Nieuwe kwaliteitsstandaarden voor patiënten met chronische nierschade

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in drie nieuwe kwaliteitsstandaarden beschreven wat goede zorg voor patiënten met chronische nierschade inhoudt. Er is veel aandacht voor stepped care, samen beslissen en de rol van de mantelzorger bij de behandeling.

Het Zorginstituut schrijft dat naar schatting 10 procent van de Nederlandse bevolking chronische nierschade heeft en dat 16.000 van deze patiënten worden behandeld met nierfunctievervangende therapie. De lichamelijk en psychisch belastende behandeling leidt niet altijd tot een betere kwaliteit van leven.

De nieuwe kwaliteitsstandaarden benadrukken dan ook dat patiënten ook kunnen kiezen voor zogenoemde ‘conservatieve’ behandeling zoals medicatie, dieet en ondersteuning. ‘Een ander onderwerp dat in de kwaliteitsstandaard is opgenomen, is de mogelijkheid om te stoppen met dialyse voor patiënten met eindstadium nierfalen. Het is belangrijk om alle behandelkeuzes voldoende te bespreken en overwegen’, stelt het Zorginsituut.