NVZD draagt Rutger Jan van der Gaag voor als nieuwe voorzitter en negeert corruptie

Commentaar SIN-NL
Mogelijk is de NVZD niet op de hoogte van het feit dat Prof dr R-J van der Gaag( per 1 3 2016 oud-voorzitter van de KNMG) in Arnhem de buurman is van corrupte rechter raadsheer Mr. Henk Wammes  Gerechtshof Arnhem.
Mr. Henk Wammes negeerde in 2012 feiten en documenten inzake falend neuroloog Prof dr Jan Kuks UMCG, negeerde het rechtsfeit dat de website drkuks.com eigendom is van de stichting SIN-NL en veroordeedld aantoonbaar onrechtmatig Sophie ˜Hankes persoonlijk tot het betalen van een dwangsom van 150.000 euro bij handhaving van de website drkuks.com.
Prof dr R J van der Gaag stelt aantoonbaar het belang van een falende en liegende collega arts neuroloog Jan Kuks boven het belang van de patient, nb aantoonbaar slachtoffer van een ernstige medische fout. Prof van der Gaag schreef nl als voorzitter van de artsenorganisatie KNMG in emails aan SIN-NL dat hij Prof. Jan Kuks steunde.
Prof dr R J van der Gaag trad op 1 maart 2016 vrijwel per direct af als voorzitter van de artsenorganisatie KNMG toen SIN-NL via op 14 januari 2016 een online video bekend maakte dat hij de directe buurman is van rechter raadsheer Mr. Henk Wammes  Gerechtshof Arnhem.
Zie Mini-docu stichting SIN-NL op youtube:
De leugens van dr Kuks en corrupte rechters:het bewijs
Het moge duidelijk zijn dat het maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar is om Prof dr R J van der Gaag aan te stellen als voorzitter van de NVZD.
Mocht de NVZD alsnog overgaan tot zijn aanstelling als voorzitter, dan maakt de NVZD zich als organisatie volstrekt ongeloofwaardig.

—————-

NVZD draagt Rutger Jan van der Gaag voor als nieuwe voorzitter

Rutger Jan van der Gaag is voorgedragen als voorzitter van de vereniging van bestuurders in de zorg NVZD. De leden van de vereniging stemmen op vrijdag 12 april over de voordracht. De nieuwe voorzitter neemt per september de voorzittershamer over van Paul van der Heijden, die vertrekt vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Van der Gaag was na zijn studie geneeskunde jarenlang werkzaam als huisarts en (kinder- en jeugd)psychiater, onder meer bij UMC Utrecht en als opleider in Veldwijk. Van 2002 tot 2016 was hij als hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, afdelingshoofd en opleider verbonden aan het Radboud UMC /Karakter UCN. Vanaf 2008 was Van der Gaag ook bestuurlijk actief, onder meer als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en voorzitter van de KNMG. Sinds zijn emeritaat in 2016 vervult hij uiteenlopende functies, onder meer als adviseur en toezichthouder.

Het NVZD-bestuur laat weten verheugd te zijn om Van der Gaag voor te dragen. “Met zijn brede (internationale / bestuurlijke) ervaring in de zorg en inhoudelijke gedrevenheid ziet het bestuur Rutger Jan van der Gaag als een voorzitter die samen met de leden, het bestuur en het bureau de voorzitterstaak als boegbeeld, belangenbehartiger en dienstbaar leider kan invullen”, schrijft de NVZD in een persverklaring.

Kwaliteit

“Ik sta pal voor de toekomst van onze hoogstaande gezondheidszorg”, zegt Van der Gaag over zijn motivatie om toe te treden tot het NVZD-bestuur. “Het belang van de patiënt dient daarin centraal te staan. En tegelijkertijd ligt de haalbaarheid en het succes daarvan voor een groot deel in de kwaliteit van de bestuurders. Collectief kunnen de leden van de NVZD richting geven aan het noodzakelijke proces. Deze ambities zie ik terug in het beleid van de NVZD. Graag neem ik het op mij om, samen met de leden, het bestuur en het bureau, hier verder vorm aan te geven.”