NZa doet aangifte tegen thuiszorgorganisatie van Shanna Naborgh om afwijkende declaraties

NZa doet aangifte tegen Naborgh om afwijkende declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat thuiszorgorganisatie Naborgh strafbare feiten heeft gepleegd in haar declaraties. Daarom doet de toezichthouder aangifte en draagt ze de gevonden informatie over aan het Openbaar Ministerie.

Dat maakt de NZa dinsdagochtend bekend. “Uit een analyse van de declaratiedata van Naborgh bleek dat de declaraties van deze zorgaanbieder afweken van de declaraties van vergelijkbare zorgaanbieders”, schrijft de toezichthouder, die in het voorjaar van 2019 bedrijfsbezoeken bracht aan Naborgh. Daarbij zijn declaratiedata bestudeerd en gesprekken gevoerd met cliënten en werknemers. Daarbij bestonden vermoedens dat Naborgh zorg declareerde die niet geleverd was.

De NZa heeft samen met zorgverzekeraars en toezichthouders in de zorg en bij het ministerie van Sociale Zaken onderzoek gedaan. Daaruit kwamen ‘zorgwekkende signalen’ en ‘sterke vermoedens van strafbare feiten’, aldus de toezichthouder.

Cliëntveiligheid

Naast financiële onregelmatigheden, constateerde de Inspectie bij een bezoek in de zomer van 2019 dat Naborgh de veiligheid en gezondheid van cliënten niet kon waarborgen. Ook grepen zorgverzekeraars in door in september de geldkraan dicht te draaien na vermoedens van te hoge winsten bij Naborgh.

Roerig 2019

In de herfst van 2019 moest Naborgh op last van de Inspectie stoppen met het leveren van zorg. Begin oktober, tien dagen voor de gedwongen sluiting, deed eigenaar Shannah Naborgh de inventaris en de cliënten over aan nieuwe aanbieder Thuis in Zorg. Desondanks merkte de Inspectie dat ook begin oktober nog zorg werd geleverd, maar niet door voldoende bevoegd personeel.

Naborgh verwees in de herfst naar een interne machtstrijd, waarbij een deel van het personeel zich ziek meldde en vervolgens via instanties Naborgh in een kwaad daglicht hebben gesteld.