Noodplan

In het Noodplan medische fouten stelt SIN-NL onder meer voor om:
a. Een Ombudsman aan te stellen ten behoeve van slachtoffers van medische fouten
b. Het weigeren van verstrekken van medische zorg kwalificeren als misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht, analoog aan doorrijden na ongeval.