Nieuws

Het verband tussen de Eed van Hippocrates en hypocrisie

De disfunctionerende arts en zijn ontkenning van medische fouten zijn onderdeel van een systeem waarin openheid en eerlijkheid ontbreken. Artsen zullen fouten van collegae nooit openbaar maken. Het proces van cover-up (het verdoezelen van fouten) staat centraal in de instandhouding van de collegialiteit. Een arts valt zijn collega nooit af. Het is daarom ook maar… Lees meer »

Onderzoek naar medische fouten, november 2005

Eind november 2005 deed Maurice de Hond na overleg met SIN-NL een onderzoek onder ca 800 Nederlanders inzake medische fouten. De uitkomst was voor hem verrassend: Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder zegt 6% zelf slachtoffer te zijn geweest van een grote medische fout. Dat wil dus zeggen dat ongeveer 700.000 mensen dit… Lees meer »

Brief aan de Minister-president, januari 2006

Onderstaande brief werd in januari 2006 naar Minister-president Balkenende verzonden. Deze brief werd tevens naar Minister Hoogervorst alsmede talrijke organisaties actief in de gezondheidszorg, alsmede betrokken bij ‘patiëntveiligheid’ gestuurd. Aan Zijne Excellentie Mr. Dr. J.P. Balkenende, Minister-president, Hierbij vraag ik Uw aandacht voor het volgende: Recent worden er allerlei initiatieven ontplooid om de kwaliteit van… Lees meer »

Het medisch tuchtcollege en medische fouten: symposium, februari 2006

Op 9 februari 2006 vond te Rotterdam een symposium over medische fouten plaats, georganiseerd door de Juridische Faculteitsvereniging . Het programma bestond uit inleidingen en debatten met vragenrondes. Hr Mr. R.A.Torrenga, voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege was een der sprekers. Hij stelde zeer duidelijk dat het tuchtrecht twee doelen had: 1.kwaliteitsbewaking 2.het tot zijn… Lees meer »

Overzicht van medische fouten: epidemiologie, maart 2006

Iatrogenese derde doodsoorzaak na hartziekten en kanker in de VS Uit gegevens over medische fouten verstrekt door de National Patients Safety Agency (NPSA)* van het Verenigd Koninkrijk in 2005, blijkt dat het gemiddelde aantal medische fouten bij ziekenhuis-opnames in vele westerse landen, geschat kan worden op 10%. Dit percentage wordt geaccepteerd als een redelijke schatting.… Lees meer »

The IEU-Alliance, the Declaration and SIN-NL

Since the first meeting of the IEU-Alliance on the 17th of November 2004 in Dormagen, Germany SIN-NL functions as co-ordinator of this European organisation. The aim is to improve the patient safety and the quality of the healthcare, especially the position of the iatrogenic patients, on a national and international level. July 2005 the second… Lees meer »

IEU-Alliance

It is clear that the experiences of victims of medical errors are unfortunately universal, especially the prevalence of the interests of the colleague-physician over the interests of the damaged patients. Physicians retreat from their responsibility towards iatrogenic patients to inform them about the occurrence of the medical error and the extent of the damage, and… Lees meer »

Declaration IEU-Alliance

On Sunday morning, 21st. November 2004, in north Germany at a small town of Dormagen a momentous meeting took place of the First European Convention of patient support groups for the innocent victims of medical errors. It was an historic moment. In all, seven organisations were represented from six European countries. On the 3rd of… Lees meer »

Steve Kraman on medical errors: Risk management: extreme honesty may be the best policy.

Ann Intern Med. 1999 Dec 21;131(12):963-7. Risk management: extreme honesty may be the best policy. Kraman SS1, Hamm G. Author information Abstract This paper reviews a humanistic risk management policy that includes early injury review, steadfast maintenance of the relationship between the hospital and the patient, proactive full disclosure to patients who have been injured… Lees meer »

Psychiater Bram Bakker niet in hoger beroep tegen waarschuwing tuchtcollege

Bram Bakker niet in hoger beroep Publicatie    Nr. 35 – 30 augustus 2005 Jaargang    2005 Rubriek    Nieuws Pagina’s    1379 Psychiater Bram Bakker gaat niet in hoger beroep tegen de beslissing van het regionaal tuchtcollege Amsterdam. Dit legde hem in juli de maatregel van waarschuwing op. Deze week liep de termijn voor het instellen van een… Lees meer »