Nivel rapport Zorggerelateerde schade 2011-2012 gebaseerd op drijfzand. De kwalijke rol journalisten.

Onbegrijpelijk dat geen der journalisten in Nederland de moed heeft gehad om het rapport daadwerkelijk te lezen en de volgende feiten te publiceren.

1. Dit rapport is gebaseerd op een verouderde onderzoeksmethode, zie pag 27 en pag. 28.
Nergens wordt toepassing van de global trigger tool genoemd, een meetinstrument voor het traceren van medische fouten in dossiers, ontwikkeld door het Amerikaanse Institute of Healthcare Improvement.
Een recent artikel van  patient safety expert John James PhD toont nb aan dat toepassing van dit meetinstrument veel meer medische fouten ontdekt, dan de traditionele onderzoeksmethodes. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23860193, zie hieronder

Dus kan men er van uitgaan dat de cijfers van dit rapport over medische fouten die leiden tot sterfte en ziekte of invaliditeit door medische fouten veel te laag zijn.

2. Ook dit NIVEL onderzoek is gebaseerd op dossier onderzoek. Er heeft geen enkele controle plaatsgevonden door de patiënten over wie de dossiers gaan.
Weisman et al  (Weismann JS, Schneider EC, Weingart SN, et al. Comparing patient-reported hospital adverse events with medical records reviews: Do patients know something that hospitals do not? Ann Intern Med. 2008; 149: 100–108.)hebben in 2008 al geconstateerd dat rapportages door de patiënten zelf leiden tot drie keer zoveel ontdekkingen van medische fouten.
Dus kan men er van uitgaan dat de cijfers van dit rapport over medische fouten die leiden tot sterfte en ziekte of invaliditeit door medische fouten veel te laag zijn.

3. Het rapport meldt dat  polikliniek dossiers niet  beoordeeld zijn. Ook dit is een ernstige omissie, want hieruit kunnen ook medische fouten blijken.

4. Let op: p 105 staat: Overigens kunnen deze geëxtrapoleerde gegeven s in geen geval gebruikt worden voor een zinvolle vergelijking m et de twee vorige metingen.

Conclusie: het rapport is gebaseerd op drijfzand en verouderde onderzoeksmethodes.
Grote vraag is:waarom hebben journalisten dit rapport niet (kritisch) gelezen en waarom hebben zij misleidende informatie omtrent dit rapport gepubliceerd?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23860193

J Patient Saf. 2013 Sep;9(3):122-8. doi: 10.1097/PTS.0b013e3182948a69.

A new, evidence-based estimate of patient harms associated with hospital care.

James JT.

Abstract

OBJECTIVES: Based on 1984 data developed from reviews of medical records of patients treated in New York hospitals, the Institute of Medicine estimated that up to 98,000 Americans die each year from medical errors. The basis of this estimate is nearly 3 decades old; herein, an updated estimate is developed from modern studies published from 2008 to 2011.

METHODS: A literature review identified 4 limited studies that used primarily the Global Trigger Tool to flag specific evidence in medical records, such as medication stop orders or abnormal laboratory results, which point to an adverse event that may have harmed a patient. Ultimately, a physician must concur on the findings of an adverse event and then classify the severity of patient harm.

RESULTS: Using a weighted average of the 4 studies, a lower limit of 210,000 deaths per year was associated with preventable harm in hospitals. Given limitations in the search capability of the Global Trigger Tool and the incompleteness of medical records on which the Tool depends, the true number of premature deaths associated with preventable harm to patients was estimated at more than 400,000 per year. Serious harm seems to be 10- to 20-fold more common than lethal harm.

CONCLUSIONS: The epidemic of patient harm in hospitals must be taken more seriously if it is to be curtailed. Fully engaging patients and their advocates during hospital care, systematically seeking the patients’ voice in identifying harms, transparent accountability for harm, and intentional correction of root causes of harm will be necessary to accomplish this goal.

PMID:23860193