NPCF:informatie patiënt over implantaten wordt niet gemeld

‘Waardevolle informatie patiënt over implantaat gaat verloren’

Patiënten met een implantaat die klachten ervaren, kunnen hun melding onvoldoende kwijt. Hierdoor gaat waardevolle informatie verloren over de kwaliteit en werkzaamheid van implantaten als kunstheupen, pacemakers, bekkenbodemmatjes en andere implantaten. Dat stelt de Patiëntenfederatie NPCF na eigen onderzoek onder 2.000 ervaringsdeskundigen.

NPCF wil dat patiënten dergelijke klachten kunnen melden bij het Lareb, het centrum dat ook bijwerkingen van geneesmiddelen registreert.

“Of een probleem wel of niet geregistreerd wordt, is nu nog te afhankelijk van de behandelend arts”, zegt Wilna Wind, directeur van Patiëntenfederatie NPCF. “Maar het is juist van belang dat zoveel mogelijk klachten zo centraal mogelijk worden verzameld. Dan kun je problemen tijdig signaleren. We willen niet een zoveelste meldpunt waar mensen terecht kunnen. Het ligt voor de hand om dit onder te brengen bij het Lareb. Zij zijn hierop zijn ingericht.”

De NPCF ziet de invoering van een landelijk implantatenregister begin dit jaar als een belangrijke stap. Geregistreerde patiënten zijn nu makkelijker te vinden als er achteraf iets mis blijkt met een implantaat. Toch spoort de patiëntenvereniging minister Schippers aan om ook afspraken te maken met het Lareb.