Nieuwe website door Agnes Spaan slachtoffer van tandarts Richard KleinsmanSinds kort staat een nieuwe website www.achterdekiezen.nl online.

Het is een heldere tweetalige website (NL en Engels)  met  uitleg over de lijdensweg van Agnes Spaan als slachtoffer van een duidelijk falende tandarts, met de uitspraken van drie tuchtcolleges die Kleinsman twee keer een berisping en één keer een voorwaardelijke schorsing opleggen, zie onderaan.
Ook bevat de site praktische algemene informatie over de wettelijke rechten van patiënten, verplichtingen van de (tand)arts Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO en het voeren van een procedure bij het medisch tuchtcollege.

Agnes Spaan was in 2008 en 2011 onder behandeling bij tandarts Richard Kleinsman. Al snel traden aanmerkelijk negatieve gevolgen op. 
Het moment echter dat er negatieve gevolgen optraden, nota bene veroorzaakt door zijn eigen handelen als tandarts, heeft hij niet alleen verzuimd haar nazorg te verlenen, hij heeft haar zelfs uit zijn praktijk gezet.

Toen kwam zij terecht bij verschillende universitaire ziekenhuizen. 
Al snel werd duidelijk dat geen van beide ingrepen had mogen plaatsvinden.
Toen na een jaar bleek dat de gevolgen niet alleen groot maar waarschijnlijk ook permanent waren diende zij met succes een tuchtklacht in:
Geen Informed Consent.
Geen alternatieven besproken, complicaties niet besproken,  bagatelliseren van  de risico’s.
Schenden van dossierplicht. Niet goed /onvolledig bijhouden.
Wijzigen van medisch dossier / aanbrengen van (ongeoorloofde wijzigingen)
Schenden van beroepsgeheim.
Vage diagnoses en geen behandelplannen.
Niet dragen van operatiekleding.
Voorbij gaan aan gnathologische aspecten.
Negeren van contra indicaties.
Foute facturen opstellen.
Eenzijdig afbreken van de behandelrelatie.
Frustreren van behandeling complicaties,

Kleinsman kreeg een berisping en ging niet in hoger beroep.
Tegen een andere berisping ging hij tevergeefs in hoger beroep.
Kleinsman is ook in beroep gegaan tegen de voorwaardelijke schorsing.
Uitspraak wordt verwacht in 2016.
Agnes Spaan verdient een groot compliment voor haar moed om het professioneel falen van tandarts Richard Kleinsman online  op duidelijke wijze  met feiten en documenten en met fraaie vormgeving te publiceren.  Zij waarschuwt hiermee andere patiënten.
Zij publiceert de website in het kader van het algemeen belang en in het kader van de vrijheid van meningsuiting, waarvoor hulde!
SIN-NL publiceert een doofpotdossier over tandarts Richard Kleinsman.
Tevens heeft SIN-NL tandarts Richard Kleinsman op  zwartelijstartsen.nl geplaatst

zaak 1 berisping

Tuchtrecht _ Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ ECLI_NL_TGZRAMS_2014_114
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 28 oktober 2014 nav klacht 25 jan. 2013
Tuchtrecht _Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ECLI__NL__TGZCTG__2015__373
handhaving berisping door Centraal Tuchtcollege 10 dec 2015  zie ook bericht sin-nl.org 14 dec 2015

zaak 2  berisping  lees www.achterdekiezen.nl  door patiente Agnes Spaan
Tuchtrecht _ Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ECLI_NL_TGZRZWO_2015_54 :
Regionaal Tuchtcollege Zwolle 22 mei 2015

zaak 3 voorwaardelijke schorsing
Tuchtrecht _ Onjuiste behandeling_verkeerde diagnose _ ECLI_NL_TGZRZWO_2015_80:
Regionaal Tuchtcollege Zwolle 14 aug. 2015
Hiertegen is Kleinsman in hoger beroep gegaan en de uitspraak volgt in 2016.