NVZD (voorzitter R.J .van der Gaag) wijst bestuurders zonder papiertje de deur

Commentaar SIN-NL
Dit staat gelijk aan de schijn van integriteit. Immers R.J. van der Gaag kinderpsychiater en voormalig hoogleraar UMCN trad 1 maart 2016 af als voorzitter van artsenorganisatie KNMG, binnen enkele weken nadat SIN-NL via een mini-docu aangetoond heeft:
-dat van der Gaag de buurman is van rechter raadsheer Mr H. Wammes van het Gerechtshof Arnhem,
-dat van der Gaag als KNMG voorzitter aantoonbaar falend en frauderend neuroloog Kuks steunt,
-dat Mr Wammes mede-verantwoordelijk is voor een onrechtmatig arrest jegens mw Mr Sophie Hankes, als voorzitter van stichting SIN-NL, door feiten en documenten in het procesdossier te negeren.
Maar de NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, met cirac 750 leden, heeft R.-. van der Gaag graag als voorzitter.
Wat betekent dit voor de integriteit van de NVZD?
Zie ook: www.drkuks.com

———-

NVZD wijst bestuurders zonder papiertje de deur

De vereniging van zorgbestuurders NVZD laat met ingang van dit jaar alleen nog bestuurders als lid toe die in het bezit zijn van een accreditatie. Leden die het accreditatie-proces niet met succes hebben doorlopen kunnen geen lid blijven van de NVZD. Hun lidmaatschap eindigt op 31 december. Nieuwe  leden moeten de accreditatie binnen een bepaalde termijn halen.

NVZD-voorzitter Rutger Jan van der Gaag ziet accreditatie als een maatschappelijke verplichting. “De samenleving vraagt terecht om goed bestuur”, aldus Van der Gaag. “De NVZD voelt zich sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van en het vertrouwen in de beroepsgroep van bestuurders in de zorg. Accreditatie is daarom een onlosmakelijk onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee kunnen bestuurders aantonen dat zij actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelf-reflectief vermogen; twee essentiële ingrediënten van goed bestuur.”

Geen verrassing

De nieuwe lidmaatschapseis komt niet als een verrassing. De NVZD biedt bestuurders in de zorg sinds 2014 de mogelijkheid om zich te laten accrediteren. Hiermee heeft de NVZD van meet af aan een bijdrage willen leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. De Algemene Ledenvergadering besloot in 2017 dat accreditatie een lidmaatschapsvereiste zou worden. Na een ruime overgangstermijn voert de NVZD deze vereiste nu door. Dit betekent dat leden die niet zijn opgegaan voor accreditatie, terwijl zij dat wel hadden kunnen doen, geen lid kunnen blijven van de NVZD. Hun lidmaatschap eindigt op 31 december 2020.

Betreurenswaardig

Met name onder bestuurders die richting hun pensioen gaan zij er die de accreditatie welbewust hebben laten lopen. Betreurenswaardig, vindt Van der Gaag.  “Wij zien dat accreditatie de afgelopen jaren voor de meeste bestuurders vanzelfsprekend is geworden. Dat geldt zeker voor de nieuwe generatie van bestuurders die hun eerste bestuurlijke functie vervullen. Deze ontwikkeling vinden wij zeer positief. Wij zien ook dat een beperkt aantal leden, vooral in de groep van bestuurders die relatief dicht tegen hun pensioen aanzitten, ervoor kiezen niet op te gaan voor accreditatie, en accepteren dat zij daarmee het NVZD-lidmaatschap verliezen. Dat betreuren wij. Wij vinden het van belang dat alle actieve bestuurders zich periodiek en onafhankelijk laten toetsen, zoals dat ook geldt voor professionals met de BIG-registratie. Wij hopen dan ook dat deze bestuurders alsnog besluiten het accreditatietraject te doorlopen.”

Register

In het accreditatietraject verzamelen de deelnemers 360 graden feedback, stellen ze een ontwikkelplan op en voeren een accreditatiegesprek met twee auditoren. De auditoren geven op basis van deze informatie een advies aan de onafhankelijke accreditatiecommissie, die dan al dan niet de accreditatie verleent. Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in een openbaar register. Om op te kunnen gaan voor accreditatie moet een bestuurder minimaal een jaar werkzaam zijn als bestuurder in de huidige organisatie.

Het accreditatiesysteem van de NVZD is ontwikkeld onder leiding van Kim Putters in samenwerking met onder meer bestuurders, het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).