Nieuws

VWS zwarte lijst is onvolledig en misleidend.

Minister Klink VWS heeft een positieve stap gezet: een zwarte lijst van zorgverleners staat sinds 20 oktober 2009 online. Deze lijst is echter onvolledig en nauwelijks serieus te noemen. Argumenten van SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten en nabestaanden: 1. De lijst is veel te beperkt: er staan de namen van 25 artsen op… Lees meer »

Nivelrapport: artsen verzwijgen medische fouten aan slachtoffers. Acceptatie Vertel en Herstel.

Op 12 okt 2009 organiseren het Nivel instituut en de NPCF een conferentie over de positie van slachtoffers van medische fouten, naar aanleiding van de presentatie van het rapport : “Ervaringen van mensen met klachten over de gezondheidszorg”. SIN-NL is genodigde. Het Nivelrapport bevestigt het structureel verzwijgen door medici van medische fouten aan de slachtoffers… Lees meer »

Commissie Scheperziekenhuis Emmen en het scheidsgerecht gezondheidszorg zijn niet onafhankelijk.

Persbericht. De onderzoekscommissie inzake de maagoperaties in het Scheperziekenhuis mocht uitsluitend de conclusies van het rapport publiceren en andere belangrijke gedeeltes niet. Het scheidsgerecht gezondheidszorg, een interne instelling zonder externe bevoegdheid, sprak het verbod tot volledige publicatie uit. Er is wederom sprake van zelfregulatie door de medische sector. Het scheidsgerecht en de commissie zijn NIET… Lees meer »

Rapport over slachtoffers van medische fouten in de doofpot?

Instituut INTERVICT, Universiteit van Tilburg, heeft het rapport ‘Leemten in de slachtofferhulp’ aan medeorganisator SIN-NL toegestuurd. Het rapport beschrijft dat artsen veelal hun medische fouten in de doofpot stoppen en aan slachtoffers van medische fouten geen eerlijke informatie en herstelbehandeling geven. Slachtoffers van medische fouten zijn als het ware vogelvrij. Volgens de Europese Commissie overlijden… Lees meer »

Commentaar SIN-NL op vonnis Rechtbank Groningen 25.09.2009

Commentaar SIN-NL op vonnis in kort gding Rechtbank Groningen 25 september 2009 inzake de eis van Kuks om van de zwarte lijst van SIN-NL gehaald te worden. Het algemene belang van dit vonnis is gelegen in het feit dat de rechter van mening is: “dat SIN-NL in het kader van het bereiken van haar doel,… Lees meer »

Medicatiefouten bij gebruik methotrexaat. 21 september 2009.

-Zeven doden door verkeerd gebruik methotrexaat (MTX) zie NRC, -Aanbevelingen van KNMP organisatie van apothekers inzake gebruik MTX onvoldoende 25 mei 2009 en 23 juli 2009 -Artsen klikken waarschuwingssignalen medicatiebewaking weg zie samenvatting proefschrift sept. 2009 -Powerpoint SIN-NL: medicatiefouten, gevolgen en oplossingen klik hier svp -Vragen zie weblog en aanbevelingen SIN-NL inzake medicatiefouten klik hier… Lees meer »

Hoort neuroloog op de zwarte lijst? Uitspraak Rechtbank 25 sept. 2009.

Dr. Jan Kuks is door Mr Sophie Hankes op de zwarte lijst van SIN-NL organisatie van slachtoffers van medische fouten geplaatst wegens schending van zijn wettelijke zorgplicht. Op 9 september 2009 vond een kort geding plaats bij de Rechtbank Groningen.Op 25 september 2009 doet de Rechtbank uitspraak. De feiten: De Inspectie Gezondheidszorg keurt de zwarte… Lees meer »

Neuroloog eist in kort geding verwijdering van zwarte lijst SIN-NL.

Op 9 september 2009 15.00 uur vindt een kort geding plaats bij de Rechtbank Guyotplein 19712 NX Groningen. J.B.M. Kuks, neuroloog UMC Groningen eist verwijdering van zijn naam, foto en gegevens van de zwarte lijst van artsen, online gepubliceerd door SIN-NL. Er staat : weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.… Lees meer »

IGZ-reactie op rapport externe onderzoekscommissie MST naar disfunctionerende neuroloog Jansen Steur

Nieuwsbericht | 01-09-2009 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt het heel erg dat de situatie van de slecht functionerende neuroloog in het Medisch Spectrum Twente jarenlang kon voortduren, zonder dat werd ingegrepen. Hierdoor kregen veel patiënten een verkeerde diagnose. De IGZ heeft zich afgevraagd of dit voorkomen had kunnen worden en wat haar rol hierin… Lees meer »

Persbericht: gevolgen disfunctioneren van dr Jansen Steur, alsmede positie van de slachtoffers.

Persbericht. Op 1 september 2009 vindt de presentatie plaats van de commissie Lemstra inzake het jarenlang disfunctioneren van neuroloog Jansen Steur in het Medisch Spectrum Twente ziekenhuis. SIN-NL -belangenorganisatie van slachtoffers van medische fouten- heeft een aantal vragen: 1.waarom betitelt dr Herre Kingma de commissie Lemstra als extern en onafhankelijk indien bekend is dat geen… Lees meer »

FD 24 aug. 2009 bespreekt schorsen van artsen vóór veroordeling.

Financieel Dagblad 24 augustus 2009 Patiëntveiligheid begint op de werkvloer,niet bij de tuchtrechter. Door Mr Agatha Hielkema VVAA Rechtsbijstand. “Minister zet met vroegtijdige schorsing onbevooroordeeld eindoordeel op het spel”. Minister Ab Klink van Volksgezondheid overweegt de tuchtrechter de mogelijkheid te geven artsen tegen wie een ernstige klacht is ingediend al gedurende de behandeling van de… Lees meer »

Jurist Legemaate wordt betaald door artsen en is niet onafhankelijk!

Minister Klink heeft in een bericht aan de Tweede Kamer jurist Mr. Johan Legemaate als onafhankelijk aangeduid. Wie is Johan Legemaate? Dit is de top jurist van de grootste artsenorganisatie Koninklijke Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, met circa 33.000 leden. Bijna alle artsen van Nederland zijn lid. De KNMG is strikt genomen de vakbond… Lees meer »

Sterftecijfers ziekenhuis nog niet openbaar, volgens IGZ.

Volkskrant 30 juli 2009:”Nog geen publicatieplicht sterftecijfers ziekenhuis” Ziekenhuizen hoeven hun sterftecijfers volgend jaar nog niet bekend te maken. Dat adviseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan minister Klink van Volksgezondheid. Klink liet eerder weten in 2010 een publicatieplicht in te willen voeren, zodat zorginstellingen met elkaar kunnen worden vergeleken. Maar volgens IGZ verschillen… Lees meer »

Ter waarschuwing: 850 medisch specialisten disfunctioneren in Nederland.

Ter waarschuwing citeren wij dr Harry van Hulsteijn, internist, vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, Zorgvisie nr 4 april 2009 pagina 18: Disfunctionerende medisch specialisten zijn geen zeldzaamheid. Verschillende onderzoeken komen op schattingen van vijf procent. In Nederland zijn 83 algemene ziekenhuizen en 8 universitaire medische centra. In totaal werken daar ruim 17.000 medisch… Lees meer »