Noem de namen van falende artsen en falende zorgverleners

Boodschap voor Gonda Hervaud en Monique Roosink
:

Jullie profileren je gretig en graag als vechters voor patiëntveiligheid, voor verbetering van kwaliteit van zorg. Beiden werkten jullie jaren in de gezondheidszorg, als verpleegkundige (GH zie art. de Gelderlander 25 okt. 2014)  en als doktersassistente (MR zie stichtingwmm ).

Jullie willen de namen van falende artsen verzwijgen, want: “artsen zijn mensen en mensen maken fouten”.
 Mee eens: maar wat als een fout een misdaad wordt?
Dit is nb een vraag die Minister Schippers vandaag op de conferentie Professional Qualifications Safe in Motion, op 28 juni 2016, te Amsterdam, zelf luid en duidelijk stelde in haar pleidooi voor een Europese zwarte lijst van disfunctionerende artsen.
Er is sprake van een misdaad wanneer de verantwoordelijke arts belangrijke informatie over de medische fout, de gevolgen en zelfs diagnostiek en herstelbehandeling weigert, in strijd met zijn ethische, professionele en wettelijke verplichtingen.
Prof B. Smalhout z”l zei het al jaren geleden: iedere arts wordt na de medische fout een misdadiger!

De namen van falende zorgverleners moeten genoemd worden, ter bescherming van weerloze patiënten.
In sept. 2009 gaf de Nederlandse rechter aan SIN-NL toestemming voor ww.zwartelijstartsen.nl en toestemming om falend neuroloog Kuks hierop te handhaven.
Door geen namen van falende zorgverleners te noemen, kies je voor verzwijgen.
Volgens het Wetboek van Strafrecht kan er wanneer je een wetsovertreder of  misdadiger steunt, in bepaalde gevallen sprake zijn van medeplichtigheid.
Advies: door de namen van falende artsen en zorgverleners te noemen, win je aan geloofwaardigheid als voorvechter van patiëntveiligheid.
Uiteraard ben ik ten allen tijde tot nader overleg bereid.

Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL