Nieuwe NFU-voorzitter Margriet Schneider wil sneller innoveren

Commentaar SIN-NL
Margriet Schneider, medisch specialist, voorzitter van het UMCU sinds 1 11 2015 is persoonlijk verantwoordelijk voor het verzwijgen van de oorzaak van de fatale medische fout waardoor Adrienne Cullen eind dec. 2018 voortijdig overleed.
Margriet Schneider maakt ook bewust de keuze om te zwijgen over de ongetwijfeld andere medische fouten die door de afdeling pathologie onder leiding van Prof. dr. Paul van Diest zijn gemaakt.
De benoeming van Margriet Schneider tot voorzitter van de NFU is veelzeggend en onheilspellend……


Margriet Schneider, sinds 1 november 2015 voorzitter raad van bestuur van het UMC Utrecht, is sinds 1 juni 2020 de voorzitter van de NFU. Schneider was al vice-voorzitter sinds 31 januari 2020. Chris Polman, lid raad van bestuur Amsterdam UMC, neemt het stokje over van Schneider als vice-voorzitter NFU. Polman is ook decaan VU.

Schneider voorzitter NFU

Schneider treedt aan in een tijd waarin de umc’s de reguliere zorg weer bieden naast de COVID-zorg. Voor de Nederlandse umc’s benoemt ze de volgende thema’s: toekomstbestendige zorg, umc’s als wetenschappelijk kennisinstituut en de multidisciplinaire samenwerking in zorgnetwerken op het gebied van preventie.

Innoveren in regionale netwerken

“De huidige coronacrisis heeft het belang van samenwerking om goede zorg voor onze patiënten te kunnen geven extra zichtbaar gemaakt”, zegt Schneider in een persbericht. “Door binnen regionale netwerken intensief samen te werken en in hoog tempo innovaties door te voeren en (inter)nationaal onderzoek in te zetten, zijn we in staat geweest zorg te bieden aan ieder die het nodig had. Om een antwoord te hebben op maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing en de afstand tot zorg klein te houden voor patiënten, is sneller innoveren van groot belang. De afgelopen periode heeft laten zien dat dit mogelijk is.”

Betere beloning verpleegkundigen

Net als Spaan vorige week, benadrukt Schneider het belang van een betere beloning voor verpleegkundigen. “Een structureel betere waardering voor onze verpleegkundigen is nodig. Daar maken we vanuit het NFU met onze partners werk van. De resultaten en nieuwe technologie uit ons onderzoek willen we eerder toepasbaar laten zijn voor de samenleving. En met ons onderwijs leiden we de artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals van de toekomst op die zich bezig houden met de kwaliteit van leven en gericht zijn op het voorkomen van ziekten en het bevorderen van een gezonde levensstijl.”