Nieuwe informatiekaart over orthopedische implantaten knie en heup

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft een nieuwe informatiekaart gemaakt over heup- en knievervangingen, op basis van de meest gestelde vragen in de spreekkamer van de orthopedisch chirurg.

Aan de hand van deze veelvoorkomende vragen zijn gegevens verzameld uit het Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), dat sinds 2007 alle in Nederland geplaatste knie- en heupprothesen registreert. De kaart geeft deze informatie bondig weer in infographics en percentages.

Een van de onderwerpen die vaak aan de orde komen in de spreekkamer van de orthopeed is het risico van de operatie. Dankzij het register is daar meer over bekend. De nieuwe kaart laat bijvoorbeeld zien dat orthopeden 3454 heuprevisies hebben gedaan in 2013 en wat daarvoor de redenen waren. Bij 33 procent van de revisieoperaties was het loslaten van de heupkom de reden voor de heuprevisie. In 24 procent van de gevallen werd daarbij de hele kunstheup vervangen.

Patiënten krijgen naast de LROI-informatiekaart ook vaak een kaart of brief waar de gegevens over het nieuwe eigen implantaat op staan, zoals fabrikant, type en bevestiging. Dit gebeurt nog niet in alle ziekenhuizen, maar er wordt gewerkt aan een standaard landelijk ‘implantatenpaspoort’, geeft woordvoerder Chris van der Togt aan. Deze informatie over het eigen implantaat zal in de toekomst samengaan met de nieuwe bijsluiter voor implantaten, die de NOV nu aan het testen is bij de doelgroep met patiëntenfederatie NPCF.

Heleen Croonen

De LROI-kaart staat ook op de website www.lroi.nl en op de patiënten- en consumentenwebsites van de NOV: www.zorgvoorbeweging.nl en www.mijnheupprothese.nl.

Lees ook: