NIVEL en Lareb monitoren werking medicijnen

Het NIVEL en bijwerkingencentrum Lareb gaan samen de werking van geneesmiddelen monitoren. Hiertoe ontwikkelen de twee instituten een methode om snel informatie te krijgen over de werking en de bijwerkingen van middelen.

 “Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel, maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel”, stelt het NIVEL in de bekendmaking. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de werking en bijwerking van medicijnen op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren.”

Overactieve blaas

Gestart wordt met de aandoening overactieve blaas. Patiënten met een overactieve blaas worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten (via Lareb Intensive Monitoring) en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers. Deze informatie helpt zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken.

Na de overactieve blaas, wordt de methode ingezet voor veel meer aandoeningen. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Stichting Bekkenbodem Patiënten, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging van Urologen zijn erbij betrokken.