NVZD kiest nieuwe voorzitter en bestuurder: corrupte psychiater Rutger Jan van der Gaag, oud voorzitter KNMG

SIN-NL Open brief aan de NVZD

Hierbij verzoek ik u beleefd doch dringend om de benoeming van psychiater Rutger Jan van der Gaag, oud voorzitter KNMG tot voorzitter van de NVZD op 1 sept. 2019 zo snel mogelijk in te trekken.
Psychiater van der Gaag maakt zich schuldig aan onrechtmatig gedrag.
Het bewijs hiervoor is gelegen in het feit dat hij op 1 maart 2016 per direct aftrad als voorzitter van artsenorganisatie KNMG.
Psychiater van der Gaag is de buurman is van rechter-raadsheer van het Gerechtshof Arnhem Mr Henk Wammes, zie website.
Psychiater van der Gaag heeft schriftelijk bevestigd dat hij als voorzitter van de KNMG, falend neuroloog Kuks, UMCG  steunt.
Mr Wammes heeft in strijd met de
de Leidraad onpartijdigheid rechter,  en de Gedragscode Rechtspraak
een aantoonbaar onrechtmatig arrest uitgevaardigd ten faveure van falend neuroloog J. Kuks, UMCG, zie mini-docu en websites hieronder.
Dit arrest is onrechtmatig omdat Mr Wammes als buurman van psychiater van der Gaag zich had moeten terugtrekken als rechter, conform art 6 het recht op fair trial van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Psychiater van der Gaag hoort de artsentitel ontnomen te worden en nooit meer benoemd te worden in een openbare functie.
Gelieve nota te nemen van bovenstaande feiten, die steunen op documenten en fundamentele rechtsbeginselen en het besluit tot benoeming van psychiater van der Gaag zo snel mogelijk in te trekken.

Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL


Mini-docu stichting SIN-NL: De leugens van dr Kuks en corrupte rechters: het bewijs

Falend neuroloog J. Kuks UMC Groningen schendt beroepsgeheim en verzwijgt medische fout: www.drkuks.com en www.jankuks.com.


NVZD kiest nieuwe voorzitter en bestuurder

De nieuwe voorzitter van de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg wordt Rutger Jan van der Gaag. Dat hebben de NVZD-leden besloten tijdens de algemene ledenvergadering op 12 april. Als bestuurslid is Hans den Hollander benoemd.

Dat meldt de NVZD. Rutger Jan van der Gaag volgt op 1 september 2019 de huidige voorzitter Paul van der Heiden op. Zijn tweede termijn loopt dan af.

Psychiatrie

Na zijn studie geneeskunde werkte Rutger Jan van der Gaag jarenlang als huisarts en kinder- en jeugdpsychiater, onder meer bij UMC Utrecht, en als opleider in Veldwijk inErmelo en Lelystad. Van 2002 tot 2016 was hij hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, afdelingshoofd en opleider verbonden bij Radboudumc/Karakter UCN. Vanaf 2008 was Van der Gaag ook bestuurlijk actief, onder meer als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en voorzitter van de KNMG. Sinds zijn emeritaat in 2016 vervult hij uiteenlopende functies, onder meer als adviseur en toezichthouder.

Hans den Hollander is door de Algemene Ledenvergadering benoemd als bestuurslid van de NVZD.
Den Hollander is voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuis Tergooi en lid van de NVZD Governancecommissie.