Nieuws

Zomeractie ter vermindering van medische fouten, juli/augustus 2007

Zomer of geen zomer, vakantie of geen vakantie: iedere dag overlijden in Nederland ca 20 personen in het ziekenhuis en worden ca 20 personen invalide door medische fouten. Ondanks deze noodsituatie zijn de overheid, de politiek, en de medische beroepsorganisaties toch op zomerreces. Wij roepen op tot invoering van de volgende eenvoudige maatregelen die DIRECT… Lees meer »

Erkenning door artsen en IGZ dat nazorg bij medische fouten nihil is, 3 en 6 sept. 2007

Artsen erkennen dat zij slachtoffers van medische fouten geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling geven! Ook niet in het ziekenhuis! Invoering “Vertel en Herstel” nodig. Op 3 september 2007 heeft de Orde van Medisch Specialisten bij monde van dr Harry van Hulsteijn, vice-voorzitter tijdens een openbaar debat in Nijmegen mede op vragen van voorzitter van… Lees meer »

Breaking News: finally acknowledgement no aftercare for victims, 6th September 2007

Acknowledgment that follow-up care of victims of medical errors is practically nil. Institution of “Tell and Repair” legal proposal necessary. The Dutch organisation of Medical Consultants openly acknowledged on the 3rd of September 2007 during a public debate organised by the Radboud University Medical Center in Nijmegen, Netherlands, that the follow-up care to victims of… Lees meer »

Ontwikkelingen januari t/m juli 2007 alsmede 2006

reactie op Medische Missers, Avro 31 juli 2007, zie actueel en weblog 24 juli 2007 Zomeractie medische fouten! SIN-NL publiceert maatregelen ter directe vermindering van medische fouten TV programma Hart van Nederland (SBS6) zendt interview uit met Sophie Hankes SIN-NL/IEU-alliance op 30 juli 2007 , zie actueel.oproep tot overleg aan artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen, 6juli… Lees meer »

Nazorg vrijwel nihil aan slachtoffers van medische fouten: Vragen! 16 .9.07.

Update 6 sept. 2009: Twee jaar later weigeren artsen nog steeds eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten. Op 3 september 2007 erkende dr Harry van Hulsteijn, vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en voorzitter van de commissie Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten in het openbaar dat… Lees meer »

Summer Actionplan:measures to reduce medical errors, 24th of July 2007

On July 30th 2007 the TV Newsprogramm Hart van Nederland SBS6 announced our Summer Actionplan. Summer or no summer, holiday or no holiday: Every day appr. 20 persons die and appr. 20 persons become disabled due to medical errors in Dutch hospitals. In spite of this emergency situation, the government, politicians and professional medical organisations… Lees meer »

Reactie Medische Missers, Avro 31 juli 2007

Beste Rolf, beste Ernst, beste Pieter-Jan Hagens, Natuurlijk hebben we gisteravond naar de eerste aflevering van Medische Missers gekeken. Prima initiatief en professionele uitzending. Jullie hebben blijkbaar gekozen voor een traditionele benadering: Behandeling van een individuele casus Tonen van leed van de nabestaanden Bespreking door artsen, deel uitmakend van de beroepsgroep, die zo dramatisch faalt… Lees meer »

Reaction on plan on patient safety, June 12th 2007.

On the patient safety campaign: Compliments! They’re becoming active! And what about the NPCF? Compliments to Minister Klink! For he is the first government and civil servant who is really dealing with the severe problems concerning medical errors. Apparently, he has managed to convince the responsible professional organizations that it’s been enough and that the… Lees meer »

Call to physicians,nurses and hospitals, 8 July 2007

Press release 8 July 2007. On the 6thof July 2007 we requested Mr P.Vierhout of the Association of Medical Consultants and Mrs J.Leemuis-Stout of the Dutch Association of Hospitals per open letter to meet and discuss open disclosure and adequate remedial medical care to victims of medical errors. We also explicitly requested Mrs M.Kaljouw of… Lees meer »

Oproep tot overleg met artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen 8 juli 2007

Persbericht 8 juli 2007 Op 6 juli 2007 hebben wij de heer Pieter Vierhout van de Orde van Medisch Specialisten en mevrouw Joan Leemhuis-Stout van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) per open brief opgeroepen om eindelijk met ons in overleg te gaan over het verstrekken van eerlijke informatie en goede herstelbehandeling aan slachtoffers van… Lees meer »

Nivel/Emgo Report (25th April 2007) raises more questions, May 2007.

Every single victim by medical errors is one too many. Even after a medical error avoidable damage can be prevented to iatrogenic patients. Prof.G.van der Wal, Inspector-General of the Inspectorate of Healthcare (www.igz.nl), presents in a video the following conclusions of the report: In 2004 76.000 persons were unintentionally harmed in Dutch hospitals by medical… Lees meer »

Nivel/Emgo onderzoek (25 april 2007) roept meer vragen op, mei 2007.

Ieder slachtoffer is er één teveel. ook na medische fouten is vermijdbare schade aan iatrogene patiënten te voorkomen. Conform de video van Prof.G.van der Wal, Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg(www.igz.nl) en mede-onderzoeker luidt de conclusie van het onderzoek: In 2004 vond bij 76.000 personen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen onbedoelde gezondheidsschade plaats. Worden hiermee medische fouten… Lees meer »

Medical errors and medical records, proposal for change, March 2007

Proposal for authorisation of medical records by the patient. As acknowledged by Prof. Legemaate of the Royal Dutch Medical Association (KNMG) in his augural speech May 2006, Free University Amsterdam, physicians generally do not inform their patients about the occurrence of a medical error. This implies that the medical records are often not complete or… Lees meer »