NZa legt zorgorganisatie Laurens te Rotterdam 4 ton boete op wegens foutief declareren. Fraude?

NZa legt Laurens 4 ton boete op wegens foutief declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een boete van 400 duizend euro opgelegd aan de Rotterdamse zorgorganisatie Laurens wegens foutief declareren. Laurens had voor medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) in 2013 en 2014 ten onrechte gedeclareerd op basis van normtijden in plaats van de werkelijk geleverde uren.

De foutieve declaraties kwamen aan het licht tijdens een in 2016 door de NZa gestart onderzoek. Hieruit bleek niet alleen dat Laurens voor MSVT normtijden in rekening had gebracht in plaats van de daadwerkelijk bestede tijd, maar ook dat de administratie op onderdelen niet op orde was. De verkeerde declaraties werden verstuurd van 1 mei 2013 tot en met eind 2014. Zorgaanbieders mogen alleen de zorg in rekening brengen die daadwerkelijk geleverd is aan cliënten.

De instelling heeft het onjuist gedeclareerde bedrag inmiddels terugbetaald aan de zorgverzekeraars. De NZa brengt niet naar buiten voor hoeveel euro foutief is gedeclareerd. Ook Laurens wil hier niets over zeggen. De organisatie ging er destijds vanuit dat het correct was om de normtijden aan te houden in haar declaraties. Dat de werkelijke geleverde zorguren MSVT bij Laurens lager liggen dan de norm, komt volgens de organisatie doordat de zorg geleverd wordt door hoogopgeleide medewerkers.

Boete

Bij het bepalen van de boete hield de NZa er rekening mee dat Laurens al voor het onderzoek startte was gestopt met foutief declareren. Ook heeft Laurens een extern bureau onderzoek laten doen naar de wijze waarop zij behandelingen registreerde en declareerde. Daarop heeft de instelling “ingrijpende maatregelen” genomen om onjuist registreren en declareren in het vervolg te voorkomen, meldt de NZa. “Deze verkeerde manier van declareren komt bij Laurens sindsdien niet meer voor”, zo laat Laurens weten.

Ook heeft Laurens de afgelopen periode veranderingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. De NZa noemt een goede bedrijfsvoering een belangrijke voorwaarde voor het bieden van gepaste zorg. “Wij hebben onlangs handvatten gepubliceerd waarmee aanbieders van verpleging en verzorging hun bedrijfsvoering over compliant registreren en declareren kunnen bijstellen. We zetten ons samen met brancheorganisaties in om de bedrijfsvoering van aanbieders waar nodig te verbeteren”, aldus de NZa.

Toezicht

Laurens is met ruim 6.500 werknemers en een jaaromzet van bijna 300 miljoen euro de grootste aanbieder van ouderenzorg in Rotterdam en omstreken. De organisatie heeft problematische jaren achter de rug. De volledige bedrijfstop stapte in juli 2016 op toen bleek dat Laurens in 2015 een negatief resultaat van 25 miljoen euro had geboekt. Tegelijkertijd kwam de zorgaanbieder ook maandenlang onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te staan. Ook kwam Laurens onder vuur te liggen door vermelding in de lijst van elf slechtst presterende zorginstellingen. In 2016 boekte Laurens opnieuw een negatief resultaat, van 15 miljoen euro.

De organisatie laat weten er nu weer beter voor te staan. “Inmiddels zijn de financiële resultaten positief en in maart 2017 sprak de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar vertrouwen uit in de kwaliteitsverbetering bij Laurens. Vanaf 1 januari 2018 start bij Laurens een nieuwe, vaste raad van bestuur.”