen alleen de directe en indirecte tijd in rekening brengen die ze daadwerkelijk aan een keuring besteden. Ook blijkt dat mensen nergens terecht kunnen als ze een klacht hebben over de keuring. Er bestaat voor rijbewijskeurders geen verplichting voor het aanbieden van een klachtenprocedure.

Arts praat met man

Het kan zijn dat mensen op basis van een gezondheidsverklaring  verplicht zijn om een rijbewijskeuring te ondergaan. Mensen moeten dit zelf regelen. Ook de kosten hiervoor moeten ze zelf betalen, want dit is geen verzekerde zorg. Wij zien dat de prijzen tussen keurend medisch specialisten sterk verschillen. Uit meldingen die wij ontvangen blijkt dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mensen  verwijst naar een specifieke specialist. Op het moment dat er verschillen in tarieven zijn, is het voor mensen extra belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen door wie ze gekeurd worden.

Betalen voor bestede tijd

Er zijn keurend medisch specialisten die standaardtarieven hanteren. Iedereen moet bij hen hetzelfde bedrag betalen, ongeacht de daadwerkelijke lengte van de keuring . Dat is niet toegestaan. Een specialist mag alleen de tijd in rekening brengen die hij daadwerkelijk heeft besteed.  Wij doen op dit moment onderzoek naar een aantal aanbieders van rijbewijskeuringen die zo werken.

Klachtenregeling

Als mensen het niet eens zijn met de inhoud van de keuring of de rekening, dan moeten zij een klacht kunnen indienen. Dat kan nu niet altijd, omdat rijbewijskeurders niet verplicht zijn om een klachtenprocedure aan te bieden. Er bestaat een uitzondering in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hen hiervoor vrijpleit. Dit is in onze ogen een onwenselijke situatie. De wet zou hierop aangepast moeten worden. Wij hebben dit inmiddels aan VWS teruggekoppeld, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun evaluatie van de Wkkgz. Deze volgt waarschijnlijk later dit jaar.

Alleen keuren als het nodig is

Door alleen mensen te keuren voor wie dat echt nodig is, voorkom je dat ze onnodig op kosten worden gejaagd. Voor mensen met ADHD is wettelijk bepaald dat zij gekeurd moeten worden. In de praktijk blijkt dat niet voor alle mensen met deze diagnose zo’n keuring nodig is. Zo is er sinds 2018 een verduidelijking voor mensen die als kind gediagnostiseerd zijn met ADHD, geen medicijnen gebruiken en bij wie de behandeling voor de 16e verjaardag is gestaakt. Zij hoeven niet gekeurd te worden. Deze verduidelijking is door het CBR in de Gezondheidsverklering opgenomen op verzoek van Impuls, de belangenvereniging. Dit roept de vraag op of er meer mensen  zijn die onnodig gekeurd worden. We doen een oproep aan de politiek om te kijken of de regelingen nog actueel zijn.